Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență (P.S.I. – S.U.)

21 oct. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1352
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Culegerea Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență (P.S.I. – S.U.) conține un pachet extins de acte normative dedicate managementului situațiilor de urgență (incendiilor, în mod special), acoperind atât activitățile de prevenire a unor asemenea situații, cât și activitățile de apărare împotriva incendiilor, protecție civilă etc.

Avizele, autorizațiile, formularele, reglementările privind instruirea salariaților, privind evaluarea și reducerea riscurilor și privind sancțiunile posibile au rolul de a asigura o viziune de ansamblu asupra domeniului, o bună înțelegere și o eficientă aplicare a legislației aferente.

Culegerea conține, printre altele, H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu (M. Of. nr. 628 din 16 august 2016) și Legea „antifumat” – Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările controversate aduse în 2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Volumul se adresează, prin urmare, nu doar autorităților abilitate, practicienilor și teoreticienilor dreptului de profil, ci și tuturor instituțiilor, societăților, publicului larg: fără o adecvată cunoaștere a legislației în domeniu, nu pot fi diminuate riscurile producerii unor incidente regretabile, nici limitate semnificativ posibilele pierderi, de orice tip, caracteristice incidentelor respective.

 

SUMAR:

LEGEA NR. 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Include, sub articolele aferente:

Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor (OMAI nr. 132/2007)

Structura-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor (OMAI nr. 132/2007)

Criterii de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor (OMAI nr. 106/2007)

Metodologia privind organizarea și desfășurarea activității de avizare a normelor și reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale (OMAI nr. 1436/2006)

H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți

H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor

Regulamentul de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate (OMAI nr. 770/2005)

Metodologia de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor (OMAI nr. 88/2012)

Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor (OMAI nr. 87/2010)

Regulamentul de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgență profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu (OMAI nr. 164/2007)

 

NORMELE GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LEGEA NR. 481/2004 PRIVIND PROTECȚIA CIVILĂ

Include, sub articolele aferente:

Criterii de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice (H.G. nr. 642/2005)

Criterii de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență (OMAI nr. 360/2004)

Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență (OMAI nr. 96/2016)

Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare (H.G. nr. 1579/2005)

Normele metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase (OMAI nr. 647/2005)

Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de IGSU și structurile subordonate (OMAI nr. 89/2013)

Metodologia privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu (OMAI nr. 210/2007)

Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (OMAI nr. 712/2005)

H.G. nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă

Norma privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență Criterii de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență (OMAI nr. 1184/2006)

Normele tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă (OMAI nr. 1180/2006)

H.G. nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv național prin care se identifică personalul și se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecție civilă, uniforma și cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuții în domeniul protecției civile

 

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND AVIZAREA ȘI AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ          

LEGISLAȚIE CONEXĂ

Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate  de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.-004

Procedura de autorizare a funcționării comercianților  din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor     

Normele metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

Plan de măsuri vizând realizarea acțiunilor de cooperare  între prefecți și primari, în calitatea acestora de președinți  ai comitetelor județene pentru situații de urgență,  respectiv ai comitetelor locale pentru situații de urgență,  și autoritățile de sănătate publică,  pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației

Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale

Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber

Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor  la obiective de cult

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009

Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație publică și unități de agrement  

Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor  la construcții și instalațiile aferente   

Dispoziții generale privind apărarea  împotriva incendiilor la spații pentru comerț

Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații

Procedura de determinare a riscului de arson

Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor  la spații și construcții pentru birouri

Dispoziție generală de apărare împotriva incendiilor  la unități sanitare

Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

 

ANEXĂ

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Comandă lucrarea „Prevenirea si stingerea incediilor. Situatii de urgenta (P.S.I. – S.U.)”

Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență (P.S.I. – S.U.) was last modified: octombrie 21st, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter