Aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – modificări (OPANAF nr. 3250/2015)

11 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 887

Despre

  • M. Of. nr. 905 din 7 decembrie 2015
  • OPANAF nr. 3250/2015
  • Modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 1.950/2012
(M. Of. nr. 887 din 27 decembrie 2012; cu modif. ult.)
OPANAF nr. 3250/2015
(M. Of. nr. 905 din 7 decembrie 2015)
modifică: anexa nr. 2 și anexa nr. 7

 

În M. Of. nr. 905 din 7 decembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3250/2015 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 887 din 27 decembrie 2012; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 1.950/2012 (modificat prin OPANAF nr. 3250/2015)

Anexa nr. 2 („Declarație privind impozitul pe profit”), cod 14.13.01.04, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Anexa nr. 7 la OPANAF nr. 1.950/2012

Anexa nr. 7 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, se modifică și se completează după cum urmează:

a) La Cap. I („Depunerea declarației”), la pct. 1, după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, cu următorul conținut:

„Declarația se depune și de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În această situație, se bifează rubrica «Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal» și se completează statul de rezidență, în rubrica prevăzută în acest scop.

Declarația se depune pe perioada termenului de prescripție și va fi însoțită de certificatul/certificatele de rezidență fiscală în care se menționează faptul că persoana juridică a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în anul obținerii venitului și în anul exercitării opțiunii privind regularizarea impozitului în România.

În vederea identificării plăților anticipate pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reținerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziții de plată valutare externe etc.).”

b) La Cap. II („Completarea declarației”), la pct. 1 („Perioada de raportare”), după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul conținut:

„La rubrica «Anul», persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.”

c) La Cap. II („Completarea declarației”), la pct. 3 Secț. B «Date privind impozitul pe profit», textul de la rândul 50 se modifică și va avea următorul conținut:

„Rândul 50 – se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit legii, se înscrie impozitul reținut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit”.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 3250/2015

Potrivit art. II, dispozițiile de la anexa nr. 7, așa cum au fost modificate prin OPANAF nr. 3250/2015, se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 iunie 2015.

Art. III prevede faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
OPANAF nr. 1.950/2012
(M. Of. nr. 887 din 27 decembrie 2012; cu modif. ult.)
OPANAF nr. 195/2013 (M. Of. nr. 111 din 26 februarie 2013)
OPANAF nr. 608/2013 (M. Of. nr. 323 din 4 iunie 2013)
OPANAF nr. 878/2013 (M. Of. nr. 432 din 16 iulie 2013)
OPANAF nr. 3136/2013 (M. Of. nr. 609 din 1 octombrie 2013)
OPANAF nr. 123/2014 (M. Of. nr. 87 din 4 februarie 2014)
OPANAF nr. 1703/2014 (M. Of. nr. 510 din 9 iulie 2014)
OPANAF nr. 4024/2014 (M. Of. nr. 2 din 5 ianuarie 2015)
OPANAF nr. 838/2015 (M. Of. nr. 2 din 5 ianuarie 2015)
OPANAF nr. 3250/2015 (M. Of. nr. 905 din 7 decembrie 2015)

 

Aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OPANAF nr. 3250/2015) was last modified: decembrie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter