O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – modificări (Legea nr. 231/2017)

8 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 239

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 18/2009
(M. Of. nr. 155 din 12 martie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 231/2017
(M. Of. nr. 961 din 5 decembrie 2017)

– modifică: art. 1 alin. (1) și (9), art. 1^1 partea introductivă a alin. (1) și alin. (6) și (7), art. 2 lit. b) și c), art. 13, art. 13^1 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (1) și (3) și partea introductivă a alin. (8), art. 14 alin. (9), art. 22 alin. (1) lit. c)

– introduce: art. 4 alin. (1) lit. b^2), art. 4 alin. (4) lit. k), art. 11 alin. (1^1), art. 14 alin. (8^1)

În M. Of. nr. 961 din 5 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 231/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 18/2009 prin Legea nr. 231/2017.

Potrivit art. I din Legea nr. 231/2017, O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în M. Of. nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 1 alin. (1) și (9) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) și (9) prevedea:

„(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până în anul 1990, precum și etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și asociațiilor de proprietari.

(…)

(9) Blocurile de locuințe amplasate în municipiile reședință de județ, precum și în sectoarele municipiului București, pentru care au fost aprobate dosarele de finanțare prin Programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere», domeniul de intervenție 1.2 «Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe», nu pot fi incluse în programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, precum și etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și asociațiilor de proprietari.

(…)

(9) Blocurile de locuințe pentru care au fost aprobate fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene nu pot fi incluse în programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”.

 

Art. 1^1 alin. (1) și alin. (6) și (7) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1^1 alin. (1) și alin. (6) și (7) prevedeau:

„(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și locuințelor realizate după proiecte elaborate până în anul 1990, cu destinația de:

a) locuințe sociale și celelalte unități locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;

b) locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor.

(…)

(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), finanțarea executării lucrărilor de intervenții la locuințele sociale și celelalte unități locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite.

(7) Sumele prevăzute la alin. (6) majorează cota de contribuție a autorității administrației publice locale prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1^1, partea introductivă a alin. (1) și alin. (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și locuințelor realizate după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005, cu destinația de:

(…)

(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b), finanțarea executării lucrărilor de intervenție la locuințele sociale și celelalte unități locative prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite.

(7) Sumele prevăzute la alin. (6) majorează cota de contribuție a autorității administrației publice locale prevăzută la art. 13 alin. (2)”.

 

Art. 2 lit. b) și c) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) și c) prevedeau:

„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

b) program local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – documentul fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocațiilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;

c) program național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali și în limita fondurilor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare program național;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) program local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – documentul fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocațiilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;

c) program național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali și în limita fondurilor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare program național;”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. b^2) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), după lit. b^1) se introduce o nouă literă, lit. b^2), cu următorul cuprins:

„b^2) repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;”.

 

Art. 4 alin. (4) lit. k) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (4), după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:

„k) repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate”.

 

Art. 11 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lit. a), în ceea ce privește expertiza tehnică, astfel cum este detaliată la alin. (2), blocurile de locuințe la care expertiza tehnică a fost realizată anterior includerii acestora în programele locale”.

 

Art. 13 din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„(1) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se asigură astfel:

a) 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

(2) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, în cota de contribuție prevăzută la alin. (1) lit. c), se asigură de către asociația de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se asigură astfel:

a) 60% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

(2) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

(3) Cota de contribuție a asociației de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 și se asigură de către aceasta pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări”. 

 

Art. 13^1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13^1 alin. (2) și (3) prevedeau:

„(2) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza unor criterii socioeconomice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea activităților/lucrărilor prevăzute la alin. (1), și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

(3) Autoritatea publică locală aduce la cunoștința asociației de proprietari posibilitatea finanțării activităților/lucrărilor în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), criteriile de acces la acest program de finanțare, precum și cota de contribuție ce revine asociației de proprietari, ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităților/lucrărilor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13^1, alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor operaționale și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

(3) Autoritatea publică locală aduce la cunoștința asociației de proprietari posibilitatea finanțării activităților/lucrărilor în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), criteriile de acces la acest program de finanțare, precum și cota de contribuție ce revine asociației de proprietari, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale”.

 

Art. 14 alin. (1) și (3) și partea introductivă a alin. (8) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) și (3) și partea introductivă a alin. (8) prevedeau:

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (2), autoritățile administrației publice locale pot asigura, la cererea de finanțare depusă de către asociațiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, cu recuperarea sumelor în condițiile alin. (3) și (5)-(10).

(…)

(3) Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, menționată la alin. (1), se recuperează din fondul de reparații constituit în acest sens, în condițiile art. 13 alin. (2). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparații până la recepția la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz”.

(…)

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (1) și (3) și partea introductivă a alin. (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (3), autoritățile administrației publice locale pot asigura, la cererea de finanțare depusă de către asociațiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, cu recuperarea sumelor în condițiile alin. (3) și (5)-(10).

(…)

(3) Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, menționată la alin. (1), se recuperează din fondul de reparații constituit în acest sens, în condițiile art. 13 alin. (3). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparații până la recepția la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

(…)

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari, prevăzute la art. 13 alin. (3), sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:”.

 

Art. 14 alin. (8^1) și partea introductivă a alin. (8) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:

„(8^1) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător și programelor finanțate din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale”.

 

Art. 14 alin. (9) și partea introductivă a alin. (8) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (9) prevedea:

„(9) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate la alin. (8) majorează cota de contribuție care revine bugetului local, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate la alin. (8) majorează cota de contribuție care revine bugetului local, prevăzută la art. 13 alin. (3), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale”.

 

Art. 22 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 18/2009 (modificată prin Legea nr. 231/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) lit. c) prevedea:

„Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței:

c) asigură finanțarea lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum și finanțarea activităților/lucrărilor prevăzute la art. 131 alin. (1) în cota prevăzută la art. 131 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul propriu;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) asigură finanțarea executării lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum și finanțarea activităților/lucrărilor prevăzute la art. 131 alin. (1) în cota prevăzută la art. 131 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul propriu;”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 231/2017

 

Conform art. II din Legea nr. 231/2017, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, coordonatorii locali finalizează identificarea, inventarierea și estimarea nivelului de performanță energetică, conform metodologiei de calcul în vigoare, a blocurilor de locuințe, precum și a locuințelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice care vor face obiectul lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea termică.

Art. III din Legea nr. 231/2017 prevede faptul că prevederile prezentei legi se aplică și programelor administrațiilor publice locale pentru finanțarea din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, în cadrul unor scheme de finanțare, fără ca, în acest scop, să se aloce fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri comunitare structurale ori de coeziune, a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și/sau a clădirilor rezidențiale, locuințelor unifamiliale, inclusiv locuințelor sociale, clădiri pentru care anterior adoptării prezentei legi au fost inițiate ori finalizate măsurile de creștere a performanței energetice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale blocuri de locuințe și/sau locuințe unifamiliale, inclusiv locuințelor sociale care se execută conform prevederilor prezentului articol, se fundamentează într-un raport tehnic de specialitate.

Potrivit art. IV din Legea nr. 231/2017, O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în M. Of. nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – modificări (Legea nr. 231/2017) was last modified: decembrie 11th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter