O.U.G. nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 243/2016)

7 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 933

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 35/2016
(M. Of. nr. 489 din 30 iunie 2016)
Legea nr. 243/2016
(M. Of. nr. 975 din 6 decembrie 2016)
modifică:  art. I pct. 4, alin. (8^1) al art. 9;  art. I pct. 7, lit. d) a alin. (28) al art. 9; art. I pct. 7, lit. d) a alin. (28) al art. 9; art. I pct. 8, alin. (34^3) și (34^11) ale art. 9; art. II, alin. (1)

În M. Of. nr. 975 din 6 decembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 243/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 35/2016 prin Legea nr. 243/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. I pct. 4, alin. (8^1) al art. 9 din O.U.G. nr. 35/2016 (modificată prin Legea nr. 243/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare,  art. I pct. 4, alin. (8^1) al art. 9 prevedea faptul că:

„(8^1) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenția Națională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se stabilește, în condițiile legii, prin ordin comun al ministrului justiției și al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I pct. 4, alin. (8^1) al art. 9 dispune următoarele:

(8^1) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenția Națională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se stabilește, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, prin ordin comun al ministrului justiției și al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. I pct. 7, lit. d) a alin. (28) al art. 9 din O.U.G. nr. 35/2016 (modificată prin Legea nr. 243/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare,  art. I pct. 7, lit. d) a alin. (28) al art. 9 prevedea faptul că:

„d) personalul angajat pentru implementarea Programului național în condițiile prevăzute la lit. b) beneficiază de toate drepturile de natură salarială stabilite în condițiile legii, în mod similar celor dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I pct. 7, lit. d) a alin. (28) al art. 9 dispune următoarele:

d) întreg personalul Agenției Naționale și instituțiilor subordonate, inclusiv personalul nou angajat în condițiile lit. b), beneficiază de toate drepturile, inclusiv drepturile de natură salarială dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată”.

 

Art. I pct. 8, a alin. (34^3) și (34^11) ale art. 9 din O.U.G. nr. 35/2016 (modificată prin Legea nr. 243/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare,  art. I pct. 8, alin. (34^3) și (34^11) ale art. 9 prevedeau faptul că:

(34^3) Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (341) și (342) se efectuează prin alocarea fiecărei unități administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenției Naționale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat și a acordului Consiliului de administrație, pe bază de contract de finanțare anual, care va conține inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenția Națională, prin oficiile teritoriale.

(…)

(34^11) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării complementare prevăzute la alin. (341) și (342) au obligația de a respecta legislația în materia achizițiilor publice în vigoare, în ceea privește organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, respectarea obligațiilor din contractele de finanțare, precum și a modului de utilizare a sumelor alocate din bugetul Agenției Naționale prin program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. I pct. 8, alin. (34^3) și (34^11) ale art. 9 dispune următoarele:

(34^3) Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (34^1) și (34^2) se efectuează prin alocarea fiecărei unități administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenției Naționale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat și a acordului Consiliului de administrație, pe bază de contract de finanțare multianual, care va conține inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenția Națională, prin oficiile teritoriale.

(…)

(34^11) Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect contractarea serviciilor de înregistrare sistematică, de către unitățile administrativ-teritoriale sau de către Agenția Națională, în aplicarea alin. (23)”.

 

Art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 35/2016 (modificată prin Legea nr. 243/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare,  art. II, alin. (1) prevedea faptul că:

(1) Contractele privind efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică aflate sub incidența Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot fi modificate, în condițiile legii, prin act adițional.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. II, alin. (1) dispune următoarele:

Art. II

(1) Pentru punerea de acord cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, contractele de finanțare, precum și contractele privind efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică, încheiate în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare, pot fi modificate prin act adițional”.

O.U.G. nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 243/2016) was last modified: decembrie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter