Organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru CJUE, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (O.U.G. nr. 11/2017)

31 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 516

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 11/2017
(M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2017)
Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

În M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din O.U.G. nr. 11/2017

Art. 1 stabilește faptul că Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

În Ministerul Afacerilor Externe, un subsecretar de stat, denumit în continuare Agentul guvernamental, alături de o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, asigură reprezentarea juridică în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258 – 260, art. 263, art. 265 și art. 267 – 272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase și contencioase ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

Art. 2 din O.U.G. nr. 11/2017

Art. 2 prevede faptul că agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și este numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene.

Agentul guvernamental își desfășoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene. Acesta are în subordine o structură specializată în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene.

De asemenea, agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a pozițiilor naționale și, alături de structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, întocmește actele și realizează faptele necesare reprezentării juridice. Poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, aflată în subordinea sa, atribuțiile privind reprezentarea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, precum și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

Art. 3 din O.U.G. nr. 11/2017

Art. 3 stabilește faptul că personalul din structurile specializate în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, este personal de specialitate juridică și personal administrativ.

Perioada încadrării personalului de specialitate juridică în structurile din subordinea Agentului guvernamental se consideră vechime în specialitate juridică. Personalul încadrat în structurile specializate în compatibilizarea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene și în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4 din O.U.G. nr. 11/2017

Art. 4 prevede faptul că în activitatea de reprezentare juridică, Agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituțional specializat, denumit în continuare Grupul de lucru contencios UE, care se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Toate ministerele și, după caz, alte autorități sau instituții publice sunt reprezentate în Grupul de lucru contencios UE de cel puțin 2 reprezentanți: un director general sau un director și un reprezentant cu funcție de execuție.

Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, prin structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene, participă la lucrările Grupului de lucru contencios UE.

Art. 5 din O.U.G. nr. 11/2017

Art. 5 stabilește faptul că în scopul reprezentării juridice, autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să trimită, la cererea și în termenul stabilit de Agentul guvernamental, precum și de structura specializată în contenciosul UE, toate actele, datele și informațiile solicitate.

Autoritățile și instituțiile publice care furnizează acte, date și informații Agentului guvernamental și structurii specializate în contenciosul UE își asumă răspunderea pentru caracterul complet și corect al acestora.

Art. 6 din O.U.G. nr. 11/2017

Art. 6 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12^1 din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru CJUE, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb (O.U.G. nr. 11/2017) was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter