Gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă – modificări (O.U.G. nr. 38/2015)

1 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 777

Despre

  • M. Of. nr. 730 din 29 septembrie 2015
  • O.U.G. nr. 38/2015
  • Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 64/2009

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 64/2009
(M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 38/2015
(M. Of. nr. 730 din 29 septembrie 2015)
introduce: art. 2 alin. (3) lit. l1), art. 13 alin. (5) și (6)
modifică: art. 111 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 730 din 29 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.), aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 (M. Of. nr. 800 din 24 noiembrie 2009).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaționale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, precum și în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 și 2014-2020, anul 2015 reprezintă un an esențial pentru România;

– evitarea riscului de dezangajare, în contextul crizei economice și al obiectivelor majore de relansare a economiei și reluare a dezvoltării sustenabile, au fost identificate o serie de măsuri prioritare menite să asigure utilizarea în întregime a fondurilor europene alocate în acest sens;

– faptul că unul dintre obiectivele prioritare stabilite la cel mai înalt nivel este acela de includere la rambursare din POS Transport a proiectelor finanțate din BEI/BERD/bugetul de stat având în vedere că prognoza indică faptul că riscul de dezangajare automată pentru sectorul transporturi este de 1,739 miliarde euro din totalul bugetului de 4,288 miliarde euro alocat României pentru perioada de programare 2007-2013;

– faptul că proiectele de infrastructură de transport sunt proiecte care susțin dezvoltarea sustenabilă a României pe termen lung și au perioade de implementare care depășesc în medie 3 ani, motiv pentru care unele dintre acestea urmează să fie finanțate din fonduri structurale care sunt alocate atât în perioada de programare 2007-2013, cât și în perioada de programare 2014-2020 pentru a evita pierderea prin decomitere a fondurilor alocate României;

– prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 64/2009 prin O.U.G. nr. 38/2015:

Art. 2 alin. (3) lit. l1) O.U.G. nr. 64/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2015)

La art. 2 alin. (3), după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. l1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) lit. l1) explică semnificația următorului termen: „proiect retrospectiv – proiect aflat în stadiu de execuție de minimum 90% realizat cu surse de finanțare de la bugetul de stat sau împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale care pot face obiectul rambursării de la Comisia Europeană”.

 
Art. 111 alin. (2) O.U.G. nr. 64/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 111 alin. (2) prevedea faptul că pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare și plată, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (2) prevede: „Pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare și plată, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent”.

 
Art. 13 alin. (5) și (6) O.U.G. nr. 64/2009 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2015)

Noua reglementare

La art. 13, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (5) și (6) dispun: „(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Autoritatea de management POS Transport poate încheia contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat în limita sumelor aferente proiectelor retrospective.

(6) În cazul proiectelor retrospective pentru care s-au încheiat contracte de finanțare potrivit prevederilor alin. (5), în bugetele prevăzute la art. 5 alin. (2) se includ numai creditele de angajament necesare finalizării obiectivelor de investiții preluate în finanțare în cadrul POS Transport și creditele bugetare necesare achitării părții rămase de executat din obiectivele de investiții preluate în finanțare în cadrul POS Transport”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 64/2009
(M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 362/2009 (M. Of. nr. 800 din 24 noiembrie 2009)
O.U.G. nr. 120/2010 (M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010)
O.U.G. nr. 26/2011 (M. Of. nr. 195 din 21.3.2011)
O.G. nr. 30/2011 (M. Of. nr. 627 din 2.9.2011)
O.U.G. nr. 121/2011 (M. Of. nr. 931 din 29 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 26/2012 (M. Of. nr. 392 din 12 iunie 2012)
O.U.G. nr. 27/2013 (M. Of. nr. 223 din 18 aprilie 2013)
O.U.G. nr. 47/2013 (M. Of. nr. 302 din 27 mai 2013)
O.U.G. nr. 52/2013 (M. Of. nr. 327 din 5 iunie 2013)
O.U.G. nr. 76/2013 (M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013)
Legea nr. 223/2013 (M. Of. nr. 437 din 17 iulie 2013)
O.U.G. nr. 84/2013 (M. Of. nr. 579 din 11 septembrie 2013)
Rectificare (M. Of. nr. 549 din 23 septembrie 2013)
Legea nr. 61/2014 (M. Of. nr. 327 din 6 mai 2014)
O.U.G. nr. 29/2014 (M. Of. nr. 407 din 2 iunie 2014)
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.G. nr. 12/2015 (M. Of. nr. 84 din 30.1.2015)
O.U.G. nr. 34/2015 (M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 38/2015 (M. Of. nr. 730 din 29 septembrie 2015)

 

Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență – modificări (O.U.G. nr. 38/2015) was last modified: octombrie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter