Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice (OMFP nr. 572/2015)

1 iun. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2197

Despre

  • M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015
  • OMFP nr. 572/2015
  • Modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OMFP nr. 1.154/2014
(M. Of. nr. 646 din 2 septembrie 2014;
cu modif. și compl. ult.)
OMFP nr. 572/2015
(M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015)
modifică: art. 1 alin. (1), art. 11 alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. b)
introduce: art. 8 alin. (6), art. 11 alin. (3) lit. d), art. 12 alin. (8), art. 15 alin. (3)-(8) art. 151, Anexa nr. 1: lit. A.a) pct. 4, lit. A.b) pct .5 și 6, lit. B pct. 5-9


 
În M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015, s-a publicat OMFP nr. 572/2015 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între ANAF și persoanele fizice, aprobată prin OMFP nr. 1.154/2014 (M. Of. nr. 646 din 2 septembrie 2014; cu modif. și compl. ult.).

 

Art. 1 alin. (1) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Vechea reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că persoanele fizice puteau opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul ANAF, prin accesarea serviciului “Spațiul privat virtual”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul ANAF, prin accesarea serviciului «Spațiul privat virtual». În acest caz nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal”.

 
Art. 8 alin. (6) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (6) prevede: „În situația în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii și condițiile de utilizare a serviciului «Spațiul privat virtual» cererea prevăzută la alin. (2) se respinge”.

 
Art. 11 alin. (3) lit. d) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

La art. 11 alin. (3), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) lit. d) are următorul conținut: „acceptul privind Termenii și condițiile de utilizare a serviciului «Spațiul privat virtual»”.

 
Art. 11 alin. (4) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (4) prevedea faptul că Informațiile opțional a fi furnizate erau: acordul pentru primirea de atenționări prin SMS, prin poștă electronică sau prin aplicația Talk.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) prevede: „Informațiile opțional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenționări prin SMS, prin poștă electronică sau prin aplicația Notif”.

 
Art. 12 alin. (8) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (8) prevede: „În situația în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii și condițiile de utilizare a serviciului «Spațiul privat virtual» cererea prevăzută la art. 11 [cererea de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință] se respinge”.

 
 Art. 15 alin. (1) lit. b) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că printre documentele care privesc situația fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin „Spațiul privat virtual” erau și cererile adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale și altele asemenea;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) lit. b) prevede faptul că printre documentele care privesc situația fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin «Spațiul privat virtual» sunt și următoarele: „cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale și altele asemenea”.

 
Art. 15 alin. (3)-(8) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

La art. 15, după alin. (2) se introduc șase noi alineate, alin. (3)-(8).

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (3)-(8) au următorul conținut:

„(3) Toate documentele puse la dispoziția persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată.

(4) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) persoana fizică selectează tipul de cerere și completează toate informațiile obligatorii solicitate de aplicația informatică.

(5) În situația în care persoana fizică solicită completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală «Alte mențiuni» cu sumele certe, lichide și exigibile pe care le are de încasat de la autoritățile contractante, prin excepție de la art. 1 alin. (21) din OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare, aceasta depune documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pa care persoana fizică le are de încasat de la acestea, în original, la instituția care solicită certificatul de atestare fiscală. Informațiile astfel înscrise la această secțiune sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autoritățile contractante.

(6) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (4) se generează cererea și se pune la dispoziția persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual».

(7) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» poate verifica autenticitatea și integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată. Informații ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul internet al Autorității Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii Online, urmărind instrucțiunile pentru validarea semnăturii.

(8) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică dorește să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverința de venit comunicate prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» poate verifica și descărca conținutul documentului accesând aplicația informatică pusă la dispoziția publicului în acest scop pe site-ul internet al Autorității Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii Online, folosind numărul de înregistrare al documentului și codul numeric personal al persoanei fizice”.

 
 Art. 151 („Condiții de depunere a declarațiilor fiscale prin Intermediul serviciului «Spațiul privat virtual»”) Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 151 prevede: „(1) Depunerea declarațiilor fiscale prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicația informatică existentă în «Spațiul privat virtual». Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fișier care conține imaginea documentelor justificative ale datelor completate.

(2) Pe baza datelor completate și a fișierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declarația fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declarația se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor Publice, se pune la dispoziția persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» și se încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor.

(3) Orice modificare a declarațiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declarații rectificative potrivit art. 84 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile alin. (1) și (2) aplicându-se în mod corespunzător”.

Anexa nr. 1 lit. A.a) pct. 4 la Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 1, la lit. A.a), după pct. 3 se introduce un nou punct, pct. 4, care are următorul conținut: „Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii”.

 
 Anexa nr. 1 lit. A.b) pct. 5 și 6 la Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 1, la lit. A.b), după pct. 4 se introduc două noi puncte, pct. 5 și 6, cu următorul conținut:

5. «Certificatul de atestare fiscală»

6. «Adeverință de venit»”.

 
Anexa nr. 1 lit. B pct. 5-9 la Procedură (modificată prin OMFP nr. 572/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 1, la lit. B, după pct. 4 se introduc cinci noi puncte, pct. 5-9, cu următorul conținut:

5. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

6. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit.

7. Declarație privind veniturile realizate din România (formular 200) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014.

8. Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual datorat începând cu anul 2014.

9. Declarație privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015”.

 
Alte prevederi ale OMFP nr. 572/2015

Potrivit art. II, prevederile art. I pct. 9 privind deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, precum și prevederile art. I pct. 10 și 11 privind certificatul de atestare fiscală se aplică începând cu data de 1 iulie 2015.

Act modificatActe modificatoare
OMFP nr. 1.154/2014
(M. Of. nr. 646 din 2 septembrie 2014; cu modif. și compl. ult.)
OMFP nr. 1728/2014 (M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014)
OMFP nr. 161/2015 (M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015)
OMFP nr. 572/2015 (M. Of. nr. 355 din 22 mai 2015)

 

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între ANAF și persoanele fizice (OMFP nr. 572/2015) was last modified: iunie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter