Proiect în dezbatere publică: H.G. pentru modificarea H.G.-urilor privind organizarea și funcționarea MFP, a ANAF și a ANAP

21 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 237

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 16 noiembrie 2017, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro) a fost publicat un proiect de H.G. pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

De asemenea, acest proiect cuprinde 6 anexe: anexa nr. 1anexa nr. 2anexa nr. 3anexa nr. 4anexa nr. 5 și anexa nr. 6. Totodată, a fost publicată și Nota de fundamentare.

Potrivit Notei de fundamentare, prin acest proiect de act normativ se propune modificarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice se înființează Centrul Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin reorganizarea Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a numărului de posturi și personalului aferent acestei activități, inclusiv a activității de imprimare rapidă, posturilor și personalului aferent, de la aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.

Centrul Național pentru Informații Financiare va coordona în mod direct activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

În acest context, proiectul de act normativ prevede în primul rând completarea atribuțiilor referitoare la activitatea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, ca urmare a preluării acesteia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, potrivit cărora Autoritatea de Certificare și Plată a fost desemnată Autoritate de certificare și plată pentru acest program, se completează atribuțiile ministerului în domeniul fondurilor europene, respectiv al fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-2020.

În plus, având în vedere prevederile art. 8 din O.U.G nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 – 2014, cu modificările și completările ulterioare, prin care Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern este desemnată ca Autoritate de Audit, atât în ceea ce privește Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, cât și în ceea ce privește Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, precum și faptul că începând cu anul 2017 vor fi demarate acțiunile legate de procedurile de închidere ale programelor finanțate și va fi necesară semnarea declarațiilor de închidere ale acestora de către reprezentantul legal al ministerului, se completează funcțiile ministerului cu cea de Autoritate de Audit pentru Mecanismul Financiar SEE, Mecanismul Financiar Norvegian și Programul de Cooperare Elvețiano-Român conform regulamentelor proprii aferente fiecărui mecanism.

În plus, atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice se completează și cu următoarele:

– fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului;
– monitorizează execuția bugetară pentru activitățile din domeniul său de activitate și ia măsuri operative pentru achitarea tuturor obligațiilor de plată, în limita fondurilor aprobate;
– întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale pentru activitatea aparatului propriu al ministerului și centralizate la nivel de ordonator principal de credite.

Se mai propune și reorganizarea Serviciului administrarea participațiilor statului din cadrul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific în Direcția pentru administrarea participațiilor statului. Aceasta va coordona acțiunile și demersurile statului ca acționar în societățile și entitățile în care statul este reprezentat ca acționar prin Ministerul Finanțelor Publice.

O altă serie de modificări privește H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, după cum urmează:

– eliminarea atribuțiilor referitoare la activitatea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
– precizarea modalității de coordonare a structurii tehnologiei informației și comunicațiilor, ca structură coordonată metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului;
– stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structurile subordonate la 27.590, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor;
– modificarea Anexei nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală” ca urmare a eliminării din anexă a Direcției generale de tehnologia informației, a Direcției tehnologia informației, comunicații și statistică vamală și a Unității de imprimare rapidă, care funcționa la nivel de serviciu.

Se mai propune și modificarea H.G nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Modificările privesc: stabilirea numărului maxim de posturi la 433, exclusiv demnitarul, și modificarea Anexei nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice” ca urmare a eliminării din anexă a Compartimentului IT și a modificării numărului maxim de posturi.

Sursa informației

Proiect în dezbatere publică: H.G. pentru modificarea H.G.-urilor privind organizarea și funcționarea MFP, a ANAF și a ANAP was last modified: noiembrie 21st, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter