Raportul privind activitatea desfăşurată de Inspecţia Judiciară în anul 2015

29 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 580

Despre

  • Îmbunătăţirea performanţei organizaţionale a instanţelor şi parchetelor
  • Responsabilizarea magistraților
  • Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale
  • Capacitatea operaţională a Inspecţiei Judiciare
  • Priorităţi ale anului 2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Inspecția Judiciară a publicat Raportul privind activitatea sa în anul 2015. Acesta poate fi consultat integral aici. Vă redăm, în continuare, cuvântul înainte, introducerea, concluziile și prioritățile pentru anul 2016 cuprinse în respectivul raport.

Cuvântul înainte

Cuvântul înainte este semnat de Judecător Lucian Netejoru, Inspector-șef: „Cunoaștem cu toții, din postura de șofer sau de pasager, cât de provocator poate să fie un trafic dificil dacă ai un traseu bine stabilit pe care ești decis să îl parcurgi, dacă respecți cu strictețe regulile de circulație și dacă, mai ales, ești o persoană dinamică, fermă și politicoasă.

Inspecția Judiciară, în calitatea sa de instituție publică independentă operațional ce face parte din structura Consiliului Superior al Magistraturii, a parcurs, în 2015, un astfel de traseu și în astfel de condiții, iar foaia sa de parcurs o constituie raportul de activitate pe care îl supunem astăzi atenției dumneavoastră.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Parafrazându-l pe distinsul judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, domnul Mircea Aron, președintele în exercițiu al Consiliului Superior al Magistraturii, putem spune, simplu, că ne-am făcut datoria iar dacă și dumneavoastră veți împărtăși credința noastră, aceasta ne va spori puterea de a continua drumul pe care ne aflăm.

Dăruirea și devoțiunea inspectorilor judiciari și a personalului din aparatul propriu al Inspecției Judiciare, precum și atașamentul constant și necondiționat față de toate principiile care guvernează activitatea de inspecție judiciară sunt, în esență, cele care au făcut posibilă parcurgerea drumului nostru în 2015, pe coordonatele cuprinse în raportul de activitate. Pentru aceasta îi apreciez și le mulțumesc.

Mulțumesc, de asemenea, Consiliului Superior al Magistraturii pentru atenția și sprijinul acordate în anul 2015 și îmi exprim speranța că în anul 2016 ne vom bucura de aceeași atitudine. Le mulțumesc și acelor colegi de profesie, membrii ai Consiliului, care au avut o atitudine critică față de Inspecția Judiciară, observațiile acestora fiindu-ne de folos în ajustările operate cu privire la propria activitate.

Un real sprijin pentru Inspecția Judiciară l-a constituit colaborarea cu ceilalți titulari ai acțiunii disciplinare în vederea identificării și includerii în planul de control a domeniilor de interes pentru sistemul judiciar național, cu instanțele și parchetele ce îl compun dar și cu alte instituții. Pentru Inspecția Judiciară, toți colaboratorii anterior menționați sunt parteneri valoroși cărora le mulțumim pentru încrederea și sprijinul pe care ni l-au acordat.

Cea mai mare parte a activității Inspecției Judiciare din anul precedent s-a desfășurat sub conducerea doamnei judecător Rica Vasiliu Cravelos, în calitatea sa de inspector-șef, căreia se cuvine să îi adresez și cu acest prilej, în numele noii echipe manageriale, constituită la debutul toamnei 2015, și al colectivului din care face parte, mulțumiri pentru eforturile și realizările sale în beneficiul activității de inspecție.

În încheiere, doresc să reafirm că Inspecția Judiciară va manifesta în continuare deschidere și transparență, dreptul la petiție și dreptul la informare fiind valori în afara cărora activitatea pe care o desfășurăm nu poate fi gândită”.


Introducerea

În cuprinsul respectivului raport, datele statistice și comentariile vor fi prezentate pe trei componente majore ale scopului activității Inspecției Judiciare, astfel cum acesta este definit în cuprinsul art. 4 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară:

– îmbunătățirea performanței organizaționale a instanțelor și parchetelor

– responsabilizarea magistraților

– reputația profesională, imparțialitatea și independența judecătorilor și procurorilor, precum și independența sistemului judiciar.

În cadrul fiecărei componente vor fi analizate activitățile specifice și aspectele relevante ale acestora.

Capitole aparte vor fi dedicate problematicii privind capacitatea operațională a Inspecției Judiciare, prezentării concluziilor cu privire la activitatea desfășurată în perioada de referință, precum și a priorităților specifice anului în curs, 2016.

Specificul activității de inspecție face dificilă cuantificarea volumului de activitate în termeni statistici clasici, întrucât datele referitoare la numărul sesizărilor soluționate, al controalelor efectuate, precum și rapoartelor întocmite într-o anumită perioadă de timp nu reflectă gradul de complexitate și volumul real de activitate.

Ca atare, evaluarea activității desfășurată în perioada de referință trebuie realizată cu luare în considerare a ansamblului de date prezentate și, în special, a aspectelor de ordin calitativ evidențiate.

Concluziile

• În anul 2015, prioritatea Inspecției Judiciare a fost îmbunătățirea performanței organizaționale a instanțelor și parchetelor în privința tuturor indicatorilor, inclusiv starea disciplinară; în realizarea acesteia, vectorul principal l-a constituit activitatea de control și prevenție.

• Inspecția Judiciară a acționat în sensul realizării misiunii sale, prin exercitarea strictă a prerogativelor conferite de lege și de legislația secundară. În acest sens este de remarcat că legalitatea tuturor lucrărilor întocmite de inspectorii judiciari a fost validată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârile pe care le-a pronunțat.

• În verificările efectuate, Inspecția Judiciară a aplicat unitar și uniform standardele stabilite de lege, de legislația secundară, precum și de hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, împrejurare confirmată implicit prin practica acestuia.

• Starea disciplinară a constituit o preocupare permanentă a Inspecției Judiciare, statistica evidențiind că sistemul judiciar național este performant la acest indicator, având în vedere numărul redus al acțiunilor disciplinare exercitate raportat la numărul total al magistraților, volumul de activitate al instanțelor și parchetelor, precum și dinamica legislativă accentuată.

• Conformitatea activității și conduitei judecătorilor și procurorilor cu standardele profesionale, instituite de legi și regulamente, constituie, în continuare, regula în sistemul judiciar național deși numărul celor sancționați disciplinar a crescut, față de anul 2014.

• Inspecția Judiciară a fost și va rămâne un partener al corpului de magistrați ai sistemului judiciar național atât prin identificarea și diseminarea bunelor practici existente la nivelul instanțelor și parchetelor cât și prin demersul preventiv concretizat, pe de o parte, în propunerile punctuale formulate pentru înlăturarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor constatate în activitatea acestora și, pe de altă parte, în evidențierea conduitelor neconforme cu dispozițiile legale și regulamentare și în inițierea cu fermitate a procedurii de angajare a răspunderii disciplinare în aceste cazuri.

Prioritățile anului 2016

• Îmbunătățirea capacității de reacție a Inspecției Judiciare la încălcările normelor privind activitatea și conduita judecătorilor și procurorilor, precum și responsabilizarea sistemului judiciar în aceeași direcție. Deși există percepții diferite cu privire la modalitatea de sesizare din oficiu a Inspecției Judiciare, realitatea obiectivă demonstrează utilitatea sa, un număr considerabil de sancțiuni disciplinare aplicate judecătorilor și procurorilor fiind rezultatul sesizărilor din oficiu. Pe de altă parte, în puține cazuri, sesizarea Inspecției Judiciare se realizează din interiorul sistemului judiciar deși în cadrul acestuia există un potențial ridicat de identificare a situațiilor cu impact disciplinar. În acest sens, este necesar ca Inspecția Judiciară să beneficieze de suportul conducerilor instanțelor și parchetelor în inițierea procedurilor de angajare a răspunderii disciplinare atunci când se impune.

• Optimizarea sistemului de evidență și gestionare a activității Inspecției Judiciare în scopul extragerii rapide a informațiilor necesare soluționării lucrărilor.

• Suplimentarea planului de control al Inspecției Judiciare cu noi domenii de interes, rezultate din activitatea proprie ori stabilite, ca atare, de autorități competente.

• Revizuirea legislației secundare aplicabile Inspecției Judiciare, în vederea optimizării procedurilor de efectuare a lucrărilor de inspecție, pe baza constatărilor rezultate din activitatea curentă.

• Elaborarea unui repertoar general al faptelor care constituie abateri disciplinare, potrivit jurisprudenței în materie a Secțiilor corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii și a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Repertoarul va fi realizat în versiune electronică, disponibilă on-line, iar în limita resurselor financiare și în versiune tipărită.

Sursa informației este Inspecția Judiciară (www.inspectiajudiciara.ro).

Raportul privind activitatea desfășurată de Inspecția Judiciară în anul 2015 was last modified: martie 29th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter