[Declarația și angajamentele țării noastre] Participarea României la Summitul Anticorupție de la Londra, 11-12 mai 2016

16 Mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 698
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 16 mai 2016: Declarația și angajamentele țării noastre

Summitul Anticorupție găzduit la Londra, în data de 12 mai 2016, de prim-ministrul britanic, David Cameron, relansează fără echivoc lupta împotriva corupției ca o prioritate globală și necesară pentru combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă. La finalul summitului, țările participante au reiterat, într-o declarație comună, necesitatea combaterii corupției la nivel global. Delegații prezenți la reuniune își propun să folosească și să implementeze acordurile internaționale în vigoare și să transforme combaterea corupției într-o prioritate internă și externă.   

România, reprezentată de viceprim-ministrul, Costin Borc și ministrul justiției, Raluca Alexandra Prună, a comunicat la rândul său determinarea de a accelera lupta împotriva corupției, subliniind faptul că aceasta este o datorie față de cetățeni.  

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În documentul publicat la finalul reuniunii, România și-a declarat angajamentul de a menține cursul politicii anticorupție din ultimii ani și de a implementa un nou set de măsuri în cadrul viitoarei strategii naționale anticorupție. Accentul va fi pus pe prevenire, recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, investiția în educație și schimbul de bune practici.  

Toate aceste măsuri se vor putea realiza însă în contextul unei stabilități legislative și instituționale în care voința politică este esențială.  

În acest sens, Guvernul României dorește să reafirme faptul că, un nivel înalt de performanță al instituțiilor responsabile este posibil numai dacă acestea sunt încredințate cu un mandat ferm de către Guvern și Parlament, reflectat într-o legislație clară și predictibilă, și prin resurse adecvate și independență față de presiuni politice și economice necuvenite.  

Declarația și angajamentele României:

În ultimii ani, România a făcut pași importanți în lupta împotriva corupției, de la etapa adoptării legilor și politicilor anticorupție la cea a asigurării unei puneri în aplicare eficiente a acestora.

În prezent, avem rezultate consistente în lupta împotriva corupției în sectorul public și în cel privat. Mai mult decât atât, lucrăm îndeaproape cu un număr semnificativ de instituții în alte jurisdicții pentru a urmări și recupera veniturile realizate prin fapte de corupție și de crimă organizată.

În consecință, valoarea anuală a bunurilor sechestrate a depășit o jumătate de miliard de euro, iar instituțiile noastre emblematice în lupta împotriva corupției – Direcția Națională Anticorupție și Agenția Națională de Integritate – sunt recunoscute astăzi ca parteneri serioși și furnizori de bune practici la nivel internațional.

Prin urmare,

Recunoscând importanța integrității, transparenței și a guvernării deschise,

Reafirmând că un nivel înalt de performanță al Direcției Naționale Anticorupție și al Agenției Naționale pentru Integritate este posibil numai dacă aceste instituții sunt încredințate cu un mandat ferm de către Guvern și Parlament, reflectat într-o legislație clară și predictibilă, resurse adecvate și independență față de presiuni politice și economice necuvenite,

Pornind de la rezultatele înregistrate de autoritățile naționale anticorupție și de sistemul judiciar în lupta împotriva corupției la nivel înalt,

Admițând că măsurile preventive, administrative și fiscale, precum și programele educaționale necesită să fie dezvoltate și implementate în continuare,

Recunoscând importanța intensificării luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii noștri,

România este ferm hotărâtă să își asume și să implementeze următoarele măsuri în cadrul viitoarei strategii naționale anticorupție:

  BENEFICIARUL REAL

 • să dezvolte în continuare Oficiul Național al Registrului Comerțului, astfel încât informațiile privind beneficiarul real să fie puse la dispoziție.
 • să se asigure că instituțiile abilitate să aplice legea au acces deplin și efectiv la informații referitoare la beneficiarul real al companiilor și al altor entități juridice înregistrate în jurisdicția națională, precum și că au mandat legal pentru schimb de astfel de informații la nivel internațional, între rețelele de practicieni relevante.

PREVENIREA FACILITĂRII CORUPȚIEI

 • să promoveze în continuare transparența procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea unor cerințe de dezvăluire publică a interacțiunilor dintre demnitari și reprezentanții grupurilor de interese. [Angajament OGP]
 • să implementeze planuri de integritate ca cerințe obligatorii pentru companiile de stat.
 • să continue să asigure publicului larg și societății civile accesul transparent și egal la informații relevante cu privire la activitățile implementate și la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul strategiei naționale anticorupție [angajament OGP]

ACHIZIȚII PUBLICE

 • să sprijine, în continuare, adoptarea legislației necesare și să asigure resursele adecvate pentru mecanismul de control ex-ante care urmează să fie pus în aplicare de către Agenția Națională de Integritate pentru procedurile de achiziții publice.
 • să acționeze în vederea implementării totale a principiilor legate de standardele pentru date deschise privind achizițiile publice, concentrându-se pe proiectele majore, ca prioritate de început. [angajament OGP]

PREVENIREA CÂȘTIGĂRII DE CONTRACTE DE CĂTRE OFERTANȚII CORUPȚI

 • să dezvolte mecanisme de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor.
 • să creeze baze de date accesibile privind companiile cu condamnări definitive, precum și cu cele care nu reușesc să execute în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziții publice.

RECUPERAREA CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI

 • să furnizeze Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate resursele și independența necesare pentru a putea deveni pe deplin operațională și pentru a câștiga un rol determinant în identificarea și recuperarea activelor. Ne angajăm să returnăm produsele infracționalității înapoi către societate, prin reutilizarea socială și publică și să fim pe deplin transparenți în ceea ce privește alocarea și utilizarea unor astfel de resurse. [Angajamentul OGP]
 • să continue să utilizeze cât mai bine toate resursele disponibile ale rețelelor internaționale de practicieni, cum ar fi Platforma ARO a UE, CARIN și, de asemenea, să cooperăm îndeaproape cu partenerii noștri în cazurile internaționale de corupție și de alte infracțiuni grave.

INVESTIREA ÎN EDUCAȚIA PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI ȘI ÎMPOTRIVA ÎMBUNĂTĂȚIREA MĂSURILOR PREVENTIVE EXISTENTE

 • să furnizeze funcționarilor publici pregătire anuală obligatorie, on-line, cu privire la aspecte de integritate. [Angajament OGP]
 • să revizuiască și îmbunătățească punerea în aplicare a mecanismelor de protecție a avertizorilor în interes public.
 • să asigure aplicarea restricțiilor post-angajare și să reglementăm, în continuare, în această chestiune.
 • să consolideze mandatul și rolul consilierilor de etică.

COOPERAREA ȘI STANDARDELE INTERNAȚIONALE

 • să continue urmărirea obiectivului României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în grupul de lucru privind corupția. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea completă la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și punerea în aplicare a acesteia.

 SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI

 • să împărtășească expertiza României în lupta împotriva corupției și să pună la dispoziția țărilor partenere modele desprinse din experiența noastră și soluții dezvoltate în combaterea corupției. Între acestea, putem include Direcția Națională Anticorupție, însărcinată cu lupta împotriva corupției la nivel înalt, Agenția Națională de Integritate, responsabilă în ceea ce privește declarațiile de avere, conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și Ministerul Justiției, însărcinat cu elaborarea și promovarea legislației anticorupție, formularea politicilor și dezvoltarea instituțională.
 • să continue sprijinirea activității rețelelor de cooperare regională existente, precum Inițiativa Regională Anticorupție și Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OCDE, dar și inițiative cum ar fi propunerea Regatului Unit pentru crearea unei rețele a practicienilor în materia integrității instituționale.

Consultați și:

Declarația României în limba engleză: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522726/Romania.pdf 

Declarația comună a statelor și organizațiilor internaționale participante: https://www.gov.uk/government/publications/global-declaration-against-corruption   

Comunicarea statelor și organizațiilor internaționale privind măsurile anticorupție agreate: https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-summit-communique

Sursa informațieiÎn perioada 11-12 mai 2016, o delegație a României va participa la Summitul Anticorupție de la Londra și conferința care îl precedă, „Împreună în lupta împotriva corupției”. Din delegație fac parte: viceprim-ministrul, Costin Borc, ministrul justiției, Raluca Alexandra Prună, secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Adrian Baboi Stroe și șeful Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni, Cornel Călinescu.

Înregistrarea conferinței poate fi urmărită aici:


Vă prezentăm intervenția ministrului justiției, Raluca Prună, publicată de Ministerul Justiției:

Ladies and gentlemen,

I am very happy that Romania was invited to attend the UK Anti-corruption Summit, as this is an international recognition of the significant results Romania has had over the past few years in fighting corruption.

We take this opportunity to announce Romania’s national commitments following the Summit, which will also be part of the OGP National Action Plan 2016-2018 and will also be reflected in our National Anti-corruption Strategy for 2016-2020.

These are the following:

· We will further develop the public disclosure requirements for contacts and interaction between high public officials and interest representatives, in order to promote the transparency of the public decision making process;

· We will continue to provide the public and the civil society with transparent and equal access to relevant implementation activities and performance indicators developed and monitored under the national anticorruption strategy;

· We will work towards full implementation of the principles of open contracting data standard focusing on major projects as an early priority;

· We commit to return the proceeds of crime back to society through social and public reuse and provide full transparency for the allocation and use of such resources;

· We will provide public officials with annual mandatory on-line training on integrity matters.

The Romanian government sees the OGP process as a valuable platform for advancing anti-corruption related reforms. This is reflected by the OGP’s embedded civil society consultation process, which ensures meaningful public feedback on new reforms, and the OGP’s Independent Reporting Mechanism (IRM), which provides independent reports on implementation progress, which in turn lends credibility to governments’ reform efforts.

We are therefore pleased to announce that Romania has recently joined the new OGP Anti-Corruption Working Group, which is focused on maximizing the potential of the OGP mechanism to bring about ambitious anti-corruption reforms.

The OGP can and should be used as a platform for governments to make innovative and ambitious reforms to tackle corruption. Romania is leading the way by making new anti-corruption commitments in its upcoming OGP action plan, and by working actively within the working group to share ideas and learn from other OGP countries’ experiences.

These initiatives are based upon our National Anti-corruption Strategy, which is a powerful and sophisticated tool at national level aimed at tackling corruption in both the public and the private sector.

Internally, we are in the process of making the New National Agency for the Administration of Seized Assets operational by the end of June this year. This will be a further important step in asset recovery.

At an international level, we will continue to pursue our objective of becoming a fully-fledged member of the OECD and its relevant workgroups, especially the working group on bribery. This shall also include the full endorsement and implementation of the OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions.

We are willing to share expertise in fighting corruption and provide partner countries with lessons learned and solutions developed in countering corruption. This may include expertise of the National Anticorruption Prosecutor’s Office, in charge with fighting high level corruption, the National Integrity Agency, in charge with asset disclosure, conflict of interests and incompatibilities, and the Ministry of Justice, in charge with developing and promoting anticorruption legislation, policy formulation and institutional developments.


Summitul Anticorupție este găzduit de prim-ministrul britanic, David Cameron, și va reuni pentru prima oară, în jurul acestei teme, lideri internaționali, reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai mediului de afaceri. Printre subiectele abordate se numără: transparența guvernamentală, aplicarea legilor anticorupție la nivel internațional, consolidarea instituțiilor internaționale, și confidențialitatea informațiilor la nivelul corporațiilor.

Summitul își propune să agreeze un set de etape concrete care să ducă la:

 • demascarea faptelor de corupție în așa fel încât să nu mai existe nici o posibilitate ca cei vinovați să se sustragă legii;
 • pedepsirea celor vinovați și acordarea de sprijin celor care au de suferit de pe urma corupției;
 • schimbarea mentalității și eradicarea culturii corupției acolo unde ea există.

Summitul Anticorupție va fi precedat de conferința cu tema „Împreună în lupta împotriva corupției”, o conferință ce se adresează societății civile, mediului de afaceri și liderilor guvernamentali campioni în lupta anticorupție. În cadrul acestui eveniment, liderii își vor reitera angajamentele de a pune capăt impunității, preveni corupția și de a oferi sprijin victimelor corupției și susține activiștii, într-un efort de a consolida buna guvernare și dezvoltarea durabilă. Conferința este găzduită de Secretariatul Commonwealth-ului.

Pentru mai multe informații consultați pagina de internet a Guvernului englez dedicat Summitului Anticorupție, Londra 2016 sau pagina dedicată „Împreună în lupta împotriva corupției” .

Sursa informației

[Declarația și angajamentele țării noastre] Participarea României la Summitul Anticorupție de la Londra, 11-12 mai 2016 was last modified: mai 13th, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter