O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale – modificări (O.U.G. nr. 29/2015)

6 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 728

Despre

  • M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 29/2015
  • Modificarea art. 8 din O.U.G. nr. 86/2014

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 86/2014
(M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 29/2015
(M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
modifică: art. 8 alin. (1), (2), (6) și (7)
introduce: art. 8 alin. (11) și alin. (8)

În M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014; cu modif. ult.).

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere că:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

– faptul că Autoritatea Națională pentru Turism, instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, este beneficiară de fonduri externe nerambursabile prin Programul operațional regional 2007-2013, program ce se finalizează la finele anului 2015, respectiv la finele perioadei de programare și plăți;

– faptul că Autoritatea Națională pentru Turism derulează un proiect aferent Programului operațional regional 2007-2013: „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, D.M.I. 5.3 – Crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică prin definirea, promovarea și dezvoltarea brandului turistic național”, proiect ce trebuie finalizat, implementat și cu obiectivele realizate până la finele anului 2015;

– faptul că schimbarea beneficiarului proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013, de la Autoritatea Națională pentru Turism la o instituție nou-înființată poate conduce la imposibilitatea derulării corespunzătoare a proiectului datorită procesului de operaționalizare a structurilor-suport din cadrul noului beneficiar;

-faptul că potrivit Anexei 3/35/23 la bugetul Ministerului Economiei Comerțului și Turismului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, pentru Autoritatea Națională pentru Turism sumele aferente acestui proiect sunt: credite de angajament în sumă de 173.835 mii lei, sumă angajată în proporție considerabilă, iar credite bugetare în sumă de 197.409 mii lei;

– faptul că obligația de finalizare a proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile pe perioada de programare 2007-2013 revine statului român din sume asigurate integral de la bugetul de stat;

– faptul că aprobarea organizării și funcționării Institutului Român de Comerț Exterior în forma aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 conduce la imposibilitatea finalizării în bune condiții a proiectului;

– faptul că neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri poate conduce la riscul ca sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru proiect să fie recuperate de la statul român, înregistrându-se astfel un impact asupra cheltuielilor bugetului de stat de circa 271 milioane lei, respectiv circa 61 milioane euro.

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 86/2014 prin O.U.G. nr. 29/2015.

Art. 8 alin. (1)  O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 29/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 8 alin. (1) prevedea faptul că se înființa Institutul Român de Comerț Exterior ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, prin preluarea activităților și personalului din domeniul promovării exporturilor de la Departamentul de comerț exterior și relații internaționale din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și a activităților și structurilor de specialitate din domeniul promovării turismului de la Autoritatea Națională pentru Turism.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) prevede: „Se înființează Institutul Român de Comerț Exterior ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, prin preluarea activităților și personalului din domeniul promovării exporturilor de la Departamentul de comerț exterior și relații internaționale din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și a activității și structurilor de specialitate aferente reprezentanțelor de promovare turistică din străinătate de la Autoritatea Națională pentru Turism”.

 

Art. 8 alin. (11) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 29/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (11) stabilește: „Institutul Român de Comerț Exterior are ca scop susținerea și promovarea exporturilor”.

 
Art. 8 alin. (2) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 29/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 8 alin. (2) prevedea faptul că Institutul Român de Comerț Exterior exercita, în numele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în limitele de competență aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului, atribuțiile acestuia privind:
a) Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în țară și în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general;
b) Strategia națională de export și strategia națională de dezvoltare turistică;
c) inițierea, organizarea și coordonarea expansiunii economice, comerciale și turistice externe pe piețele de interes;
d) organizarea și realizarea activității de promovare turistică de către reprezentantele de promovare turistică;
e) orice alte operațiuni și activități necesare realizării obiectului de promovare a comerțului și turismului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (2) prevede: „Institutul Român de Comerț Exterior exercită, în numele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în limitele de competență aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului, atribuțiile acestuia privind:

a) implementarea Programului de susținere și promovare a exporturilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în țară și în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general;
b) implementarea Strategiei naționale de export în domeniul de competență;
c) inițierea, organizarea și coordonarea expansiunii economice și comerciale externe pe piețele de interes;
d) colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Turism în vederea organizării și realizării activități de promovare turistică și a exportului pe piețele internaționale, prin reprezentanțele de promovare turistică din străinătate preluate de la aceasta;
e) orice alte operațiuni și activități prevăzute de lege, necesare realizării obiectului de promovare a exportului”.

 

Art. 8 alin. (6) și (7) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 29/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 8 alin. (6) prevedea faptul că finanțarea activităților Institutului Român de Comerț Exterior se realiza din venituri proprii și în completare prin subvenții de la bugetul de stat, din surse proprii și din alte surse, atrase în condițiile legii.

De asemenea, alin. (7) al aceluiași articol prevedea faptul că organizarea, funcționarea și numărul de posturi al Institutului Român de Comerț Exterior se stabileau prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 8 alin. (6) stabilește: „Finanțarea activităților Institutului Român de Comerț Exterior se realizează integral de la bugetul de stat”.

De asemenea, alin. (7) al aceluiași articol stabilește: „Organizarea și funcționarea Institutului Român de Comerț Exterior se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Art. 8 alin. (8) O.U.G. nr. 86/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 29/2015)

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (8) stabilește: „Numărul de posturi necesar pentru constituirea IRCE este de 60”.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 86/2014 
(M. Of. nr. 920 din 17 decembrie 2014; cu modif. ult.)
Rectificare
(M. Of. nr. 927 din 19 decembrue 2014)
O.U.G. nr. 29/2015
(M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale – modificări (O.U.G. nr. 29/2015) was last modified: iulie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter