Plata defalcată a TVA

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 261

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (*intrare în vigoare: 31 decembrie 2017 – se aplică de la 1 ianuarie 2018, M. Of. nr. 1036/ 28 dec. 2017)

Legea nr. 275/2017 aprobă O.G. nr. 23/2017 cu următoarele modificări:

1. Entități obligate la plata defalcată a TVA. Se stabilesc categoriile de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA care vor aplica în mod obligatoriu prevederile legii:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

a) entități care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA la data de 31 decembrie 2017 (potrivit art. 157 C. proc. fisc) mai mari de:

a) 15.000 lei – pentru mari contribuabili,

b) 10.000 lei – pentru contribuabili mijlocii,

c) 5.000 lei – pentru restul contribuabililor, dacă acestea nu sunt achitate până la 31 ianuarie 2018. Aceste entități se înscriu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA (Registru) începând cu data de 1 martie 2018.

Entitățile pot renunța la aplicarea sistemului după minim 6 luni de la data în care nu se mai află în situația de aplicare obligatorie a plății defalcate, depunând o notificare în acest sens la organul fiscal competent.

Notă. Nu se aplică prevederile de mai sus în situația în care pentru aceste entități este suspendată executarea silită conform art. 235 C. proc. fisc.

b) entități care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA începând cu data de 1 ianuarie 2018 (potrivit art. 157 C. proc. fisc) mai mari de:

a) 15.000 lei – pentru mari contribuabili,

b) 10.000 lei – pentru contribuabili mijlocii,

c) 5.000 lei – pentru restul contribuabililor, dacă acestea nu sunt achitate în termen de 60 de zile lucrătoare. Aceste entități se înscriu în Registru începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care se împlinește termenul de 60 de zile lucrătoare.

Entitățile pot renunța la aplicarea sistemului după minim 6 luni de la data în care nu se mai află în situația de aplicare obligatorie a plății defalcate), depunând o notificare în acest sens la organul fiscal competent.

Notă. Nu se aplică prevederile de mai sus în situația în care pentru aceste entități este suspendată executarea silită conform art. 235 C. proc. fisc.

c) entități aflate sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Entitățile aflate în procedură de insolvență la 31 decembrie 2017 sunt înscrise din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Entitățile care intră în procedura de insolvență după 1 ianuarie 2018, au obligația de a notifica organul fiscal competent până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidența legislației privind insolvența. Acestea sunt înscrise în Registru în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Entitățile pot renunța la aplicarea sistemului după ieșirea de sub incidența legislației insolvenței (dacă nu se află într-una din situațiile de aplicare obligatorie a mecanismului plății defalcate a TVA), după minim 6 luni de la data în care nu se mai află în situația de aplicare obligatorie a plății defalcate, depunând o notificare în acest sens la organul fiscal competent.

2. Opțiunea pentru plata defalcată. Pot opta pentru plata defalcată a TVA și persoane impozabile și instituții publice înregistrate în scopuri de TVA, altele decât cele menționate la pct. 1 de mai sus. Aceste entități sunt înscrise în Registru în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.
Entitățile pot renunța la aplicarea sistemului, la sfârșitul anului fiscal, dar numai după minim un an de la data la care au fost înscrise în Registru (dacă nu se află în situațiile de aplicare obligatorie a plății defalcate), depunând o notificare în acest sens la organul fiscal competent.

3. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA este organizat de ANAF, este public și este afișat pe website-ul acestei instituții.

4. Excepții de la plata defalcată. Nu există obligația plății contravalorii TVA aferente achizițiilor de bunuri/servicii de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA (mai puțin instituții publice) într-un cont/din cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică plata defalcată:

a) când plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;

b) dacă plata se efectuează în natură sau prin compensare;

c) în cazul finanțării acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare prin preluarea creanțelor (ex. factoring);

d) plăților în numerar, prin carduri de credit/debit sau substitute de numerar;

e) în cazul sumelor puse la dispoziția furnizorului/prestatorului într-un cont de garanții, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiții.

5. Grup fiscal. Se elimină prevederile privind utilizarea conturilor de TVA pentru decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului.

6. Verificarea decontărilor de către instituțiile de credit. Se abrogă prevederile referitoare la mecanismul automat/manual de care trebuie să dispună instituțiile de credit și Trezoreria Statului care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între conturile de TVA.

7. Termenul de transfer a taxei din conturile curente/casa în conturile de TVA. Se modifică de la 7 zile la 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, a:

(i) taxei aferente încasărilor prin folosirea cardurilor de debit/credit, substitutelor de numerar,

(ii) taxei care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât persoanele impozabile, mai puțin instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA,

(iii) taxei aferente instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată și încasate după această dată,

(iv) taxei aferente facturilor emise înainte de data de la care se aplică plata defalcată și achtate după această dată care nu au fost încasate în contul de TVA.

Același termen de 30 zile lucrătoare se aplică în cazul obligației de a depune diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și cea aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi.

8. Contul de TVA. Contul de TVA poate fi executat numai pentru plata TVA datorată bugetului de stat. A fost eliminată din lege verificarea prealabila a transferurilor din conturile de TVA

9. Facilități fiscale. Entitățile care optează pentru plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018, beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderlor pentru toată perioada în care aplică sistemul.

Această facilitate este valabilă, începând cu data de 1 ianuarie 2018, și pentru persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului în anul 2017.

👍Vezi și: Informații privind aplicarea TVA split

Plata defalcată a TVA was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter