O.U.G. nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale – modificări (Legea nr. 80/2017)

3 mai 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 788

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 80/2016
(M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016)
Legea nr. 80/2017
(M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017)
modifică: art. VI, art. IX, art. X

În M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017, a fost publicată Legea nr. 80/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 80/2016 prin Legea nr. 80/2017.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. VI din O.U.G. nr. 80/2016 (modificată prin Legea nr. 80/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. VI prevedea faptul că:

„Articolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(12) Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, în sensul prevederilor alin. (13), se salarizează la nivelul de salarizare în plată aferent funcției/funcției cu activități similare din instituțiile/autoritățile publice beneficiare ale proiectelor. Persoanele al căror domeniu de expertiză, definit conform cererii de finanțare, nu se regăsește la nivelul instituțiilor/autorităților publice beneficiare se salarizează conform nivelului de salarizare prevăzut de cererile de finanțare și ghidurile solicitantului, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.”

2. După alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

„(121) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat. Cheltuielile aferente concediilor medicale și concediilor de odihnă ale persoanelor încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată în sensul prevederilor alin. (13), care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, se suportă de la titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli eligibile, iar dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli neeligibile se suportă din bugetul fiecărei instituții.”

3. Alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(13) Instituțiile/autoritățile publice beneficiare ale proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pot încadra suplimentar, peste numărul maxim de posturi aprobat, personal care să desfășoare activități în echipele de proiect, prin act administrativ al conducătorului instituției, în baza evaluării nevoilor de resurse umane care trebuie angrenate în implementarea proiectului, conform cererii de finanțare aprobate.”

4. După alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

„(131) Condițiile de înființare a structurilor responsabile cu implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat, și procedura de recrutare și selecție a persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. VI – se abrogă.

 

Art. IX din O.U.G. nr. 80/2016 (modificată prin Legea nr. 80/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. IX prevedea faptul că:

„La articolul 235 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin ordin comun al ministrului fondurilor europene, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice se stabilesc condițiile contractuale generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. IX, alin. (4) al art. 235 dispune următoarele:

„(4) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condițiile contractuale generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice”.

 

Art. X din O.U.G. nr. 80/2016 (modificată prin Legea nr. 80/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. X prevedea faptul că:

„Art. X

La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 și 51 bis din 20 ianuarie 2011”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. X dispune următoarele:

„Art. X

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 si 51 bis din 20 ianuarie 2011”.

O.U.G. nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale – modificări (Legea nr. 80/2017) was last modified: mai 3rd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter