O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – aprobată (Legea nr. 207/2017)

2 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 892

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 206/2017
(M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017)
Se aprobă O.U.G. nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017.

În M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 207/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. I din Legea nr. 207/2017

Potrivit art. I, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:

 

Articolul din O.U.G. nr. 56/2017 (modificată prin Legea nr. 207/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II alin. (7) prevedea:

„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se adaugă la acesta/aceasta”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul unic, alin. (7) al art. II se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se adaugă la acesta/aceasta”. 

 

Art. II din Legea nr. 207/2017

Art. II dispune că începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

 

Art. III din Legea nr. 207/2017

Conform art. III, începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Asimilarea funcțiilor și salariilor prevăzută la alin. (1), precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru funcțiile din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care nu au corespondent în statul de funcții al aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcții existente la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (2).

Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creșterea salarială procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispozițiilor alin. (1) pentru funcția cu care se asimilează. În situația în care din aplicarea dispozițiilor alin. (1) pentru aceeași funcție rezultă creșteri salariale procentuale diferite, pentru funcțiile prevăzute la alin. (3) se va calcula și acorda o creștere procentuală medie.

Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăși salariul aferent funcției prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin. (1).

Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea creșterii salariale prevăzute la alin. (3) și (4) sunt, pentru funcțiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuțiile specifice, complexitatea activității, nivelul de coordonare, iar pentru funcțiile de execuție acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradația, nivelul de studii, atribuțiile specifice.

Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanțelor publice putându-se aproba și alte criterii de asimilare, precum și metodologia concretă de acordare a creșterii salariale procentuale prevăzute la alin. (3) și (4).

În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), respectiv alin. (3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menține în plată cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit în condițiile prezentei legi, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – aprobată (Legea nr. 207/2017) was last modified: noiembrie 6th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter