Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene (H.G. nr. 34/2017)

31 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 692

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 34/2017
(M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2017)
Respectiva hotărâre reglementează organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată H.G. nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din H.G. nr. 34/2017

Art. 1 stabilește faptul că respectiva hotărâre reglementează organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2 din H.G. nr. 34/2017

Art. 2 prevede faptul că în sensul respectivei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) mandat – poziția de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum și pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;
b) mandat general – poziția de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum și pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, în cazul în care implicațiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanță majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.

Art. 3 din H.G. nr. 34/2017

Art. 3 stabilește faptul că instituțiile cu atribuții în procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta hotărâre sunt Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, precum și celelalte ministere și organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite în continuare organele de specialitate, în domeniile specifice sectoarelor lor de activitate.

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, asigură consultarea autorităților administrative autonome pentru pregătirea mandatelor și a mandatelor generale pe temele aflate în aria de competență a acestora. Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, poate încheia protocoale de colaborare cu acestea, pentru a asigura o coordonare eficientă în domeniul afacerilor europene și promovarea unor poziții coerente ale României la nivelul Uniunii Europene.

Coordonarea procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene se realizează la următoarele niveluri decizionale:

a) Guvernul României;
b) Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitet de coordonare;
c) grupurile de lucru ale Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, denumite în continuare grupuri de lucru.

Art. 4 din H.G. nr. 34/2017

Art. 4 prevede faptul că Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, îndeplinește următoarele funcții:

a) coordonează procesul de elaborare, adoptare și promovare a pozițiilor naționale care vor fi promovate de autoritățile române în negocierile din cadrul instituțiilor Uniunii Europene și structurilor de lucru ale acestora;
b) transmite pozițiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
c) conduce reuniunile și asigură activitatea executivă și de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, și urmărește îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;
d) monitorizează și informează instituțiile cu atribuții în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva pozițiilor naționale promovate la nivelul instituțiilor Uniunii Europene;
e) colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;
f) sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene – CFM, prin corelarea fundamentărilor și soluțiilor tehnice ale Consiliului cu direcțiile de politică externă și de politică generală europeană și națională;
g) coordonează procesul de pregătire și exercitare a președinției Consiliului Uniunii Europene pe care România o va deține în primul semestru al anului 2019.

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, prezintă periodic spre aprobare prim-ministrului:

a) propuneri privind prioritățile politice naționale ale României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, stabilite în cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de guvernare, raportat la orientările și prioritățile politice generale definite de Consiliul European, la prioritățile președinției Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativă sau de strategie politică ale Comisiei Europene, precum și la prioritățile Parlamentului European;
b) propuneri sau opțiuni pentru soluționarea aspectelor divergente nesoluționate la nivelul Comitetului de coordonare;
c) informări privind prioritățile președinției Consiliului Uniunii Europene și relevanța acestora pentru România;
d) informări cu privire la îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană;
e) propuneri de măsuri destinate exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019;
f) rapoarte de monitorizare privind implementarea de către România a angajamentelor asumate în contextul Semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru creștere și ocupare);
g) propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandărilor și avizelor adoptate de către instituțiile Uniunii Europene;
h) propuneri de politici, programe naționale, planuri de acțiune și măsuri pentru derularea procesului de integrare europeană a României;
i) propuneri pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului național de comunicare în domeniul afacerilor europene și a sistemului informatic și de comunicații aferent;
j) orice alte propuneri, măsuri sau informări care necesită aprobarea prim-ministrului, în condițiile legii.

Art. 5 din H.G. nr. 34/2017

Art. 5 stabilește faptul că Ministerul Afacerilor Externe elaborează documentele necesare participării la Consiliul European, pe baza contribuțiilor ministerelor, ale organelor și instituțiilor de specialitate, în funcție de agendă, și informează cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de participare redactat de către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

Art. 6 din H.G. nr. 34/2017

Art. 6 prevede faptul că în scopul coordonării interinstituționale a procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României în problematica afacerilor europene funcționează Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică, condus, sub îndrumarea prim-ministrului, de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe.

Comitetul de coordonare are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea interinstituțională a procesului de elaborare a pozițiilor României în ceea ce privește problematica afacerilor europene;
b) desemnează, cu acordul instituțiilor vizate, instituția responsabilă de elaborarea și susținerea mandatelor sau mandatelor generale;
c) stabilește lista mandatelor generale ale României care vor fi elaborate în cadrul sistemului național de coordonare a afacerilor europene;
d) discută și agreează proiecte de mandate generale, care sunt transmise pentru aprobare la nivelul Guvernului;
e) pregătește mandatele de negociere la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre, denumit în continuare Coreper, și al Consiliului Uniunii Europene;
f) soluționează aspectele aflate în divergență între ministere sau alte organe de specialitate, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru;
g) urmărește și poate solicita îndeplinirea de către ministerul, respectiv organul de specialitate care elaborează mandatele generale, a obligației de a informa și consulta, după caz, autoritățile locale, organizațiile patronale, sindicale, civice sau alte organizații active în domeniile acoperite de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;
h) soluționează aspectele aflate în divergență între ministere sau alte organe de specialitate în legătură cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația UE și monitorizează îndeplinirea respectivelor obligații;
i) analizează listele anuale ale proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene pentru care cele două Camere ale Parlamentului vor declanșa procedura de examinare parlamentară și urmărește conținutul avizelor motivate ale celor două Camere;
j) urmărește îndeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene și agreează conținutul planurilor de acțiune, programelor naționale și rapoartelor de monitorizare aferente;
k) prezintă, printr-o notă de informare adresată prim-ministrului de către ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, opțiunile de poziționare pe teme europene, inclusiv proiecte de mandat sau mandat general, pentru care există poziții divergente ale ministerelor responsabile în vederea adoptării unei decizii la nivelul prim-ministrului.

Comitetul de coordonare este format din reprezentanți ai ministerelor și ai altor organe de specialitate, cu funcții de secretar de stat sau alte funcții cu rang de secretar de stat, cu atribuții în domeniul afacerilor europene. Aceștia vor fi însoțiți la reuniunile Comitetului de coordonare de către funcționari din structurile responsabile de gestionarea afacerilor europene.

De asemenea, comitetul de coordonare este condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe sau, în absența acestuia, de persoana cu funcție de conducere desemnată de acesta.

Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană pot fi invitați să participe la reuniunile Comitetului de coordonare.

Potrivit acestui articol, Comitetul de coordonare se reunește săptămânal, ca regulă generală la sediul Guvernului.

La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitați să participe și specialiști din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare științifică, din învățământul superior, din cadrul organizațiilor neguvernamentale profesionale, experți independenți sau reprezentanți ai autorităților locale, ai organizațiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizații neguvernamentale active în domeniile gestionate.

Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează de structura aflată sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe și sunt transmise spre informare prim-ministrului, precum și tuturor ministerelor și organelor de specialitate participante, care pot exprima, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii, observații asupra conținutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezintă acceptarea tacită a conținutului raportului.

Art. 7 din H.G. nr. 34/2017

Art. 7 stabilește faptul că în scopul facilitării procesului de decizie în cadrul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene și pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare se pot constitui grupuri de lucru la nivel de experți, care:

a) pregătesc documentele necesare în vederea îndeplinirii de către Comitetul de coordonare a atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);
b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general și de mandat care urmează a fi susținute de către reprezentanții României la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau în cadrul comitetelor, constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 182/2011;
c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergență între ministere și/sau alte organe de specialitate.

(2) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a secretarilor de stat responsabili pentru afaceri europene din ministerele de linie, inclusiv pe baza listei grupurilor de pregătire ale Consiliului Uniunii Europene actualizată și publicată periodic de Secretariatul General al Consiliului.

(3) Grupurile de lucru sunt alcătuite, în funcție de tematica abordată, din reprezentanții ministerelor și ai altor instituții publice, un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, precum și expertul din cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană care gestionează domeniul respectiv.

(4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv al instituției de specialitate a administrației publice centrale cu principale responsabilități în domeniu sau al structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, în funcție de obiectivul și tematica acestuia.

(5) Modalitatea de lucru este stabilită de comun acord între membrii grupului, la inițiativa coordonatorului acestuia sau a structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitați să participe și specialiști din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare științifică, din învățământul superior, din cadrul organizațiilor neguvernamentale profesionale, experți independenți sau reprezentanți ai autorităților locale, ai organizațiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizații active în domeniile gestionate.

Organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene (H.G. nr. 34/2017) was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter