O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar – modificări (O.U.G. nr. 9/2017)

31 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 751

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 37/2008
(M. Of. nr. 276 din 8 aprilie 2008)
O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017)
– modifică: art. 8

– introduce: art. 8^1

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 37/2008 prin O.U.G. nr. 9/2017.

 

Art.  8 din O.U.G. nr. 37/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)

Veche reglementare

În veche reglementare, art. 8 prevedea faptul că:

Art. 8

(1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.

(2) Modul de reflectare în execuție a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(3) Sumele aferente finanțării de la bugetul de stat în anii precedenți, încasate în anul 2007, se reflectă în execuția bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor – Acțiuni generale la data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidențiază la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:

Art. 8

 (1) Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent» cu semnul minus. În bugetele unităților administrativ-teritoriale această operațiune se va reflecta și în programare, prin rectificare bugetară.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidențiază la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de lucru și locuințele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.

(4) Soldul contului de disponibil prevăzut la alin. (3), rămas neutilizat la sfârșitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de cheltuieli bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile de locuit reprezentând locuințe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituțiilor respective și pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea și plata garanțiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.

(6) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (5), rămase neutilizate la sfârșitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de cheltuieli bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor”.

 

Art.  8^1 din O.U.G. nr. 37/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)

 

Noua reglementare

După art. 8, se introduce un nou articol, art. 8^1.

Potrivit noii reglementări, art. 8^1 dispune următoarele:

Art. 8^1

Instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sistemul de finanțare, vor solicita în scris unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului de care aparțin, până la data de 31 martie 2017, transferarea sumelor încasate și reflectate în execuția anului 2017 la paragrafele corespunzătoare ale subcapitolului de venituri 36.32.00 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți», din contul de venituri bugetare în care au fost încasate, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare aferente alineatelor articolului 85.01 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent» astfel:

a) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, precum și cele finanțate integral din venituri proprii, solicită efectuarea următoarelor operațiuni:

a1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți» se transferă la următorii indicatori de cheltuieli, după caz: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;

a2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.08 «Restituiri de sume provenite din finanțarea anilor precedenți reprezentând sume alocate în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale» se transferă la un alineat distinct al indicatorului de cheltuieli 85.01.00 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent».

b) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat, solicită efectuarea următoarelor operațiuni:

b1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.04 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente sistemului de pensii» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;

b2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.05 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;

c) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, solicită efectuarea următoarelor operațiuni:

c1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.06 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;

c2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.07 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;

d) instituțiile publice ale administrației publice locale solicită efectuarea următoarelor operațiuni:

d1) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.02 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare», se transferă din contul de venituri bugetare în care au fost încasate, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare corespunzător alineatului 85.01.02 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local», aferent capitolului bugetar 51.00.00 «Autorități publice și acțiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autorități executive și legislative», paragraful 51.01.03 «Autorități executive»;

d2) sumele reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.03 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare» se transferă din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul corespunzător de cheltuieli bugetare corespunzător alineatului 85.01.01 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local» aferent capitolului bugetar 51.00.00 «Autorități publice și acțiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autorități executive și legislative», paragraful 51.01.03 «Autorități executive».

e) instituțiile publice ale administrației publice centrale, finanțate integral sau parțial din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate solicită transferul sumelor reflectate în execuția anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți», după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice», 85.01.04 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice» sau 85.01.05 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»”.

O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar – modificări (O.U.G. nr. 9/2017) was last modified: ianuarie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter