O.U.G nr. 87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

5 Dec 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 276

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G nr. 87/2016
(M. Of. nr. 962 din 28 noiembrie 2016)
Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 8.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 159.568 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 151.568 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 8.000 mii lei.

În M. Of. nr.962 din 28 noiembrie 2016, a fost publicată O.U.G nr. 87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 1 stabilește faptul că bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 2 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 2 prevede faptul că influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.

De asemenea, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 8.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 159.568 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 151.568 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 8.000 mii lei.

Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 1.164 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 8.000 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 9.164 mii lei.

Art. 3 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 3 stabilește faptul că influențele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016, detaliate pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

De asemenea, bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 101.914 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 18.100 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeași sumă.

Art. 4 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 4 prevede faptul că se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016, la capitolul 68.04 „Asigurări și asistență socială”, titlul 51 „Transferuri Intre unități ale administrației publice” cu suma de 27.982 mii lei, din care alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 24.982 mii lei și alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 3.000 mii lei.

Art. 5 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 5 stabilește faptul că se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să introducă, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite bugetare aferente sumelor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare.

De asemenea, se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să introducă în anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 6 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 6 prevede faptul că se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”.

Art. 6 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 7 stabilește faptul că se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de respectiva ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2016 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.

Art. 6 din O.U.G nr. 87/2016

Art. 8 prevede faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

O.U.G nr. 87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 was last modified: decembrie 5th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter