Plângere în fața instanței împotriva ordonanțelor procurorului. Excepția inadmisibilității căii de atac exercitate în cauză (NCPP, Constituția României)

9 Feb 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 432

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (Complet de 5 judecători) nr. 189/2017

NCPP: art. 275 alin. (2), art. 340 alin. (1), art. 452-464, art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) teza a-II-a; Constituția României: art. 21, art. 129; CEDO: art. 13

Prin decizia penală nr. 587 din 07 iunie 2017 pronunțată în cameră de consiliu în Dosarul nr. x/1/2017, secția penală, a Înaltei Curți de Casație și Justiție a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de revizuentul A. împotriva încheierii nr. 1270 din data de 30 septembrie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, pronunțată în Dosarul nr. x/81/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Pentru a dispune astfel, secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție a constatat următoarele:

Prin încheierea nr. 1270 din 30 septembrie 2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/81/2016, s-a respins, ca inadmisibilă, contestația formulată de petentul A. împotriva încheierii nr. 5 din 15 aprilie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, examinând prioritar excepția inadmisibilității căii de atac declarate prin raportare la dispozițiile art. 452-464 C. proc. pen., în esență, a reținut că revizuentul A. a formulat cererea de revizuire, solicitând revizuirea unei hotărâri ce nu îndeplinește condițiile art. 452 C. proc. pen., cu referire, între altele, la faptul că aceasta trebuie să conțină o rezolvare a fondului cauzei, în sensul examinării existenței faptei și vinovăției inculpatului, finalizată printr-o soluție de condamnare, de achitare sau încetare a procesului penal și fără a invoca sau a formula critici care să poată fi încadrate în vreunul din cazurile de retractare prevăzute în art. 453 din același cod.

S-a mai relevat că hotărârea pronunțată în procedura reglementată de dispozițiile art. 340 alin. (1) C. proc. pen. (plângerea în fața instanței împotriva ordonanțelor procurorului) nu poate fi supusă revizuirii, nefăcând parte din categoria hotărârilor ce pot fi revizuite, întrucât nu constituie o rezolvare a fondului cauzei, în sensul că prin aceasta instanța nu s-a pronunțat asupra raportului juridic de drept substanțial și asupra raportului juridic procesual penal principal, nesoluționând vreo acțiune penală și nepronunțând vreuna din soluțiile mai sus menționate (respectiv condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal).

Împotriva deciziei penale nr. 587 din 07 iunie 2017 pronunțată în cameră de consiliu de secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în Dosarul nr. x/1/2017 a formulat contestație petentul A.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți, completul de 5 judecători, la data de 05.10.2017, sub nr. x/1/2017, fixându-se aleatoriu prim termen de judecată la 23 octombrie 2017.

La termenul fixat, contestatorul petent a lipsit deși a fost legal citat, iar reprezentantul Ministerului Public a invocat excepția inadmisibilității căii de atac exercitate în cauză, astfel cum rezultă din partea introductivă a prezentei decizii.

Înalta Curte de Casație și Justiție, completul de 5 judecători, analizând cu prioritate admisibilitatea contestației de față, raportat la actele dosarului și la excepția invocată, constată că aceasta este inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare, pentru următoarele considerente:

Dând eficiență principiilor legalității căilor de atac și liberului acces la justiție, reglementate, de dispozițiile art. 129 și art. 21 din Constituție, precum și exigențelor determinate prin art. 13 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, admisibilitatea acestora fiind condiționată de exercitarea lor potrivit legii.

Revine, așadar, părții interesate obligația sesizării instanțelor de judecată în condițiile legii procesual penale, prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate.

Potrivit dispozițiilor art. 459 alin. (7) C. proc. pen.: „încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă. Sentința prin care este respinsă cererea de revizuire, după analiza admisibilității în principiu, este supusă aceleiași căi de atac ca și hotărârea la care se referă revizuirea”.

Or, în cauză, petentul A. a formulat cerere de revizuire împotriva unei hotărâri pronunțată în procedura reglementată de dispozițiile art. 340 alin. (1) C. proc. pen. (plângerea în fața instanței împotriva ordonanțelor procurorului) ce nu poate fi supusă revizuirii, nefăcând parte din categoria hotărârilor ce pot fi revizuite, întrucât nu constituie o rezolvare a fondului cauzei, întrucât instanța nu s-a pronunțat asupra raportului juridic de drept substanțial și asupra raportului juridic procesual penal principal, nesoluționând vreo acțiune penală și nepronunțând vreuna din soluțiile de condamnarea, achitare sau încetare a procesului penal. Ulterior, acesta a atacat soluția de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire cu contestație, soluție care nu era supusă niciunei căi de atac, nefiind îndeplinite cerințele admisibilității acesteia, astfel cum sunt prevăzute în codificarea procesual penală.

Raportând dispozițiile legale sus-menționate la contextul cauzei, rezultă că decizia penală atacată cu contestație de către contestatorul A. este una definitivă, nesusceptibilă a fi supusă niciunei căi de atac, acesta învestind Înalta Curte de Casație și Justiție, completul de 5 judecători, cu soluționarea unei căi de atac care nu întrunește cerințele legale menționate și, ca atare, nu este admisibilă potrivit dreptului comun.

Or, recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Față de aceste considerente, Înalta Curte de Casație și Justiție, completul de 5 judecători, în conformitate cu prevederile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) teza a-II-a C. proc. pen., va respinge ca inadmisibilă contestația formulată de contestatorul A. împotriva deciziei penale nr. nr. 587 din data de 07 iunie 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosarul nr. x/1/2017.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Plângere în fața instanței împotriva ordonanțelor procurorului. Excepția inadmisibilității căii de atac exercitate în cauză (NCPP, Constituția României) was last modified: februarie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter