Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie și alte acte normative – ședință de Guvern

21 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 317

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
21 decembrie 2016Proiecte de hotărâre-Proiect de hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 24 octombrie 2016 și 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 25 octombrie 2016 și la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la București la 5 octombrie 2016 și la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 și la București la 25 octombrie 2016, a Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Galați, în vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru județul Neamț
– Proiect de hotărâre privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” în bugetul pe anul 2016 între Ministerul Transporturilor și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
– Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Siret;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, urmare reevaluării;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii;
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului și darea în administrarea Centrelor Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a unor construcții rezultate ca urmare a finalizării unor investiții;
– Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și pentru modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 6 din Anexa la H.G. nr. 1013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație (European Endowment for Democracy);
– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviului Dunărea de pe teritoriul României;
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 21 decembrie 2016 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Proiecte de hotărâre

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 24 octombrie 2016 și 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 25 octombrie 2016 și la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la București la 5 octombrie 2016 și la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 și la București la 25 octombrie 2016, a Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Galați, în vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației;
– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru județul Neamț
– Proiect de hotărâre privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” în bugetul pe anul 2016 între Ministerul Transporturilor și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
– Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Siret;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, urmare reevaluării;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii;
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului și darea în administrarea Centrelor Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a unor construcții rezultate ca urmare a finalizării unor investiții;
– Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și pentru modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 6 din Anexa la H.G. nr. 1013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație (European Endowment for Democracy);
– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviului Dunărea de pe teritoriul României;
– Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație și alte acte normative – ședință de Guvern was last modified: decembrie 21st, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter