Măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare – modificări (O.U.G. nr. 82/2011 modificată prin O.U.G. nr. 4/2015)

7 apr. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1357

Despre

  • M. Of. nr. 224 din 2 aprilie 2015
  • O.U.G. nr. 4/2015
  • Măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 82/2011
(M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 4/2015
(M. Of. nr. 224 din 2 aprilie 2015)
modifică: art. 1 alin. (4), art. 7 alin. (3)


În M. Of. nr. 224 din 2 aprilie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 4/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.

 

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere următoarele:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– faptul că se mențin și se acutizează disfuncționalitățile privind organizarea și desfășurarea activităților de îmbunătățiri funciare prin neaplicarea tuturor prevederilor statuate de O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.

– dimensiunea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflată în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 500 de organizații de îmbunătățiri funciare și federații de organizații de îmbunătățiri funciare pentru o suprafață de peste 1,3 milioane ha;

– faptul că această situație aduce atingere sau pune în pericol:

a) locuitorii din mediul rural și ceilalți deținători de terenuri agricole în mediul rural, precum și bunurile acestora, care beneficiază direct sau indirect de efectele lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

b) siguranța amenajărilor și lucrărilor de îmbunătățiri funciare din proprietatea publică a statului și funcționarea acestora;

– obligațiilor legale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare privind serviciile publice pe care această instituție trebuie să le presteze în domeniul îmbunătățirilor funciare;

– faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în respectivul act normativ va avea un impact negativ major cu privire la asigurarea necesarului de personal calificat, la respectarea legii privind calitatea în construcții și la identificarea tuturor beneficiarilor care sunt obligați să plătească taxa de îmbunătățiri funciare, din cauza lipsei extraselor de planuri cadastrale la nivelul unităților administrativ-teritoriale și a numărului mic de personal al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care sunt de natură a altera procesul de reformă și restructurare a sectorului de îmbunătățiri funciare.

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 82/2011:

Art. 1 alin. (4) O.U.G. nr. 82/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin (4) prevedea faptul că numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale era de 1.500.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 1 alin. (4) prevede: „Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale este de 2.495”.

 

Art. 7 alin. (3) O.U.G. nr. 82/2011

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) prevedea: Cuantumul tarifului IF se aprobă anual de către Agenție, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) prevede: „Cuantumul tarifului IF calculat pentru un an calendaristic se aprobă anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul următor, de către consiliul de conducere al Agenției, la propunerea directorului general al acesteia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 4/2015

Potrivit art. II alin. (1), cuantumul tarifului IF prevăzut la art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, pentru anul 2015, se aprobă de către consiliul de conducere al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, la propunerea directorului general al acesteia, în termen de 12 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 3 zile de la aprobare.

Conform art. II alin. (2), cuantumul tarifului IF prevăzut la alin. (1) se calculează și se aplică pentru perioada cuprinsă între data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și data de 31 decembrie 2015.

Măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare – modificări (O.U.G. nr. 82/2011 modificată prin O.U.G. nr. 4/2015) was last modified: aprilie 7th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter