Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene (H.G. nr. 34/2017)

31 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 695

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 8 din H.G. nr. 34/2017

Art. 8 prevede faptul că elaborarea, adoptarea și susținerea poziției naționale a României în cadrul instituțiilor europene și al structurilor de lucru ale acestora se realizează prin mandate sau, după caz, mandate generale, elaborate și adoptate în condițiile respectivei hotărâri și cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 9 din H.G. nr. 34/2017

Art. 9 stabilește faptul că proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul sau de către organul de specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de negociere în cadrul Uniunii Europene în care este dezbătut subiectul, inclusiv pe baza contribuțiilor ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilități în domeniu, în funcție de tematica abordată.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul de specialitate, poate informa sau consulta, după caz, autoritățile administrației publice locale, organizațiile patronale, sindicale, civice sau alte organizații active în domeniile acoperite de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu.

De asemenea, ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale, care nu pot fi în contradicție cu poziția aprobată prin acestea, cu informarea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conțin următoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european și a altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv;
c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;
d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;
f) eventuale poziții de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;
g) lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum și o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.

Art. 10 din H.G. nr. 34/2017

Art. 10 prevede faptul că mandatul general este avizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe si ministrul delegat pentru afaceri europene, aprobat de prim-ministru și promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituții din Sistemul național de gestionare a afacerilor europene, și avizate de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituții din Sistemul național de gestionare a afacerilor europene, cel puțin la nivel de secretar de stat, și transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratatele Uniunii Europene sau prin decizie interguvernamentală, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituții din Sistemul național de gestionare a afacerilor europene, cel puțin la nivel de secretar de stat, și transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit acestui articol, mandatele pentru negocierea la nivelul formațiunilor Consiliului Uniunii Europene sunt avizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe și ministrul delegat pentru afaceri europene și aprobate de prim-ministru.

Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesoluționate la nivelul Comitetului de coordonare este comunicată de către ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ministerului sau, după caz, organului de specialitate responsabil, care va proceda în consecință.

De asemenea, finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se consemnează în raportul săptămânal al Comitetului de coordonare sau în mandatul pentru reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agenda căruia este inclusă tema respectivă, ca punct aprobat fără dezbatere.

În situații excepționale, în cazul în care din evoluția negocierilor rezultă o situație diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Coreper poate susține o nouă poziție, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către conducerea instituției respective și ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În situații excepționale, în cazul în care din evoluția negocierilor rezultă o situație diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Consiliul Uniunii Europene poate susține o nouă poziție, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către prim-ministru și ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 11 din H.G. nr. 34/2017

Art. 11 stabilește faptul că la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori ale comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participă reprezentanți desemnați de ministere, respectiv de către organele de specialitate sau reprezentanți din cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în funcție de tipul reuniunii.

Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper I.

La reuniunile formațiunilor Consiliului Uniunii Europene participă ministrul sau ministrul delegat responsabil pentru domeniul respectiv. În situația în care, din motive obiective, miniștrii sau miniștrii delegați nu pot participa la reuniunile formațiunilor Consiliului Uniunii Europene, aceștia supun spre aprobare prim-ministrului, motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană ori a reprezentantului permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană.

Din delegația României poate face parte și un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dacă există o solicitare expresă în acest sens a structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzătoare a șefului de delegație.

Art. 12 din H.G. nr. 34/2017

Art. 12 prevede faptul că rapoartele participării reprezentanților desemnați de ministere, respectiv de către organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori reuniunile comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfășurarea acestora și se transmit ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.

Rapoartele participării experților din cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentală sau reuniunile comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfășurarea acestora și se transmit ministerelor, respectiv organelor de specialitate și ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, rapoartele participării la reuniunile Coreper sunt redactate și transmise de către Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfășurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor și organelor de specialitate cu atribuții în domeniile abordate. Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către ministerele participante și se prezintă spre aprobare prim-ministrului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data desfășurării acestora. După aprobare, acestea se transmit spre informare Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 13 din H.G. nr. 34/2017

Art. 13 stabilește faptul că Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea de punct național de contact cu Uniunea Europeană, asigură funcționarea și dezvoltarea sistemelor informatice și de comunicații conectate la instituțiile Uniunii Europene, conform cerințelor directivelor tehnice și de securitate ale acestora.

Diseminarea în plan național a informațiilor din domeniul afacerilor europene se asigură prin sisteme informatice și de comunicații organizate și administrate de Ministerul Afacerilor Externe.

În vederea asigurării implementării cerințelor tehnice și de securitate necesare protecției informațiilor UE clasificate gestionate în format electronic, Ministerul Afacerilor Externe cooperează cu instituțiile naționale competente, potrivit atribuțiilor acestora.

Astfel, gestionarea la nivel național a afacerilor europene se bazează pe un sistem de comunicare care asigură schimbul operativ de informații între structurile desemnate în acest sens din ministere și organele de specialitate.

Structurile desemnate sunt reprezentate, după caz, de puncte de contact care se stabilesc pe niveluri decizionale corespunzătoare, în conformitate cu reglementările ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate.

De asemenea, fluxurile informaționale, între punctele de contact, se asigură în format electronic prin sistemul informatic și de comunicații EXTRANET RO și în format letric prin intermediul Componentelor Sistemului Național de Registre – CSNR, corespunzător nivelului de clasificare al documentelor gestionate.

Ministerul Afacerilor Externe coordonează Autoritatea Operațională a Sistemului Informatic și de Comunicații EXTRANET RO – AOSIC EXTRANET RO, formată din reprezentanți desemnați ai instituțiilor conectate la sistem și destinată implementării cerințelor tehnice și de securitate conform cadrului normativ național și standardelor de securitate ale Uniunii Europene.

Art. 14 din H.G. nr. 34/2017

Art. 14 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013.

De asemenea, trimiterile la H.G. nr. 379/2013 existente în actele normative în vigoare se vor considera făcute la respectiva hotărâre.

Organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene (H.G. nr. 34/2017) was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter