Anexa la OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur – modificări (OMFP nr. 1450/2018)

16 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 199

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Anexa la OMFP nr. 3139/2017
(M. Of. nr. 974 din 7 decembrie 2017; cu modif. ult.)
OMFP nr. 1450/2018
(M. Of. nr. 147 din 15 februarie 2018)
– modifică: art. 1 lit. d), art. 3, art. 4, art. 11, art. 26

– introduce: anexa nr. 5

În M. Of. nr. 147 din 15 februarie 2018, a fost publicat Ordinul ministrul finanțelor publice (OMFP) nr. 1450/2018 pentru modificarea anexei la OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur (M. Of. nr. 974 din 7 decembrie 2017; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta modificările aduse Anexei la OMFP nr. 3139/2017 prin OMFP nr. 1450/2018.

Art. I din OMFP nr. 1450/2018 prevede că anexa la OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, se modifică după cum urmează:

 

Art. 1 lit. d) din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP nr. 1450/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. d) prevedea:

„În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

d) împuternicit – persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operațiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populației, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite și să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1, și a prezentării documentelor necesare, și anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) împuternicit – persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operațiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populației, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite și să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1, și a prezentării documentelor necesare, și anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, și în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, și buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului și specimenul de semnătură al investitorului, în original, autentificat de un notar public, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului;”.

 

Art. 3 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP nr. 1450/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de subscriere aferente emisiunii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de web a Ministerului Finanțelor Publice, înaintea începerii perioadei de subscriere aferente emisiunii”.

 

Art. 4 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP nr. 1450/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„Subscrierile se realizează la sediul unității operative a Trezoreriei Statului din raza domiciliului fiscal al investitorului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, în intervalul orar 9.00-16.00”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Subscrierile se realizează la sediul unității operative a Trezoreriei Statului din raza domiciliului fiscal al investitorului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții”.

 

Art. 11 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP nr. 1450/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„În cazul deschiderii unui cont de subscriere și/sau subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, aceasta trebuie să posede pentru fiecare emisiune de titluri de stat o procură notarială, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operațiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populației, de virare de sume într-un cont bancar, de a solicita și ridica extrase ale contului de subscriere. Procura notarială trebuie să conțină referința la numărul ordinului ministrului finanțelor publice care aprobă prospectul de emisiune al emisiunii pentru care se realizează subscrierea, codul emisiunii, volumul de titluri de stat care vor fi subscrise și, după caz, contul bancar al investitorului în care să se efectueze viramente de sume din contul de subscriere, precum și specimenele de semnătură ale investitorului și împuternicitului, valabile în relația cu Trezoreria Statului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul deschiderii unui cont de subscriere și/sau subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, acesta trebuie să posede pentru fiecare emisiune de titluri de stat o procură notarială, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, și specimenul de semnătură al investitorului autentificat de un notar public. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operațiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populației, de virare de sume într-un cont bancar, de a solicita și ridica extrase ale contului de subscriere. Procura notarială trebuie să conțină referința la numărul ordinului ministrului finanțelor publice care aprobă prospectul de emisiune al emisiunii pentru care se realizează subscrierea, codul emisiunii, volumul de titluri de stat care vor fi subscrise și, după caz, contul bancar al investitorului în care să se efectueze viramente de sume din contul de subscriere.

(2) În cazul în care investitorul revocă procura prevăzută la alin. (1), acesta are obligația să completeze și să depună personal declarația de revocare prevăzută în anexa nr. 5 la unitatea operativă a Trezoreriei Statului pe raza căreia își are domiciliul fiscal, însoțită de declarația notarială de revocare a procurii, în original”.

 

Art. 26 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP nr. 1450/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea faptul că anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectiva anexă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă”.

 

Anexa nr. 5 din Anexa la OMFP nr. 3139/2017 (modificat prin OMFP nr. 1450/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.

 

Anexa din OMFP nr. 1450/2018

 

Declarație de revocare

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., valabil(ă) până la data de . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., declar prin prezenta că am revocat Procura autentificată cu nr. . . . . . . . . . ., la Biroul Notarial . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

Semnătură
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .
Anexa la OMFP nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur – modificări (OMFP nr. 1450/2018) was last modified: februarie 16th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter