Prorogarea termenului prevăzut la alin. (4¹) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și alte acte normative (aprobate de Guvern)

25 Aug 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 657
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Ordonanțe– Ordonanță pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4¹) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
– Ordonanță privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
– Ordonanță pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la Fundația „Stichting Europeana”- Olanda
– Ordonanță privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală
– Ordonanță privind înființarea Institutului Național de Administrație
– Ordonanță privind amenajarea spațiului maritim
– Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
– Ordonanță pentru prorogarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
– Ordonanță pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare
 
 24 august 2016
 
Hotarâri
– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la 3 mai 2016 și la Luxemburg la 15 aprilie 2016, între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale București S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 5 la H.G. nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj
– Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Economiei din România și Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecțiilor și al creației de modă, semnat la New Delhi, la 23 aprilie 2013
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ‘„Consolidare și amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000”, județele Gorj și Mehedinți
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție al Județului Călărași
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Neamț, Harghita, Brașov, Bacău și Covasna, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
– Hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării
– Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
– Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin H.G. nr. 157/2016

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 24 august 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Ordonanțe

– Ordonanță pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4¹) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M. Of. nr. 633 din 21 iulie 2006; cu modif. ult.);
– Ordonanță privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor;
– Ordonanță pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la Fundația „Stichting Europeana”- Olanda;
– Ordonanță privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală;
– Ordonanță privind înființarea Institutului Național de Administrație;
– Ordonanță privind amenajarea spațiului maritim;
– Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor;
– Ordonanță pentru prorogarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (M. Of. nr. 423 din 15 iunie 2015; cu modif. ult.);
– Ordonanță pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare.

Hotarâri

– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la 3 mai 2016 și la Luxemburg la 15 aprilie 2016, între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006;
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.;
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale București S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava (M. Of. nr. 642 din 30 august 2002; cu modif. ult.);
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 5 la H.G. nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj (M. Of. nr. 681 din 16.septembrie 2002; cu modif. ult.);
– Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Economiei din România și Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecțiilor și al creației de modă, semnat la New Delhi, la 23 aprilie 2013;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ‘„Consolidare și amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000”, județele Gorj și Mehedinți;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție al Județului Călărași;
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Neamț, Harghita, Brașov, Bacău și Covasna, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);
– Hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării;
– Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016;
– Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune (M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2014; cu modif. ult.);
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M. Of. nr. 513 din 14 august 2013; cu modif. ult.);
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin H.G. nr. 157/2016 (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.).

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Prorogarea termenului prevăzut la alin. (4¹) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: august 25th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter