O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice – modificări (Legea nr. 159/2016)

28 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 594

Despre

  • M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016
  • Legea nr. 159/2016
  • O.U.G. nr. 111/2011

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificat Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 111/2011
(M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 159/2016
(M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016)
modifică: art. 13 alin. (2), (4) și (6); art. 135 alin. (1)
introduce: art. 13^1; art. 120 alin. (9) și (10); art. 151 alin. (1) lit. a^1)

 

În M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

În continuare, vom prezenta modificările aduse de Legea nr. 159/2016 O.U.G. nr. 111/2011.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 13 alin. (2), (4) și (6) din O.U.G. nr. 111/2011 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (2), (4) și (6) dispuneau faptul că în cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale sau locale ori finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care împiedică, restrâng ori distorsionează concurența în sectorul comunicațiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la aceste rețele pentru o perioadă de cel puțin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

Condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, precum și accesul la rețelele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.

De asemenea, actul administrativ prin care s-a dispus implementarea unor proiecte de instalare de rețele de comunicații electronice, în condițiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (4), poate fi atacat de orice persoană interesată la instanța de contencios administrativ competentă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglememtări, art. 13 alin. (2), (4) și (6) prevăd următoarele:

(2) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale sau locale ori finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care împiedică, restrâng ori distorsionează concurența în sectorul comunicațiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la aceste rețele, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(…)

(4) Condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2), precum și orice modificări sau completări ale acestor condiții se supun aprobării ANCOM, emisă prin decizia președintelui în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentului care conține condițiile tehnice și economice propuse.

(…)

(6) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiții de operare a rețelelor publice de comunicații electronice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (2) nu produc efecte juridice până la emiterea aprobării prevăzute la alin. (4)”.

 

Art. 13^1 din O.U.G. nr. 111/2011 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

După art. 13 se introduce un nou articol, art. 13^1.

Potrivit noii reglementări, art. 13^1 stabilește următoarele:

(1) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate ori în curs de realizare prevăzute la art. 13 alin. (2), autoritățile administrației publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite ANCOM condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele publice de comunicații electronice, în vederea aplicării art. 13 alin. (4), în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării unei solicitări în acest sens din partea ANCOM.

(2) În cazul nerespectării de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a prevederilor alin. (1) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 13 alin. (4) pentru proiectele prevăzute la alin. (1), prin decizia președintelui ANCOM se vor stabili și impune persoanei sau persoanelor care implementează respectivele proiecte de instalare de rețele publice de comunicații electronice condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele publice de comunicații electronice.

(3) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (2), persoanele care implementează proiectele menționate la alin. (1) au obligația de a pune în acord contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau contractele de acces la respectivele rețele publice de comunicații electronice cu condițiile tehnice și economice de acces stabilite de ANCOM”.

 

Art. 120 alin. (9) și (10) din O.U.G. nr. 111/2011 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

La art. 120, după alin. (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10).

Potrivit noii reglementări, art. 120 alin. (9) și (10) stabilesc următoarele:

(9) ANCOM are dreptul să solicite autorităților administrației publice centrale sau locale prevăzute la art. 13 alin. (2) toate documentele și informațiile necesare aplicării dispozițiilor art. 13 alin. (4) și (5).

(10) În cazul în care documentele și informațiile transmise potrivit alin. (9) necesită completări sau clarificări, termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) se suspendă de la data comunicării solicitării de completare sau clarificare, până la data primirii acestor completări sau clarificări de către ANCOM”.

 

Art. 135 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2011 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 135 alin. (1) prevedea faptul că cu excepția măsurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 97 alin. (6), art. 116 sau 117, ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenționează să adopte măsuri în aplicarea prevederilor respectivei ordonanțe de urgență ce sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piața relevantă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 135 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Cu excepția măsurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4), art. 131 alin. (2), art. 97 alin. (6), art. 116 sau art. 117, ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenționează să adopte măsuri în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ce sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piața relevantă”.

 

Art. 151 alin. (1) lit. a^1) din O.U.G. nr. 111/2011 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

La art. 151 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1).

Potrivit noii reglementări, art. 151 alin. (1) lit. a^1) stabilește următoarele:

a^1) respectarea obligației prevăzute la art. 131 alin. (3);”.

O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice – modificări (Legea nr. 159/2016) was last modified: iulie 26th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter