Proiecte ANAF: Formularul 086, Formularul 311 (modificări)

16 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 411

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 15 ianuarie 2018, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), au fost publicate mai multe comunicate privind:

– modificările aduse formularului 086 „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”;

– modificările aduse formularului 311 „Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– supunerea dezbaterii publice a unui proiect de ordin în domeniul informatic.

Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice aprobarea unui nou formular de notificare (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”, care să conțină rubrici adecvate fiecărei situații în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA sau renunțarea la aplicarea acestui regim.

Totodată, în M. Of. al României, nr. 1036 din data de 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, act normativ prin care au fost aduse o serie de modificări acestui mecanism.

Potrivit acestor modificări, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens. În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, obligația de a notifica organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, fie opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism. ANAF menționează că, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, persoanele impozabile care au optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA au utilizat formularul 086 „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2743/2017. Totodată, pentru a evita paralelismul legislativ prin aprobarea acelorași formulare prin acte normative distincte, este necesară abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2743/2017.

În ceea ce privește Formularul 311, Agenția Națională de Administrare Fiscală adaptează instrucțiunile de completare pentru „Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, întrucât modul de depunere a fost modificat.

În plus, prin H.G. nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, au fost introduse reguli speciale privind aplicarea regulilor privind TVA de către persoanele impozabile care nu au colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus formularul de declarație 311 [pct. 51 alin. (2) lit. c) și d) din Titlul I al Normelor metodologice].

Persoanele impozabile aflate în această situație au obligația ca, după reînregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, să emită facturi/facturi de corecție în care să înscrie distinct taxa colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

De asemenea, persoanele impozabile trebuie să declare, în declarația 311, taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze și taxa înscrisă în facturile/facturile de corecție emise după reînregistrare. Dacă există astfel de diferențe, acestea se înscriu în decontul de TVA, în secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze se înscrie în declarația 311.

Referitor la supunerea dezbaterii publice a unui proiect de ordin în domeniul informatic, Agenția Națională de Administrare Fiscală reglementează descrierea profilurilor, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor, descrierea URL-urilor utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale.

Proiectul de ordin se referă la descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale.

Sursa informației

Proiecte ANAF: Formularul 086, Formularul 311 (modificări) was last modified: ianuarie 16th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter