Proiect de lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 și alte acte normative (aprobate de Guvern)

28 Iul 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 402
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiect de lege– Proiect de lege pentru denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016
– Proiect de lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate ale ONU, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite
– Proiect de lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
– Proiect de lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
 
 27 iulie 2016
 
Hotărâri
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 8/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, urmare reevaluării
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție al Județului Harghita
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0813 București
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 1.553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Reabilitare DN 1C Dej – Baia Mare, km 61+500 – km 47+990”, pe raza localității Câțcău din județul Cluj
– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
– Hotărâre pentru abrogarea H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și a H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 88 la H.G. nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sarasău, județul Maramureș
– Hotărâre privind aprobarea stemelor orașelor Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus, județul Maramureș
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Culciu, județul Satu Mare
– Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă și Gherăseni, județul Buzău
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Balșa, județul Hunedoara
– Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău și Foieni, județul Satu Mare
– Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Nehoiu, județul Buzău
– Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
– Hotărâre privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medical, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 27 iulie 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933;
– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016;
– Proiect de lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate ale ONU, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite;
– Proiect de lege pentru modificarea art.57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003;
– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova;
– Proiect de lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

 

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 8/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe ()
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)
– Hotărâre privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, urmare reevaluării;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție al Județului Harghita;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0813 București;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 1.553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor (M. Of. nr. 902 din 5 octombrie 2004)
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 1C Dej – Baia Mare, km 61+500 – km 47+990”, pe raza localității Câțcău din județul Cluj;
– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia;
– Hotărâre pentru abrogarea H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și a H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase (M.Of. nr. 813 din 4 decembrie 2008)
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori (M. Of. nr. 667 din 25 septembrie 2008)
– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 88 la H.G. nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea;
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sarasău, județul Maramureș;
– Hotărâre privind aprobarea stemelor orașelor Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus, județul Maramureș;
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Culciu, județul Satu Mare;
– Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă și Gherăseni, județul Buzău;
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Balșa, județul Hunedoara;
– Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău și Foieni, județul Satu Mare;
– Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Nehoiu, județul Buzău;
– Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin;
– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții;
– Hotărâre privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medical, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Proiect de lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: octombrie 13th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter