O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 – modificări (Legea nr. 185/2015)

13 Iul 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4345

Despre

  • M. Of. nr. 490 din 3 iulie 2015
  • Legea nr. 185/2015
  • O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 70/2014
(M. Of. nr. 811 din 6 noiembrie 2014)
Legea nr. 185/2015
(M. Of. nr. 490 din 3 iulie 2015)
modifică: art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3
introduce: art. 11


 

 

În M. Of. nr. 490 din 3 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 185/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 (M. Of. nr. 811 din 6 noiembrie 2014).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 70/2014 prin Legea nr. 185/2015:

Art. 1 alin. (2) O.U.G. nr. 70/2014 modificată prin Legea nr. 185/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) stabilea faptul că prevederile alin. (1) nu se aplicau în cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale, și sistemului public de asistență socială care în anul 2015 beneficiază de majorarea salariului de bază cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) stabilește: „Prevederile alin. (1) [Începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale, și al sistemului public de asistență socială, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează cu 100 lei] se aplică personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale și sistemul public de asistență socială, astfel încât acești salariați să beneficieze de o majorare brută de cel puțin 1.200 lei pe an. Ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată începând cu luna iulie 2015, acestor salariați li se aplică diferența începând din această dată”.

 

Art. 11 O.U.G. nr. 70/2014 modificată prin Legea nr. 185/2015

Noua reglementare

După art. 1 se introduce un nou articol, art. 11.

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, începând cu luna iulie 2015, salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Sănătății, precum și al celui din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv al caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Ministerului Sănătății, inclusiv din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv al caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) funcționarii publici și personalul contractual care ocupă funcții de execuție și de conducere.

(4) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, pentru funcțiile contractuale, de execuție și de conducere, se face corespunzător condițiilor minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice pe clase și grade/trepte profesionale la treapta 1 de salarizare, respectiv pe grade pentru funcțiile publice de conducere.

(5) Pentru persoanele din cadrul Ministerului Sănătății, inclusiv din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1), se mențin salariile de bază avute”.

 

Art. 2 alin. (1) O.U.G. nr. 70/2014 modificată prin Legea nr. 185/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, prin sistemul public sanitar se înțelegeau unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din rețeaua de medicină școlară și asistență medicală comunitară, precum și alte unități sanitare și medico-sociale publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) prevede: „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sistemul public sanitar se înțelege unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale organizate la nivelul unităților penitenciare, personalul din rețeaua de medicină școlară și asistență medicală comunitară, precum și alte unități sanitare și medico-sociale publice”.

 

Art. 3 O.U.G. nr. 70/2014 modificată prin Legea nr. 185/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, prin sistemul public de asistență socială se înțelegeau, în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, instituțiile și unitățile publice de asistență socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistență socială de la nivelul consiliilor județene, sectoarelor municipiului București, Consiliului General al Municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sistemul public de asistență socială se înțelege, în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, instituțiile și unitățile publice de asistență socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistență socială de la nivelul consiliilor județene, sectoarelor municipiului București, Consiliului General al Municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu, cât și personalul care asigură consiliere educațională, socială și psihologică persoanelor private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 70/2014 (M. Of. nr. 811 din 6 noiembrie 2014)O.U.G. nr. 88/2014 (M. Of. nr. 949 din 23 decembrie 2014)
Legea nr. 185/2015 (M. Of. nr. 490 din 3 iulie 2015)

 

O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 – modificări (Legea nr. 185/2015) was last modified: iulie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter