Plata defalcată a tva (split tva)

4 sept. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.373

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – M. Of. nr.706/31 august 2017 (intrare în vigoare: 3 septembrie 2017 – se aplică obligatoriu de la 1 ianuarie 2018; se aplică opțional în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017).

Prin această ordonanță se introduce un sistem de plată defalcată a TVA care se aplică, obligatoriu, de la 1 ianuarie 2018. În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 acest sistem este opțional.

Principalele caracteristici ale acestui sistem sunt:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

I. Sfera de aplicare

1.1. Plata defalcată a TVA se aplică de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 Cod fiscal [n. pot fi persoane fizice, persoane juridice rezidente sau nerezidente înregistrate în scop de TVA, inclusiv instituții publice]. Sistemul se aplică și de persoanele impozabile aflate în procedură de insolvență.

1.2. Acest sistem se aplică pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile din punct de vedere al TVA [n.n. pentru care factura se emite cu TVA]. Nu se aplică pentru următoarele operațiuni:

a) operațiuni pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (conform art. 307 alin. (2)-(5) sau art. 331) – operațiuni cu taxare inversă;

b) operațiuni supuse regimurilor speciale (pentru întreprinderi mici, pentru agenții de turism, pentru bunuri second-hand, pentru aur de investiții, pentru servicii electronice și telecomunicații, pentru agricultori – art. 310-3151).

II. Descrierea sistemului

2.1. Sistemul de plată defalcată a TVA constă în utilizarea unui cont special de TVA în care să se încaseze TVA-ul de la clienți și din care să se achite taxa către buget și respectiv furnizori.

2.2. Persoane care aplică sistemul. Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA au obligația să plătească contravaloarea TVA în contul de TVA. Nu se achită taxa în contul de TVA de către:

a) Persoanele fizice impozabile (ex. PFA) care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scop de TVA;

b) Persoanele care achită cu numerar sau cu carduri de credit/debit ori substitute de numerar;

c) Persoanele neimpozabile (persoane fizice sau persoane juridice).

2.3. Deschiderea contului de TVA. Conturile de TVA se deschid în lei (și valută, după caz) la unitățile trezoreriei sau la instituții de credit. Conturile de TVA se deschid din oficiu la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Documentele de deschidere a contului se depun la data la care se dispune efectuarea unei (primei) operațiuni din contul respectiv. Informațiile privind conturile de TVA deschise se publică pe pagina de internet a MFP si ANAF.

În structura codului IBAN trebuie să se regăsească șirul de caractere „TVA” și codul de țară (RO).

2.4. Reguli de utilizare a contului de TVA.

2.4.1. Din conturile de TVA nu se permite eliberare de numerar.

2.4.2. Tranzacțiile de debitare/creditare a contului de TVA pot avea loc numai între aceste tipuri de conturi, în caz contrar tranzacțiile nu vor fi permise.

Prin excepție, din contul de TVA pot fi efectuate și alte plăți, supuse verificării organelor fiscale (transferul trebuie aprobat în termen de maxim 3 zile de la data depunerii cererii – nu există nicio sancțiune pentru încălcarea acestor prevederi).

2.4.3. În cazul grupului fiscal unic, decontările privind TVA între membrii acestuia se fac prin intermediul conturilor de TVA.

2.4.4. Persoanele impozabile (inclusiv instituțiile publice) înregistrate în scop de TVA au obligația de a vira în contul propriu de TVA în maxim 7 zile:

a) Sumele încasate prin utilizarea cardurilor sau substitutelor de numerar (tichete de masă, tichete cadou etc);

b) TVA achitată in cont de persoanele care nu sunt obligate sa aiba cont de TVA (ex. PFA care efectuează doar operațiuni scutite de TVA);

c) TVA achitata cu instrumente de plată (ex. bilet la ordin, cambie), emise anterior 01.2018 și încasate după această dată;

d) Diferența dintre sumele reprezentând TVA încasată si TVA plătită în numerar, pentru o zi, precum și sumele încasate pentru facturile emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 ori pentru creanțele cesionate (TVA aferenta creanței se achita integral) ori sume plătite sub formă de garanții/în cont escrow.

2.4.5. Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorată bugetului de stat și pentru plata altor obligații bugetare restante, precum și pentru TVA aferentă unor titluri executorii pentru achiziții de bunuri sau servicii.

2.4.6. Fondurile din contul de TVA pot fi suplimentate prin transferuri din contul curent deschis la aceeași instituție bancară sau la trezorerie.

2.5. Rambursarea TVA. Rambursarea sumelor negative de TVA se efectuează în alt cont decât contul de TVA. Rambursarea în contul de TVA se poate efectua la cererea contribuabilului.

2.6. Comunicarea Codului de TVA. Persoanele impozabile (inclusiv instituțiile publice) înregistrate în scop de TVA au obligația de a comunica contul de TVA furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor. În cazul în care nu se comunică contul de TVA, plata TVA se va face în contul de TVA deschis la trezoreria statului (acesta este deschis din oficiu – vezi mai sus).

III. Contravenții

3.1. Nerespectarea prevederilor referitoare la plata defalcată a TVA se sancționează cu amendă între 0,06% pe zi până la 50% din suma reprezentând TVA care a fost utilizată cu încălcarea

3.2. Sunt considerate contravenții, printre altele, următoarele:

– Plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile (fără a depăși 30 de zile). Sancțiunea este amenda calculată ca de 0,06%/zi din suma plătită eronat.

– Plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția plății în maxim 30 de zile. Sancțiunea este amenda, reprezentând 50% din suma plătită eronat.

– Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționează cu amendă între 2.000 lei și 4.000 lei.

– Utilizarea sumelor existente în contul de TVA în alt mod decât cel prevăzut de ordonanța se sancționează cu amenda, reprezentând 50% din suma utilizată în alt mod.

IV. Facilități pentru aplicarea opțională a sistemului în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017

4.1. Aplicarea opțională a sistemului se face prin notificarea organului fiscal competent, începând cu ziua următoare celei în care persoana impozabilă este publicată în Registrul persoanelor impozabile care aplica plata defalcată a TVA.

4.2. Persoanele care aplică opțional sistemul beneficiază de următoarele facilități:

a) reducerea cu 5% a impozitului pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor pe trimestrul IV al anului 2017;

b) anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 (sub condiția plății obligațiilor fiscale principale și a dobânzilor, a depunerii tuturor declarațiilor fiscale).

Plata defalcată a tva (split tva) was last modified: septembrie 4th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter