Proiect în dezbatere publică: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 52/2017 referitoare la restituirea taxei pe poluare și a timbrului de mediu pentru autovehicule

21 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 503

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 14 noiembrie 2017, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro) a fost publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare.

De asemenea au fost publicate odată cu acest proiect și următoarele anexe: anexa nr. 1, ce cuprinde respectivele norme metodologice, anexele nr. 2-6anexa nr. 7anexa nr. 8anexa nr. 9 și anexa nr. 10.

Redăm în continuare structura respectivului proiect de act normativ:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I conține Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora.
Cap. II cuprinde Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită.
Cap. III se referă la Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 și art. 6 din ordonanța de urgență.
Cap. IV privește Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situația în care autovehiculul nu a fost înmatriculat.
Cap. V cuprinde Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății.

Potrivit proiectului fac obiectul respectivei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, reprezentând:

a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;
e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a) – d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art.174, alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1., se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia, la care se anexează următoarele documente:

a) documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, în original sau în copie. În situația în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu deține documentul care atestă plata, verificarea plății se efectuează potrivit pct. 2.8. și pct. 2.10. – 2.12.;
b) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

Modelul cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule este cel aprobat prin Ordinul comun al viceprim – ministrului, ministrul mediului și ministrului finanțelor publice nr. 1144/1672/2017. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, la care se anexează documentele anterior mențuionate.

Astfel, dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

De asemenea se menționează că prin organ fiscal central competent, în sensul propunerilor din proiect, se înțelege organul fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil.

Sursa informației

Proiect în dezbatere publică: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 52/2017 referitoare la restituirea taxei pe poluare și a timbrului de mediu pentru autovehicule was last modified: decembrie 6th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter