O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 14/2017)

24 aug. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 959

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 O.U.G. nr. 195/2002
(M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)
O.G. nr. 14/2017
(M. Of. nr. 685 din 23 august 2017)

– modifică: art. 10; art. 11 alin. (4); art. 44 alin. (2); art. 99 alin. (1), pct. 18; art. 101 alin. (1), pct. 11

– introduce: art. 6, pct. 291; art. 11 alin. (41)—(48); art. 11 alin. (11)—(16); art. 17 alin. (5)—(6); art. 24 alin. (7)—(9); art. 281

În M. Of. nr. 685 din 23 august 2017, a fost publicată O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 195/2002 prin O.G. nr. 14/2017.

Art. 6, pct. 291 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

 

Noua reglementare

La art. 6, după pct. 29, se introduce un nou punct, pct. 291.

Potrivit noii reglementări, art. 6, pct. 291 dispune următoarele:

„291. suspendarea înmatriculării — operațiune administrativă care constă în Interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public”.

 

Art. 10 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea faptul că:

„Art. 10

(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat, precum și a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulație.

(2) Constatarea defecțiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună cu instituțiile abilitate de lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 dispune următoarele:

„Art. 10

(1) Este Interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a vehiculelor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a Intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.

(2) Constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună cu instituțiile abilitate de lege”.

 

Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (4) prevedea faptul că:

„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni și emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unul vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului”.

 

Art. 11 alin. (41)—(48) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

 

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (4), se introduc opt noi alineate, alin. (41)—(48).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (41)—(48) dispune următoarele:

„(41) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar are obligația de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității competente de înmatriculare. Aceasta face mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de conducere șl a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

(42) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituțiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.

(43) In situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4). înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

(44) In cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

(45) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau. după caz, a anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o
nouă inspecție tehnică periodică.

(46) In cazurile prevăzute la alin. (43) și (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor. înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul național de evidență a permiselor de conducere șl a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se șterg după 5 ani de la data încetării
acesteia.

(47) înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (46) în cazul prevăzut la alin. (45) se realizează pe baza dalelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcției Regim Permise de Conducere șl înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiții stabilite prin protocol.

(48) In scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilității acesteia, poliția rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere șl a vehiculelor înmatriculate în condițiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române șl Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor”.

 

Art. 11 alin. (11)—(16) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

 

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (10), se introduc șase noi alineate, alin. (11)—(16).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (11)—(16) dispune următoarele:

„(11) Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin. (2), autoritățile competente de înmatriculare înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere șl Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în format electronic:

a) datele de identificare a proprietarului și, după caz, a deținătorului mandatai ori a altei persoane, în condițiile art. 15 alin. (11);
b) datele de identificare a vehiculului.

(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:

a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul și data nașterii, domidiiul/reședința, precum șl, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile, precum și. opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale reprezentantului acestora.

(13) Datele de Identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere șl a vehiculelor înmatriculate șl codurile armonizate aferente acestora se stabilesc și se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(14) Datele prevăzute la alin. (11) se șterg după 10 ani de la dala radierii vehiculului.

(15) Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem Informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(16) Direcția Regim Permise de Conducere șl înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare. în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poale realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme Informatice în scopul facilitării schimbului de informații”.

 

Art. 17 alin. (5)—(6) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

 

Noua reglementare

La art. 17, după alin. (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5)—(6) dispune următoarele:

„(5) Radierea din evidență a unul vehicul se face, din oficiu, de călre autoritatea care a efectuai înmatricularea, și în următoarele situații:
a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care atestă faplul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

(6) In termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni”.

 

Art. 24 alin. (7)—(9) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

 

Noua reglementare

La art. 24, după alin. (6), se introduc trei noi alineate, alin. (7)—(9).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (7)—(9) dispune următoarele:

„(7) La eliberarea permisului de oonducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere șl înmatriculare a Vehiculelor următoarele dale în format electronic:

a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau. dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul șl data nașterii, domiciliul sau reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poșlă electronică ale persoanei;
b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;
c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;
d) datele de identificare a permisului de conducere.

(8) Permisele de conducere românești care au fost preschimbate cu documente similare în alte state își pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate de către Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor sau de călre serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(9) Datele prevăzute la alin. (7) se șterg după 10 ani de la data încetării valabilității permisului de conducere”.

 

Art. 281 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

 

Noua reglementare

După art. 28, se introduce un nou articol, art. 281.

Potrivit noii reglementări, art. 281 dispune următoarele:

„Art. 281

Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”.

 

Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (2) prevedea faptul că:

„(2) În circulația pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene (E) conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) In circulația pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene (E) conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”.

 

Art. 99 alin. (1), pct. 18 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 99 alin. (1), pct. 18 prevedea faptul că:

„Art. 99

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei de schimbare a direcției de mers;

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulația pe drumurile publice;

4. neîndeplinirea obligației proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul și tractor agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulație;

5. nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate și cortegiilor;

6. nerespectarea semnificației semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeți de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunță schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulație reversibilă;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligației pasagerilor aflați într-un autovehicul și tractor agricol sau forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranță omologate;

9. nerespectarea obligației de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecție omologată;

10. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;

11. nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorii de animale;

12. nerespectarea obligației de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului;

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligațiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;

15. nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheață sau zăpadă de natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecțiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsă unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorată vizibil”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 99 alin. (1), pct. 18 dispune următoarele:

„18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11”.

 

Art. 101 alin. (1), pct. 11 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 alin. (1), pct. 11 prevedea faptul că:

„Art. 101

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

(…)

11. circulația cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu defecțiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (1), pct. 11 dispune următoarele:

„11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sislemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc”.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 14/2017) was last modified: august 24th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter