Plata defalcată a TVA – anulare penalități de întârziere

30 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 313

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (intrare în vigoare: 25 octombrie 2017, M. Of. nr. 846/ 25 oct. 2017)

1. Prin acest ordin se aprobă Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;
b) Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;
c) Decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;
d) Decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

2. Procedura aprobată prin acest ordin se aplică pentru obligații fiscale principale (TVA) înregistrate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au optat pentru aplicarea plății
defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (conform O.G. nr. 23/2017).

3. Facilitățile ce pot fi acordate, în baza art. 24 din O.G. nr. 23/2017, sunt:

– amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017;
– anularea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017;

Aceste facilități se acordă și pentru obligațiile vamale de plată reprezentând TVA, transmise de autoritatea vamală organului fiscal competent în vederea recuperării.

4. Penalitățile de întârziere ce constituie obiect al facilităților fiscale se stabilesc pentru:

– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv cele din decizii de impunere comunicate până la această dată, cu termen de plată după 30 septembrie;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată în derulare la 30 septembrie 2017, valabilă până la 31 decembrie 2017;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată în derulare la 30 septembrie 2017 sau care obțin eșalonarea în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24 din O.G. nr. 23/2017;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, stabilite în acte administrativ-fiscale a căror executare este suspendată la această dată, dar pentru care contribuabilul depune, odată cu notificarea referitoare la opțiunea aplicării plății defalcate a TVA, o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ-fiscal până la 31 decembrie 2017;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, cuprinse în acte administrativ-fiscale a căror executare este suspendată la această dată și care încetează până la 31 decembrie 2017;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de organele de inspecție fiscală ca urmare a unei cereri de rambursare care se afla în soluționare la data de 31 decembrie 2017.

Extras din O.G. nr. 23/2017

Art. 24. Facilitatea prevăzută la art. 23 lit. b) – anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv – se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

b) dobânzile aferente obligațiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;

c) sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017, inclusiv;

d) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

e) contribuabilul depune notificarea la organul fiscal central potrivit art. 22 alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Plata defalcată a TVA – anulare penalități de întârziere was last modified: octombrie 30th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter