O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare – modificări (Legea nr. 269/2015)

17 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 650

Despre

  • M. Of. nr. 843 din 12 noiembrie 2015
  • Legea nr. 269/2015
  • O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Act modificatActe modificatoareSumar
O.U.G. nr. 82/2011
(M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 269/2015
(M. Of. nr. 843 din 12 noiembrie 2015)
modifică: art. 7 alin. (1), (3), (5), (6), (7), art. 11 lit. a)
introduce: art. 7 alin. (11), (61), art. 12 lit. c2), k5), art. 17 alin. (1) și (3)
abrogă: art. 7 alin. (2), (4), art. 12 lit. b) pct. (v)

 

În M. Of. nr. 843 din 12 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 269/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 4/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Legea nr. 269/2015 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 4/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (M. Of. nr. 224 din 2 aprilie 2015);

O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011; cu modif. ult.);

Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (M. Of. nr. 88 din 13 februarie 2009; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 82/2011 prin Legea nr. 269/2015:

 

Art. 7 alin. (1) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că beneficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajările de îmbunătățiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătățiri funciare, sunt obligați să achite Agenției un tarif de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare tarif IF, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

a) administrarea amenajărilor de irigații;

b) administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitațională a apei;

d) administrarea, întreținerea și repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.

Tariful IF se calculează și se plătește distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) prevede: „Beneficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajări de irigații declarate de utilitate publică, de desecare și drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligați să achite Agenției un abonament de irigații și desecare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

a) exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de irigații de utilitate publică;

b) exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitațională a apei.

Abonamentul se calculează și se plătește distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrări”.

 

Art. 7 alin. (11) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (11) stabilește: „Federațiile și organizațiile de îmbunătățiri funciare independente de Agenție care au preluat infrastructura de irigații pot încasa abonamentul aferent amenajării de irigații, cu condiția utilizării acestuia pentru întreținere, exploatare și pază. Federațiile și organizațiile care încasează abonamentul vor justifica aceste sume și se vor supune organelor de control abilitate de lege”.

 

Art. 7 alin. (2) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) dispunea faptul că prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenței, se aprobă modul de calcul și de colectare, precum și termenele de plată aferente tarifului IF.

Noua reglementare

Art. 7 alin. (2) – Abrogat.

 

Art. 7 alin. (3) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) prevedea faptul că se aprobă anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul următor, cuantumul tarifului IF calculat pentru un an calendaristic, de către consiliul de conducere al Agenției, la propunerea directorului general al acesteia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) prevede: „Cuantumul abonamentului se aprobă anual de către consiliul de conducere al Agenției până la data de 30 decembrie a fiecărui an pentru anul următor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.

 

Art. 7 alin. (4) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (4) stabilește: „Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare”.

Noua reglementare

Art. 7 alin. (4) – Abrogat.

 

Art. 7 alin. (5) și (6) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (5) dispunea faptul că soldul tarifului IF rămas neutilizat la finele anului se evidențiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

De asemenea, art. 7 alin. (6) stabilea faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția procedează la compensarea debitelor, reprezentând tariful IF, constatate de Agenție, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și având ca sursă de finanțare exclusiv bugetul de stat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (5) dispune: „Soldul abonamentului rămas neutilizat la finele anului se evidențiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație”.

De asemenea, art. 7 alin. (6) stabilește: „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția, federațiile și organizațiile de îmbunătățiri funciare independente de Agenție procedează la compensarea debitelor, reprezentând abonamentul de irigații și desecare, constatate de Agenție, federații și organizații, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și având ca sursă de finanțare exclusiv bugetul de stat”.

 

Art. 7 alin. (61) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (61).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (61) prevede: „Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agenție, federații și organizații independente de Agenție de la beneficiarii prevăzuți la alin. (1)”.

 

Art. 7 alin. (7) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (7) dispunea faptul că modalitatea de compensare se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (7) dispune: „Modalitatea de compensare sau recuperare prevăzută la alin. (6) și (61) se stabilește prin ordin al ministrului”.

 

Art. 11 lit. a) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 lit. a) stabilea faptul că veniturile proprii ale Agenției se constituie din:

a) tariful IF și tarife percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. a) stabilește: „Veniturile proprii ale Agenției se constituie din:

a) abonamentul de irigații și desecare și tarife percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare”.

 

Art. 12 lit. b) pct. (v) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 lit. b) pct. (v) dispunea: Cheltuielile curente și de capital ale Agenției au următoarea destinație:

(…)

b) cheltuieli de investiții privind:

(…)

(v) lucrările de întreținere și reparații de natura investițiilor la prizele de apă pentru irigații, dragarea/decolmatarea șenalelor, andocarea și reparațiile specifice stațiilor de pompare plutitoare, reparațiile accidentale, intervențiile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale asupra infrastructurii de irigații;

Noua reglementare

Art. 12 lit. b), pct. (v) – Abrogat.

 

Art. 12 lit. c2) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după lit. c1) se introduce o nouă literă, lit. c2).

Potrivit noii reglementări, art. 12 lit. c2) prevede: „Cheltuielile curente și de capital ale Agenției au următoarea destinație:

(…)

c2) lucrările de întreținere și reparații la prizele de apă pentru irigații, degradarea/decolmatarea șenalelor, andocarea și reparațiile specifice stațiilor de pompare plutitoare, reparațiile accidentale, intervențiile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale asupra infrastructurii de irigații”.

 

Art. 12 lit. k5) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Noua reglementare

La art. 12, după lit. k4) se introduce o nouă literă, lit. k5).

Potrivit noii reglementări, art. 12 lit. k5) dispune: „Cheltuielile curente și de capital ale Agenției au următoarea destinație:

(…)

k5) asigurarea pazei și protecției infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreține și repară”.

 

Art. 17 alin. (1) și (3) O.U.G. nr. 82/2011 (modificată prin Legea nr. 269/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) stabilea: Cuantumul tarifelor anuale și al tarifelor de livrare a apei pentru irigații, stabilite în condiții concurențiale, se aprobă de către directorul general al Agenției.

De asemenea, art. 17 alin. (3) dispunea faptul că după propunerea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială și aprobarea de către directorul general al Agenției a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigații sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) stabilește: „Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigații se aprobă de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenției”.

De asemenea, art. 17 alin. (3) dispune: „După avizarea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială și aprobarea de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenției, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigații sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 82/2011
(M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 199/2012 (M. Of. nr. 766 din 14 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 22/2013 (M. Of. nr. 202 din 9 aprilie 2013)
O.U.G. nr. 79/2013 (M. Of. nr. 390 din 29 iunie 2013)
O.U.G. nr. 4/2015 (M. Of. nr. 224 din 2 aprilie 2015)
Legea nr. 269/2015 (M. Of. nr. 843 din 12 noiembrie 2015)

 

 

O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare – modificări (Legea nr. 269/2015) was last modified: noiembrie 17th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter