Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – modificări (OMDRAP/OMFP nr. 282/259/2015)

26 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2290

Despre

  • M. Of. nr. 193 din 23 martie 2015
  • OMDRAP/OMFP nr. 282/259/2015
  • Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009
(M. Of. nr. 194 din 27 martie 2009; cu modif. și compl. ult.)
OMDRAP/OMFP nr. 282/259/2015 (M. Of. nr. 193 din 23 martie 2015) modifică: art. 30 alin. (2), art. 32
abrogă: art. 31, art. 2 lit. k) la anexa nr. 3

În M. Of. nr. 193 din 23 martie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice nr. 282/259/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009 (M. Of. nr. 194 din 27 martie 2009; cu modif. și compl. ult.).

Respectivul ordin a fost emis ca urmare a modificărilor efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în aplicarea prevederilor art. 80 din Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

De asemenea, Ordinul a fost emis în temeiul art. 12 alin. (7) din H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30 alin. (2) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (2) prevedea faptul că asociația de proprietari vira suma prevăzută la alin. (1) [Concomitent cu transmiterea lunară a decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, coordonatorul local solicită fiecărei asociații de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părți de participare pentru lucrările executate în luna precedentă, înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenție și situația de lucrări executate, verificată și avizată conform legislației specifice], până la data de 25 a lunii în curs, unității administrativ-teritoriale în contul de sume de mandat deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 30 alin. (2) prevede: „Asociația de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1) [Concomitent cu transmiterea lunară a decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, coordonatorul local solicită fiecărei asociații de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părți de participare pentru lucrările executate în luna precedentă, înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenție și situația de lucrări executate, verificată și avizată conform legislației specifice], până la data de 25 a lunii în curs, unității administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local”.

 

Art. 31 din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea faptul că pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție, coordonatorii locali au deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50.02.40 „Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, în care se virează sumele corespunzătoare primite din alocații de la bugetul de stat, sumele prevăzute cu această destinație în bugetul local și sumele aferente cotei-părți de participare ce revine fiecărei asociații de proprietari, în condițiile și cu respectarea O.G. nr. 18/2009.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 31 se abrogă.

 

Art. 32 din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 era constituit din două alineate. Art. 32 alin. (1) prevedea faptul că sumele din alocații de la bugetul de stat și din fondul de reparații al asociației de proprietari se virau de coordonatorul local în contul prevăzut la art. 31, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 și art. 30 alin. (2).

De asemenea, art. 32 alin. (2) prevedea faptul că în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în contul prevăzut la art. 31, coordonatorul local vira sumele în conturile contractorilor nominalizați în deconturile justificative.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 32 prevede: „Sumele din alocații de la bugetul de stat și din fondul de reparații al asociației de proprietari se virează de coordonatorul local în conturile contractorilor nominalizați în deconturile justificative, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 [În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței virează sumele aprobate în contul de venituri al bugetului local 21.42.02.12 «Venituri ale bugetului local – Subvenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe», deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului] și art. 30 alin. (2) [Asociația de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unității administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local].

 

Art. 2 lit. k) Anexa nr. 3 la Norme

Art. 2 reglementează obligațiile mandatarului (coordonator local).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. k) prevedea ca obligație a mandatarului, aceea de a deschide un cont separat în numele unității administrativ-teritoriale la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru finanțarea execuției lucrărilor de intervenție, în condițiile legii;

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 2 lit. k) la anexa nr. 3 se abrogă.

Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – modificări (OMDRAP/OMFP nr. 282/259/2015) was last modified: martie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter