Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – modificat

27 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1075

Despre

  • M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015
  • Ordinul nr. 141/2015/2.256/2014/1.569/2014
  • „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății nr. 141/2015/2.256/2014/1.569/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M. Of. nr. 600 din 21 august 2012; cu modif. ult.).

Respectivul ordin a fost emis în temeiul:

art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. și compl. ult.);

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014; cu modif. ult.);

art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (M. Of. nr. 139 din 2 martie 2010; cu modif. și compl. ult.);

art. 29619 alin. (6) Cod fiscal.

În continuare, vom prezenta modificarea art. 7 din Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012.

Art. 7 Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

 

Alte prevederi ale Ordinului nr. 141/2015/2.256/2014/1.569/2014

Potrivit art. II alin. (1) din Ordin prevederile respectivului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii următoare publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Art. II alin. (2) stabilește o excepție de la dispozițiile prezentate anterior, în sensul că prevederile respectivului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative aferente primei luni în care s-au acordat sumele lunare prevăzute la art. 28 alin. (1) [Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condițiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. și compl. ult.), în limita fondurilor alocate cu această destinație] din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.), pentru angajatorii care au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București până la data publicării respectivului ordin în Monitorul Oficial.

Art. II alin. (3) dispune faptul că pentru acordarea și declararea sumelor lunare prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, de care beneficiază angajatorii care au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, aferente perioadei care a trecut de la data încheierii contractului de stagiu în condițiile acestei legi, angajatorii care beneficiază de sumele respective au obligația de a declara aceste sume prin depunerea de declarații rectificative, conform prevederilor prezentului ordin, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial a respectivului ordin.

Potrivit art. II alin. (4), dispozițiile alin. (3) se aplică angajatorilor prevăzuți la alin. (2) care au depus Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate conform prevederilor legale în vigoare anterior modificărilor și completărilor aduse prin acest ordin, inclusiv în situația în care suma cuvenită lunar a fost dedusă de către angajator din contribuția pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj și evidențiată în cuprinsul declarației lunare prin selectarea din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subvenții/Scutiri/ Reduceri»” la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, cu modificările ulterioare, a oricărui tip de subvenție, scutire si/sau reducere.

Conform art. II alin. (5), pentru luna pentru care angajatorii nu depun declarații rectificative conform alin. (3), suma cuvenită lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, nu se acordă.

 

 

Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – modificat was last modified: februarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter