Aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România – modificări (O.G. nr. 15/2002 modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

5 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5262

Despre

  • M. Of. nr. 285 din 28 aprilie 2015
  • O.U.G. nr. 8/2015
  • Aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 15/2002
(M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002, cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 8/2015
(M. Of. nr. 285 din 28 aprilie 2015)
introduce: art. 1 alin. (1) lit. a3),
art. 1 alin. (1) lit. o)-q), art. 1 alin. (12),
art. 7 alin. (23)-(26),
art. 1 alin. (72)-(74),
art. 1 alin. (81), art. 3 alin. (21) și (22),
art. 3 alin. (5) și (6), art. 6 alin. (5)-(8), art. 8 alin. (11), 
art. 122, anexele nr. 3 și 4
modifică: art. 1 alin. (1) lit. c), f), j) și n),
art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (21), art. 1 alin. (5),
art. 1 alin. (8), art. 1 alin. (9)-(11), art. 1 alin. (13),
art. 11 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2),
art. 3 alin. (3) și (4), art. 6 alin. (4), art. 7, art. 8 alin. (1), 
art. 8 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 8 alin. (7), art. 9, art. 101, art. 11, art. 12,  art. 14
abrogă: art. 11 alin. (4),


 
 

În M. Of. nr. 285 din 28 aprilie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 8/2015 modifică următoarele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.).

Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006 (M. Of. nr. 454 din 25 mai 2006; cu modif. ult.);

O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (M. Of. nr. 82 din 1 februarie 2002, cu modif. ult.).

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.G. nr. 15/2002 prin O.U.G. nr. 8/2015:

 

Art. 1 alin. (1) lit. a2) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Noua reglementare

La art. 1 alin. (1), după lit. a2) se introduce o nouă literă, lit. a3).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) lit. a3) definește termenul vehicul mixt astfel: „vehicul mixt – vehicul destinat prin construcție pentru transportul de persoane și marfă în compartimente separate”.

 
Art. 1 alin. (1) lit. c), f), j) și n) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. c) definea distribuitorii ca fiind persoanele juridice agreate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., în condiții ce vor fi publicate în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale și personalul din rețeaua proprie a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. cu sarcini de serviciu în acest domeniu, care încasează tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și care eliberează rovinietele care atestă achitarea acestui tarif.

De asemenea, art. 1 alin. (1) lit. f) definea tariful de trecere ca fiind o anumită sumă determinată în funcție de distanța parcursă și de tipul de vehicul, care trebuie plătită pentru un vehicul care se deplasează pe o anumită distanță pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. j), rovinieta era documentul sau înregistrarea în format electronic care atesta achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Modelul, forma, conținutul, modul, condițiile și mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabileau prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Conform art. 1 alin. (1) lit. n), sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei era sistemul informatic ce permitea achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea și controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) lit. c), f), j) și n) definesc următoarele:

„c) distribuitori – persoanele juridice agreate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., în condiții prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, precum și subunitățile Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care încasează tariful de utilizare și/sau tariful de trecere și înregistrează informațiile în baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei;

(…)
f) tarif de trecere – o anumită sumă care se plătește pentru un vehicul în funcție de distanța parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, și de tipul vehiculului;
(…)
j) rovinietăînregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare;
(…)
n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei – sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea și controlul achitării tarifului de utilizare și de trecere, denumit în continuare SIEGMCR;”

 
Art. 1 alin. (1) lit. o)-q) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Noua reglementare

La art. 1 alin. (1), după litera n) se introduc trei noi litere, lit. o)-q).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) lit. o)-q) definesc următoarele:

„o) mijloace tehnice – echipamente ce permit verificarea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt:

(i) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;

(ii) sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;

p) peaj – înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere;
q) trecere – parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanțe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, pe care se aplică tariful de trecere.”

 
Art. 1 alin. (11) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (11) prevedea faptul că rovinieta valabilă era:

a) abrogată;
b) rovinietă matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:

(i) pentru utilizatorii persoane fizice – documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;

(ii) pentru utilizatorii persoane juridice – documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ștampilată și semnată în original de către conducătorul unității, cu înscrisul «Conform cu originalul»;“.

c) rovinietă electronică ce atestă existența în baza de date a SIEGMCR, denumită în continuare bază de date,a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (11) prevede: „Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data și ora pentru care se efectuează verificarea”.

 
Art. 1 alin. (12) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (12).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (12) dispune: „Peaj valabil reprezintă înregistrarea, în baza de date a SIEGMCR, a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de trecere pentru un vehicul, a cărui perioadă de valabilitate nu a expirat”.

 
Art. 1 alin. (21) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (21) prevedea faptul că tariful de utilizare se aplica pe rețeaua de drumuri naționale din România, definită la art. 1 alin. (1) lit. d), cu excepția sectoarelor de drum pentru care aplicau tarife de concesiune.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (21) prevede: „Tariful de utilizare se aplică pe rețeaua de drumuri naționale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d) [rețeaua de drumuri naționale din România – drumurile de interes național definite conform art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare], cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ, între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea”.

 
Art. 7 alin. (23)-(26) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

La art. 1, după alin. (22) se introduc patru noi alineate, alin. (23)-(26).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (23)-(26) prevăd următoarele:

(23) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere și tarifele de concesiune nu pot fi impuse în același timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum.

(24) Pe rețeaua de drumuri naționale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica și tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte.

(25) Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua de drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(26) Tariful de utilizare și tariful de trecere se achită în funcție de tipul vehiculului și se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România pe parcursul unei perioade date sau, după caz, o anumită distanță de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România”.

 
Art. 1 alin. (5) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (5) prevedea faptul că vehiculele de transport mixt, destinate prin construcție pentru transportul de persoane și de marfă în compartimente separate, se tarifau ca și vehiculele de transport marfă, conform anexei nr. 1.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (5) prevede: „Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al aplicării tarifului de utilizare și al tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă”.

 
Art. 1 alin. (72)-(74) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (71) se introduc trei noi alineate, alin. (72)-(74).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (72)-(74) prevăd:

(72) Tariful de trecere se achită înainte de trecere.

(73) Prin excepție de la prevederile alin. (72), tariful de trecere poate fi achitat până cel târziu la ora 24,00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

(74) Tariful de trecere neutilizat într-o perioadă de 12 luni de la data achitării își pierde valabilitatea”.

 
Art. 1 alin. (8) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (8) prevedea faptul că tariful de utilizare se aplica în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români și străini ai rețelei de drumuri naționale din România, aflată în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (8) prevede: „Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare”.

 
Art. 1 alin. (81) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (81).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (81) prevede: „Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat”.

 
Art. 1 alin. (9)-(11) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (9) prevedea faptul că încasarea tarifului de utilizare și eliberarea rovinietei se făceau de către distribuitori.

De asemenea, art. 1 alin. (10) dispunea faptul că în cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinietă își menținea valabilitatea.

În sfârșit, art. 1 alin. (11) dispunea faptul că în cazul radierii din circulație a vehiculului, utilizatorului i se returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, în condițiile stabilite prin norme metodologice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (9)-(11) prevăd următoarele: „(9) Încasarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, înregistrarea în baza de date a informațiilor privind achitarea acestora și eliberarea documentelor care atestă achitarea se fac de către distribuitori. Datele, modul de înregistrare al acestora în baza de date a SIEGMCR și documentele care atestă achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, precum și modul de aplicare a acestora se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea.

(11) În cazul radierii din circulație a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare și contravaloarea tarifului de trecere corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în condițiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor”.

 
Art. 1 alin. (13) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (13) prevedea faptul că în cazul schimbării numărului de înmatriculare a vehiculului, rovinieta își menținea valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare era operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare era obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (13) dispune: „În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare”.

 
Art. 11 alin. (3) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) prevedea faptul că tarifele de utilizare și tarifele de trecere nu puteau fi impuse în același timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) prevede: „Nivelul tarifului de trecere, sectoarele de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România pe care tariful de trecere se înregistrează prin intermediul SIEGMCR, precum și data de la care acesta se aplică, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.”.

 
Art. 11 alin. (4) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (4) prevedea faptul că pe rețeaua unde este perceput tariful de utilizare se putea aplica și tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11, alin. (4) se abrogă.

 
Art. 3 alin. (1) O.G. nr. 15/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 8/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea faptul că erau exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:

a) deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

(i) unitățile Ministerului Apărării Naționale, ale Serviciului Român de Informații, ale Serviciului de Informații Externe, ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor;

(ii) unitățile Ministerului Administrației și Internelor;

(iii) serviciile de ambulanță;

(iv) serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

(v) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.;

(vi) Serviciul de Protecție și Pază.

(vii) Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

b) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localități;

c) istorice.

Aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România – modificări (O.G. nr. 15/2002 modificată prin O.U.G. nr. 8/2015) was last modified: mai 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter