Codul fiscal, Codul de procedură fiscală (proiecte) și alte acte normative (ședință de Guvern)

26 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 879

Despre

  • Ședința de Guvern
  • 25 martie 2015
  • Proiectul de Lege privind Codul fiscal
  • Proiectul de Lege privind Codul de procedură fiscală

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Ședință de GuvernActele normative adoptateActele normative modificate
 25 martie 2015Proiecte de LegeCodul fiscal, Codul de procedură fiscală, O.U.G. nr. 96/2003
Ordonanțe de urgențăO.U.G. nr. 82/2011
HotărâriH.G. nr. 400/2014
H.G. nr. 106/2015
H.G. nr. 1217/2012
H.G. nr. 977/2002
H.G. nr. 1172/2014


Potrivit informației de presă publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din data de 25 martie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative, printre care și proiectul de Lege privind Codul fiscal și proiectul de Lege privind Codul de procedură fiscală, dar și alte acte normative prin care se modifică și se completează anumite reglementări deja existente.

 

Proiecte de Lege

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom prezenta, mai jos, o listă detaliată cu privire la proiectele de Lege adoptate în ședința de Guvern:

– Proiectul de Lege privind Codul fiscal;

Menționăm faptul că, de-a lungul timpului, Codul fiscal a suferit numeroase modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 2/2015 (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015).

– Proiectul de Lege privind Codul de procedură fiscală;

De asemenea, și Codul de procedură fiscală a suferit numeroase modificări, de-a lungul timpului, cea mai recentă modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 92/2014 (M. Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014).

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 750 din 27 octombrie 2003; cu modif. ult.).

În ceea ce privește O.U.G. nr. 96/2003, menționăm faptul că aceasta a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 1074 din 29 noiembrie 2005).

 

Ordonanță de urgență

În ședința din data de 25 martie 2015, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență pentru modificarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011; cu modif. ult.).

O.U.G. nr. 82/2011 a suferit, de-a lungul timpului, mai multe modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea lit. e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M. Of. nr. 390 din 29 iunie 2013).

 

Hotărâri

De asemenea, în respectiva ședință de Guvern au mai fost adoptate și următoarele hotărâri:

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (M. Of. nr. 366 din 19 mai 2014);

– Hotărârea pentru aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016;

– Hotărârea privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2015-2016;

– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna aprilie 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea H.G. nr. 106/2015 privind alocarea temporară pentru lunile februarie și martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea H.G. nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie și februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management (M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015);

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1172/2014 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și modului de funcționare ale Comitetului de privatizare, concesionare și arendare al Agenției Domeniilor Statului (M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014);

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (M. Of. nr. 865 din 20 decembrie 2012; cu modif. ult.);

H.G. nr. 1217/2012 mai fost anterior modificată prin H.G. nr. 562/2013 (M. Of. nr. 496 din 7 august 2013).

– Hotărârea pentru completarea unor anexe la H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș (M. Of. nr. 699 din 24 septembrie 2002; cu modif. ult.);

H.G. nr. 1217/2012 a suferit, de-a lungul timpului, mai multe modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin H.G. nr. 3111/2014 (M. Of. nr. 569 din 31.7.2014).

– Hotărârea privind aprobarea înființării pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a unei activități finanțate integral din venituri proprii;

– Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații;

– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, ca urmare a reevaluării și comasării;

– Hotărârea privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părți de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în Municipiul București și pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Bucovăț, județul Timiș;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăței, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova și Văcăreni, județul Tulcea;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Monor, județul Bistrița-Năsăud.

 

Pentru a vedea respectiva informație de presă accesați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Codul fiscal, Codul de procedură fiscală (proiecte) și alte acte normative (ședință de Guvern) was last modified: martie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter