Propunerea CSM de completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (ordinea de zi soluționată)

8 oct. 2015
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1522

Despre

  • 6 octombrie 2015
  • Ședința CSM
  • Ordinea de zi soluționată

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informației publicate pe site-ul CSM (www.csm.ro), în ședința din 6 octombrie 2015, au fost luat mai multe hotărâri. Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre respectivele hotărâri:

 

Propunerea de completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Plenul CSM a hotărât sesizarea ministrului justiției cu propunerea de completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

Potrivit respectivei propuneri, după art. 685 se introduce un nou articol, art. 686.

Art. 686 ar urma sa aibă următorul conținut:

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, care și-au pierdut total capacitatea de muncă, fiind încadrați în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârșirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invalidității o pensie egală cu salariul de încadrare brut lunar avut la data pensionării.

(2) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, care și-au pierdut parțial capacitatea de muncă, în condițiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate, și care nu își mai pot exercita în continuare profesia, vor beneficia de o pensie egală cu jumătate din salariul de încadrare brut lunar avut în ultima lună de activitate, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfășurată.

(3) Dacă pierderea totală sau parțială a capacității de muncă a survenit din alte cauze decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor vor beneficia pe perioada invalidității, la cerere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de o pensie egală cu 80% din salariul de încadrare brut lunar avut la data survenirii invalidității. La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 685 beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.

(4) Urmașii celor decedați în condițiile prevăzute la alin. (1), soțul supraviețuitor/soția supraviețuitoare la împlinirea vârstei de 60 de ani, copiii minori și copiii majori până la terminarea studiilor beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o sumă unică egală cu salariul de încadrare brut lunar pe care l-a avut persoana respectivă la data decesului, plătită de angajator.

(5) Partea din pensia de invaliditate prevăzută de prezenta lege, care depășește nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public, pensia de invaliditate prevăzută de prezenta lege acordată celor care nu îndeplinesc condiția de înscriere la pensia de invaliditate în sistemul public, precum și suma prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetul de stat”.

 

Propuneri de modificare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Legii nr. 317/2004 privind CSM

Plenul CSM a hotărât sesizarea ministrului justiției cu unele propuneri de modificare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Legii nr. 317/2004 privind CSM, republicată cu modificările ulterioare

 

Propunerile de modificare a Codului de procedură penală

Plenul CSM și-a însușit punctul de vedere al Direcției legislație documentare și contencios nr. 21979/2015 privind propunerile de modificare a Codului de procedură penală formulate de Ministerul Justiției ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale, cu observațiile formulate de Comisia nr. 1 din data de 05.10.2015.

 

 

Alte hotărâri adoptate de CSM

Plenul CSM a hotărât comunicarea către ministrul justiției a punctului de vedere al CSM asupra formei adoptate de Senat a proiectului legii de modificare și completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Plenul CSM a avizat favorabil proiectul Legii de ratificare a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, cu observațiile formulate de Direcția legislație, documentare și contencios.

Plenul CSM și-a însușit punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios privind solicitarea de sponsorizare formulată de Institutul Român pentru Informații Juridice – ROLII.

De asemenea, Plenul a hotărât sesizarea Ministerului Justiției în vederea emiterii unui proiect de hotărâre de guvern.

Plenul CSM a avizat favorabil proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, cu observațiile formulate de Direcția legislație, documentare și contencios și Comisia nr. 1.

Plenul CSM a aprobat:

1. Organizarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, la București – sediul INM, în perioada 14 octombrie 2015 – 8 februarie 2016, conform calendarului și modelului de anunț anexate la nota Inspecției Judiciare.

2. Tematica și bibliografia concursului pentru candidații la funcția de inspector judiciar din cadrul Direcției de inspecție pentru judecători, conform Anexei 1 la nota Inspecției Judiciare.

3. Tematica și bibliografia concursului pentru candidații la funcția de inspector judiciar din cadrul Direcției de inspecție pentru procurori, conform Anexei 2 la nota Inspecției Judiciare.

 

Pentru a vedea întreaga ordine de zi soluționată în ședința din 6 octombrie 2015, vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).

Propunerea CSM de completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (ordinea de zi soluționată) was last modified: octombrie 7th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter