Publicitatea online – avantaje şi provocări în relaţia dintre justiţiabil şi avocat

0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 189

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

1. Introducere. Publicitatea în era informației

Avocatul este definit ca fiind persoana liber profesionistă supusă unui ordin profe­sio­nal care are competența de a reprezenta clientul în fața instanțelor judecătorești sau a altor persoane de drept public sau privat și de a acorda asistență judiciară sau extraju­di­ciară acestuia sau persoanei pentru care a fost propus din oficiu[1].

Scopul profesiei se bucură de consacrare legislativă. Profesia de avocat se exercită în scopul promovării şi apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoa­ne­lor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat[2].

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Considerăm că reglementarea organizării și exercitării profesiei de avocat prezintă deosebită importanță în cadrul sistemului judiciar. Această importanță rezidă din scopul profesiei, din rolul pe care avocatul îl are – Art. 7 alin. (1) din Statutul profesiei de avo­cat – Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora. El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său.

Scopul definit al publicității constă în promovarea bunurilor și a serviciilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Odată cu prevalența accesului publicului larg la internet s-a născut publicitatea online, una dintre cele mai lucrative forme de publicitate.

Considerăm că publicitatea online constituie o provocare în fața reglementărilor care încearcă să o limiteze. Faptul că cele mai comune încălcări ale acestor norme se întâmplă în mediul online nu reprezintă o coincidență.

În același timp, publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat în mediul online poate da naștere la avantaje incontestabile justițiabililor. De la modele de cereri până la consultații juridice gratuite, diversele modalități prin care avocați își fac publi­citatea în mediul online aduc un beneficiu concret justițiabililor și au potențialul de a con­solida relația dintre avocat și justițiabil.

2. Avantajele publicității. Echilibrul între publicitatea online și concurența neloială

Astfel cum am arătat, profesia de avocat se exercită în scopul promovării şi apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor.

Din acest motiv publicitatea în cadrul legislativ ce acompaniază profesia de avocat nu reprezintă o simplă promovare a unor servici juridice, rolul acesteia constă și în in­formarea clienților privind drepturile și interesele legitime ale acestora. Se face astfel diferența dintre publicitatea profesiei și publicitatea formei de exercitare.

Publicitatea profesiei, într-o definiție expeditivă, constă în informarea cetățenilor privind dreptul de a avea/alege un avocat în scopul apărării drepturilor și intereselor legi­time ale sale.

Publicitatea formei de exercitare are ca scop promovarea unor servicii juridice oferite de un cabinet de avocat individualizat sau a unei societăți civile profesionale de avocați individualizate. Practic, publicitatea formei de exercitare reprezintă forma clasică prin care un avocat se promovează și acesta este subiectul principal al prezentului ar­ticol.

Deși promovarea formei de exercitare nu are ca rol principal informarea cetățenilor privind drepturile și interesele legitime ale acestora, opinăm că totuși acest rol există într-o formă subsidiară. Cel mai comod exemplul constă în publicitatea online a unor avocați privind recuperarea taxei auto.

Este adevărat că unii dintre acești avocați urmăreau acapararea unui segment de piață, dar publicitatea acestora îndeplinea și un serviciu de interes public prin infor­ma­rea cu privire la însuși dreptul de a recupera taxa auto și cu privire la modul de a o recupera fiind oferite în acest sens modele de cererii și chiar consultații juridice gratuite.

Din această cauză considerăm că publicitatea online a avocatului se depărtează cu mult de publicitatea în formă clasică atât în raportul avocat – justițiabil/client, cât și în raportul avocat – avocat. Prin raportul avocat – avocat înțelegem efectul publicității din perspectiva concurenței de piață.

Ca și o concluzie incipientă, arătăm că publicitatea online reprezintă un instrument util și important atât în mâinile avocatului, dar și ale clientului. Clientul este informat, măcăr în mod subsidiar, cu privire la existența și potențiala exercitare a unor drep­turi/in­terese legitime.

Însă, în același timp, publicitatea poate afecta concurența între avocați. Din acest motiv, publicitatea formei de exercitare a profesiei de avocat este strict reglementată și implicit limitată.

Publicitatea online reprezintă o adevărată provocare în acest sens deoarece poten­țează atât rolul principal de promovare a unei anume forme de exercitare, cât și rolul de informare a publicului larg cu privire la anumite drepturi. În același timp se potențează și efectul negativ prin interferența în ceea ce privește concurența dintre avocați.

Din această cauză trebuie să existe un echilibru între interesele clienților privind publi­citatea formelor de exercitare și interesul de natură publică privind concurența neloială.

Publicitatea online reprezintă o formă importantă de consolidare a relației dintre client/justițiabil și avocat. Comoditatea cu care poate fi accesat mediul online constituie elementul esențial care conferă publicității online un rol important în inițierea, dezvolta­rea și consolidarea relației dintre avocat și client.

Mediul online constituie o platformă prin care avocatul poate relaționa atât cu clienții săi, dar și cu justițiabili.

De cele mai multe ori relația din mediul online dintre avocat – client și/sau justițiabil intră sub incidența normelor privind publicitatea online. Indifrent că vorbim de site-uri ale unor forme de exercitare a profesiei sau de site-uri de tip general, de cele mai multe ori interacțiunea online dintre avocat și client/justițiabil are în componență o formă a pu­bli­cității online.

Mediul online a oferit o oportuinitate avocaților de a se promova, dar și o opor­tu­nitate pentru justițiabili în sensul că aceștia pot găsi cu o vădită ușurință informații despre do­menii juridice de interes (tocmai din prisma interesului avocaților de a se pro­mova online). De asemenea, justițiabilii pot contacta o mai mare plajă de avocați pentru a găsi „avocatul ideal”.

Deși poate părea cinic, tocmai interesul avocatului în a se promova în mediul online oferă justițiabilului instrumente utile în a se informa și în a-și alege avocatul. Într-o anume măsură, interesul de natură publică de limitare a publicități se interferează cu interesul de natură privată a justițiabilului în sensul în care acestuia îi profită publici­tatea online și mai ales modul prin care se face aceasta.

Publicitatea a constituit întodeauna o provocare pentru profesia de avocat prin prisma evitării concurenței neloiale, cu atât mai mult acestă afirmație este adevărată în ceea ce privește publicitatea online.

 3. Cadrul legislativ privind publicitatea

În scopul evitării concurenței neloiale, publicitatea formelor de exercitare a profesiei se bucură de un cadrul legal – art. 46 din Legea nr. 51/1995; art. 230 – 237 din Statutul profesiei de avocat.

În materie de concurență neloială Consiliul UNBR a emis Decizia nr. 523 (cu carac­ter interpretativ) despre publicitatea formelor de exercitare a profesiei in lumina preve­de­rilor Legii nr. 51/1995 si ale Statutului profesiei de avocat.

Necesitatea unei astfel de decizii este motivată în cadrul precizărilor prealabile – „Deoarece sunt frecvente situaţiile în care se practică, incorect, reclama profesională în regim comercial, iar în aplicarea efectivă a regulilor deontologice ale profesiei care consacră onestitatea, integritatea şi responsabilitatea avocaţilor fiind necesar a se realiza o concurenţă loială şi a se preveni conflictele de interese, se impune interpretarea unitară a unor reguli ale publicităţii profesionale permise de normele ce reglementează activitatea avocaţilor, astfel încât „sfidarea normei” să nu devină regula în profesia de avocat, iar respectarea legii să fie egală indiferent de poziţia avocatului în sistemului organelor profesiei ori de puterea economică a acestuia”.

Consiliul a avut în vedere atât norme prevăzute de Legea nr. 51/1995, cât și de Statu­lui profesiei.

În urma analizării prevederilor legale expuse, Consiliul UNBR a decis că „Publica­rea unor articole ori materiale în reviste sau alte publicaţii de specialitate nu constituie, prin ea însăşi, o încălcare a regulilor legale ale publicităţii profesionale”.

Cu toate acestea, publicarea materialelor cu conținut publicitar în publicații care nu sunt de specialitate constituie o formă nepermisă de publicitate a formelor de exercitare a profesiei.

Formele de exercitare ale profesiei de avocat pot publica diverse materiale în anuare pro­fesionale, însă pentru a se încadra în limitele legale, aceste publicații trebuie să fie agreate de UNBR și să nu tindă la obținerea unui impact publicitar în scopul atragerii clientelei[3].

În exercitarea profesiei, se pot înființa website-uri profesionale cu scop de prezentare a formei de exercitare a profesiei. Conținutul acestora tebuie să se limiteze la prezen­tarea elementelor ce privesc forma de exercitare a profesiei, activitatea profesională și elemente referitoare la date de contact ori corespondență.

Orice alte elemente care tind să realizeze reclamă de natură comercială a formei de exercitare a profesiei sunt prohibite de lege.

Limitele impuse pe cale de interpretare de către Consiliul UNBR au ca scop men­ți­nerea unei concurențe corecte în exercitarea profesiei. Acest scop este instituit atât în favoarea persoanelor care exercită profesia de avocat, cât și în favoarea clienților.

Având în vedere cele expuse, putem conluziona că profesia de avocat are ca element central deontologia profesională. Acest fapt provine din evoluția societății și răspunde necesității acesteia de moralitate într-o lume din ce în ce mai îndepărtată de astfel de valori și principii.

 4. Concluzii

În ciuda faptului că publicitatea online este limitată prin normare, considerăm că publi­citatea online dă naștere mai multor platforme de relaționare atât cu justițiabili care caută un sfat juridic sau chiar un avocat, cât și în ceea ce privește relația dintre avocat și client.

În concluzie, prevalența și comoditatea mediului online constituie o provocare în ceea ce privește publicitatea atât cu privire la rolul acestuia în promovarea formei de exercitare a profesiei și apărarea anumitor drepturi și interese legitime, dar și cu privire la potențiala interferență în concurența dintre formele de exercitare a profesiei.


* Este extras din broșura „Baroul Timiș. Avocații în e-voluție. În ce fel poate transformarea digitală să îmbunătățească relația dintre cetățean și avocat”.

[1] http://www.notiunidedrept.ro/avocat/.

[2] Art. 2 din Legea nr. 51/1995, republicată în M.Of. nr. 98 din 07.02.2011, cu modificările ulterioare.

[3] Decizia Nr. 523 (cu caracter interpretativ) despre publicitatea formelor de exercitare a profesiei in lumina prevederilor Legii nr. 51/1995 si ale Statutului profesiei de avocat.

Publicitatea online – avantaje și provocări în relația dintre justițiabil și avocat was last modified: octombrie 26th, 2017 by Paul Claudiu Pop

Recomandări

Despre autori:

Paul Claudiu Pop

Paul Claudiu Pop

Este avocat stagiar în Baroul Timiş.
Alexandra Chiș

Alexandra Chiș

Este candidat declarat admis la examenul de admitere în profesia de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017.

Abonează-te la newsletter