Piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României (Regulament nr. 7/2016)

13 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 586

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Regulament BNR nr. 7/2016
(M. Of. nr. 797 din 10 octombrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Condiții specifice privind accesul dealerilor primari pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menținerea și retragerea calității de dealer primar”)
Cap. III („Operațiuni de plasare a titlurilor de stat”)
Cap. IV („Monitorizarea activității dealerilor primari”)
Cap. V („Sancțiuni”)
Cap. VI („Comisioane pentru operațiuni cu titluri de stat derulate pe piața primară”)
Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 797 din 10 octombrie 2016, a fost publicat Regulamentul BNR nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (Regulament).

În continuare, vom prezenta structura respectivului regulament.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Condiții specifice privind accesul dealerilor primari pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menținerea și retragerea calității de dealer primar”)

Cap. III („Operațiuni de plasare a titlurilor de stat”)

Cap. IV („Monitorizarea activității dealerilor primari”)

Cap. V („Sancțiuni”)

Cap. VI („Comisioane pentru operațiuni cu titluri de stat derulate pe piața primară”)

Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivului regulament.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Regulament

Cap. I prevede faptul că regulament stabilește:

a) termenii specifici și procedurile privind derularea prin Banca Națională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, a operațiunilor de piață cu titluri de stat emise pe piața internă de către Ministerul Finanțelor Publice, în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută, așa cum aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. (i) și (ii) din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, denumit în continuare Regulamentul-cadru;

b) condițiile specifice privind accesul pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și monitorizarea activității dealerilor primari;

c) condiții specifice de funcționare a pieței primare a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, precum și modalități și proceduri cu privire la organizarea și derularea activității pe această piață.

De asemenea, piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru și ale prezentului regulament, funcționează cu respectarea principiilor referitoare la:

a) transparența pieței și a condițiilor de acces;

b) utilizarea de metode și proceduri în derularea operațiunilor cu titluri de stat;

c) tratamentul nediscriminatoriu al participanților.

În  fine, participanți pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României sunt entitățile precizate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care au dobândit calitatea de dealer primar, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul-cadru.

Persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele menționate la alin. (1), precum și persoanele fizice, rezidente și nerezidente, pot să desfășoare operațiuni cu titluri de stat pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României numai prin intermediul unui dealer primar, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru.

Cap. II din Regulament („Condiții specifice privind accesul dealerilor primari pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menținerea și retragerea calității de dealer primar”)

Cap. II dispune asupra condițiilor de acces, asupra criteriilor specifice privind acordarea calității de dealer primar, precum și asupra condițiilor specifice privind suspendarea și retragerea calității de dealer primar.

Cap. III („Operațiuni de plasare a titlurilor de stat”) din Regulament

Cap. III stabilește faptul că în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Regulamentul-cadru, operațiunile de plasare pe piața primară administrată de Banca Națională a României a titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice pe piața internă în formă dematerializată, în monedă națională sau în monedă străină, se realizează prin licitație, subscripție publică, precum și prin orice altă metodă stabilită și agreată de emitent împreună cu Banca Națională a României.

În cazul emisiunilor de obligațiuni de tip benchmark plasate prin licitație, Ministerul Finanțelor Publice poate oferi suplimentar titluri de stat cu aceleași caracteristici, în prima zi lucrătoare care urmează licitației de referință, prin organizarea unei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv dealerilor primari, în condițiile stabilite prin prezentul regulament.

Data și locul desfășurării licitației și a sesiunii suplimentare de oferte necompetitive sau a subscripției publice, precum și elementele de identificare ale emisiunii ce urmează a fi plasate sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice prin anunțuri periodice și sunt comunicate participanților de către Banca Națională a României.

De asemenea, în funcție de necesitățile de finanțare și condițiile de piață, Ministerul Finanțelor Publice poate opera modificări ale elementelor publicate în anunțurile periodice.

De asemenea, cap. III dispune și asupra licitației, asupra sesiunii suplimentară de oferte necompetitive, asupra subscripției publice, asupra efectuării și evidențierii operațiunilor de răscumpărare anticipată (buyback)/preschimbare (exchange) a titlurilor de stat pe piața internă, precum și asupra decontării operațiunilor cu titluri de stat pe piața internă.

Cap. IV („Monitorizarea activității dealerilor primari”) din Regulament

Cap. IV  prevede faptul că activitatea dealerilor primari va fi analizată pe baze continue, din două perspective:

a) urmărirea îndeplinirii obligațiilor menționate la art. 20 din Regulamentul-cadru, în scopul menținerii calității de dealer primar;

b) evaluarea performanței activității derulate de dealerii primari, în scop statistic și pentru crearea unui clasament al acestora.

De asemenea, monitorizarea activității va fi efectuată de către Comitetul de evaluare în fiecare lună, perioada monitorizată reprezentând ultimele 12 luni calendaristice, precedente lunii în care se efectuează calculul.

Cap. IV mai dispune și asupra evaluării performanței activității dealerilor primari pe piața primară, asupra evaluării performanței activității dealerilor primari pe piața secundară, precum  și asupra criteriilor calitative.

Cap. V („Sancțiuni”) din Regulament

Cap. V stabilește faptul că în cazul în care, ca urmare a monitorizării activității efectuate conform art. 40 alin. (1) lit. a), Comitetul de evaluare constată că un dealer primar nu a îndeplinit cel puțin una dintre obligațiile prevăzute la art. 20 lit. a) – c) și lit. e) din Regulamentul-cadru, respectivul dealer primar va fi sancționat cu avertisment scris, în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul-cadru.

Prin excepție, în cazul în care un dealer primar a desfășurat activitatea de dealer primar pe o perioadă mai mică de 12 luni, prevederile art. 44 din Regulamentul-cadru se vor aplica perioadei pentru care acesta a activat în această calitate.

De asemenea, Banca Națională a României va retrage dreptul de acces unui dealer primar dacă acesta nu mai respectă condițiile de acces prevăzute de art. 4 alin. (1) sau nu respectă obligațiile prevăzute de art. 5 din prezentul regulament. Retragerea dreptului de acces se comunică Ministerului Finanțelor Publice și Comitetului de evaluare. În cazul unui participant nerezident retragerea se notifică autorității de supraveghere/autorității competente din statul de origine.

Cap. VI („Comisioane pentru operațiuni cu titluri de stat derulate pe piața primară”) din Regulament

Cap. VI dispune faptul că nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Națională a României pentru operațiunile aferente pieței primare a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Nivelul comisioanelor încasate de Banca Națională a României pentru operațiunile aferente pieței primare a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României face obiectul reevaluării anuale în conformitate cu reglementările în vigoare.

De asemenea, comisioanele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate de Banca Națională a României prin circulară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Regulament

Cap. VII prevede faptul că eEntitățile care dețin calitatea de dealer primar la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament își mențin această calitate dacă vor semna acordul cu Ministerul Finanțelor Publice, prevăzut în Regulamentul-cadru, ce va produce efecte juridice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, și vor fi evaluate pe baza noilor criterii începând cu luna următoare datei de intrare în vigoare a respectivului regulament.

Banca Națională a României, în calitate de administrator de piață mandatat de către Ministerul Finanțelor Publice, va încuraja înființarea de asociații profesionale, în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața primară a titlurilor de stat.

De asemenea, respectivul regulament se publică în Monitorul Oficial și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, dată de la care se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 502 din 23 iulie 2012, precum și Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicate în Monitorul Oficial nr. 783 din 21 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunii a 2-a cap. II, care intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial.

Alte prevederi relevante

Banca Națională a României, în termen de 90 de zile de la data publicării respectivului regulament în Monitorul Oficial va emite norme în aplicarea acestuia.

 

 

Piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (Regulament nr. 7/2016) was last modified: octombrie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter