Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (OMDRAP nr. 1851/2013): republicare

13 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1533

Despre

  • M. Of. nr. 752 din 8 octombrie 2015
  • OMDRAP nr. 1851/2013
  • Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional de dezvoltare locală

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobat
OMDRAP nr. 1851/2013
(rep. M. Of. nr. 752 din 8 octombrie 2015)
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

 

În M. Of. nr. 752 din 8 octombrie 2015, s-a republicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (OMDRAP) nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Respectivul ordin a fost republicat în temeiul art. III din OMDRAP nr. 465/2015 (M. Of. nr. 613 din 13 august 2015).

OMDRAP nr. 1.851/2013 a fost publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, suferind ulterior numeroase modificări.

Vă prezentăm, în continuare, o parte din prevederile respectivelor norme:

Art. 1 din Norme

Potrivit art. 1, Programul național de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României.

 Art. 2 din Norme

Art. 2 stabilește faptul că programul prevăzut anterior este compus din următoarele subprograme:

a) Subprogramul „Modernizarea satului românesc”;

b) Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”;

c) Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”.

Art. 3 din Norme

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor.

(2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.

(3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene”.

 Art. 4 din Norme

Potrivit art. 4, obiectivele de investiții din cadrul Programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 din Norme

Art. 5 prevede faptul că obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului prin subprogramele prevăzute la art. 2, după caz, trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre următoarele domenii specifice:

a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;

b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat;

d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare;

e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;

f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale;

g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;

h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;

i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;

j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive;

k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;

l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Art. 19 din Norme

Art. 19 are următorul conținut:

„(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice informațiile vor fi transmise respectându-se conținutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.

(2) Pentru toate obiectivele de investiții finanțate prin Program, beneficiarii au obligația de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.

(3) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice semnate în original, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiționale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul”.

Art. 20 din Norme

Potrivit art. 20, anexa A și anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

 

 

Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (OMDRAP nr. 1851/2013): republicare was last modified: octombrie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter