O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

17 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2.131

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 82/2017
(M. Of. nr. 902 din 16 noiembrie 2017)
derogă: de la art. 102 alin. (2)
O.U.G. nr. 6/2009
(M. Of. nr. 107 din 23 februarie 2009; cu modif. ult.)
– derogă: de la art. 1 alin. (2)
Legea nr. 411/2004
(M. Of. nr. 482 din 18 iulie 2007; cu modif. ult.)
– modifică: art. 43 alin. (3)
 O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017; cu modif. ult.)
– abrogă: art. 6 alin. (2)
O.U.G. nr. 111/2010
(M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.)
– modifică: art. 2 alin. (2), art. 5, art. 9 alin. (4)

– introduce: art. 2 alin. (2^1)

Legea nr. 196/2016
(M. Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016)
– modifică: art. 97
Legea nr. 223/2015
(M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015)
– modifică: art. 31
Legea nr. 62/2011
(rep. M. Of. nr. 625 din 3 august 2012)
– derogă: de la art. 129 alin. (1), (3) și (5)

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În M. Of. nr. 902 din 16 noiembrie 2017, a fost publicat O.U.G. nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse respectivelor acte normative prin O.U.G. nr. 82/2017.

 

Art. I din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 263/2010 și O.U.G. nr. 6/2009

 

Art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 102 alin. (2) prevedea:

„(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat”.

 

Noua reglementare

Conform art. I din O.U.G. nr. 82/2017, începând cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% și este de 1.100 lei.

 

Art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 6/2009 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) dispunea:

„(2) Începând cu anul 2010, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari se stabilește, anual, prin legea bugetului de stat și poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici și cu resursele financiare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 640 lei.

 

Art. II din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 411/2004

 

Art. 43 din Legea nr. 411/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (3) prevedea:

„(3) În termen de 9 ani de la începerea activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creștere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 și cu o creștere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an”.

 

Noua reglementare

Potrivit art. II din noua reglementare, alin. (3) al art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în M. Of. nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%”.

 

Art. III din O.U.G. nr. 82/2017 privind O.U.G. nr. 9/2017

 

Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 9/2017 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea:

„(2) Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6%”.

 

Noua reglementare

Potrivit art. III din noua reglementare, alin. (2) al art. 6 din O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, se abrogă.

 

Art. IV din O.U.G. nr. 82/2017 privind O.U.G. nr. 111/2010

 

Conform art. IV din noua reglementare, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 2 alin. (2) și (2^1) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) dispunea:

„(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8.500 lei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei”.

De asemenea, la art. 2, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Valoarea indicatorului social de referință este cea prevăzută la art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 5 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 dispunea:

„Art. 5

Nivelul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere”.

 

Art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (4) prevedea:

„(4) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea”.

 

Art. V din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 196/2016

 

Art. 97 din Legea nr. 196/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 97 prevedea:

„Art. 97

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2018”.

 

Noua reglementare

Conform art. V din noua reglementare, art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în M.Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 97

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2019”.

 

Art. VI din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 223/2015

 

Art. 31 din Legea nr. 223/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 dispunea:

„Art. 31

(1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuției individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situația în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuția individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuția individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.

(3) Termenele de declarare și de plată a sumelor reprezentând contribuțiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislația fiscală pentru declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale”.

 

Noua reglementare

Conform art. VI, începând cu data de 1 ianuarie 2018, art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în M. Of. nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31

(1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Termenele de declarare și de plată a sumelor reprezentând contribuțiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislația fiscală pentru declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale”.

 

Art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 62/2011

 

 

Art. 129 alin. (1), (3) și (5) din Legea nr. 62/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 129 alin. (1), (3) și (5) dispuneau:

„Art. 129

(1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de angajați.

(…)

(3) Angajatorul sau organizația patronală inițiază negocierea colectivă cu cel puțin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.

(…)

(5) Durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice decât prin acordul părților.

(…)”.

 

Noua reglementare

Potrivit art. VII din noua reglementare, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

 

Art. 135 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 62/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 135 alin. (1) lit. a) și b) prevedea:

„Art. 135

(1) În unitățile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanții federației sindicale, la solicitarea și în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții aleși ai angajaților;

b) dacă există un sindicat neafiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanții angajaților.

(…)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în aplicarea prevederilor anterioare și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

De asemenea tot în aplicare acestor prevederi, prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

 

Prevederile de mai sus ale art. VII se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.

O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative was last modified: ianuarie 1st, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter