„Raportul pentru fiecare țară în parte” – Raportări fiscale pentru grupuri multinaționale

21 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 658

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul președintelui ANAF nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte” (*intrare în vigoare: 14 noiembrie 2017,  M. Of. nr. 894/ 14 nov. 2017)

Formularul „Raportul pentru fiecare țară în parte”, aprobat prin acest ordin este folosit pentru raportarea alocării veniturilor, impozitelor și activităților economice pentru fiecare jurisdicție fiscală în parte, în cadrul unui grup de întreprinderi multinaționale.

A. Persoane obligate. Potrivit prevederilor art. 2913 Cod fiscal, în vederea asigurării schimbului automat obligatoriu de informații, se instituie obligația depunerii unui raport pentru fiecare țară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, de către entitatea raportoare a unui grup de întreprinderi multinaționale cu rezidența fiscală în România (societate-mamă finală, societate-mamă surogat sau altă societate, conform Anexei 3 Secțiunea II C.proc.fisc). Aceste prevederi se aplică și contribuabililor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic sau celor care își au rezidența fiscală în România și sunt obligate la plata impozitului specific.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Practic, obligația de raportare aparține societăților-mamă din Romania care fac parte dintr-un grup de întreprinderi, în măsura în care societățile care fac parte din grup sunt rezidente fiscal în alte state decât România. Societatea-mamă poate delega atribuțiile de raportare unei alte entități.

B. Termen de depunere. Formularul „Raportul pentru fiecare țară în parte” se depune începând cu anul fiscal 2016. Termenul de depunere este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale (ex. pentru anul fiscal 2016 ultima zi este 31.12.2016, iar termenul de depunere al raportului este 31 decembrie 2017).

C. Conținutul formularului. Formularul „Raportul pentru fiecare țară în parte” va conține cinci secțiuni:

1. Date de identificare ale contribuabilului cu rezidența fiscală în România, ce constituie entitatea raportoare;
2. Date de identificare ale grupului de întreprinderi multinanționale;
3. Prezentare generală a alocării veniturilor, a impozitelor și a activităților economice, per jurisdicție fiscală;
4. Lista tuturor entităților constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale încluse în fiecare agregare, per jurisdicție fiscală;
5. Informații suplimentare.

D. Notificarea privind apartenența la un grup de întreprinderi multinaționale. Fiecare entitate constitutivă a grupului de întreprinderi multinaționale, cu rezidența fiscală în România, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la calitatea acesteia în cadrul grupului, respectiv identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare, până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului, dar nu mai târziu de data limită pentru depunerea declarației 101 pentru anul precedent (25 martie).

Aceasta obligatie revine și entităților care sunt obligate la plata impozitului specific [n.n. nu se precizează ce se întâmplă în cazul entităților supuse impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor. Pentru anul 2016 nu se poate respecta termenul prevăzut de OPANAF nr. 3049/2017].

E. Utilizarea raportului. Raportul va fi transmis de către autoritatea competentă din România oricărui alt stat membru în care își au rezidența fiscală ori sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfășurată prin intermediul unui sediu permanent una sau mai multe entități constitutive din grupul de întreprinderi multinaționale.

NOTĂ:

În vederea clarificării modului de aplicare a acestui ordin, reluăm principalele definiții ale termenilor utilizați (extras din Anexa 3 la C.proc.fisc.)

Grup – ansamblu de întreprinderi legate prin dreptul de proprietate sau prin control, astfel încât acesta fie este obligat să elaboreze situații financiare consolidate în scopuri de raportare financiară în temeiul principiilor contabile aplicabile, fie ar fi obligat să facă acest lucru dacă participațiile în capitalurile proprii ale oricăreia dintre întreprinderile respective ar fi tranzacționate la o bursă de
valori publice.

Întreprindere – formă de desfășurare a unei activități economice de către o persoană menționată la art. 286 lit. k) C.proc.fisc, cu excepția persoanelor fizice.

Grup de întreprinderi multinaționale – grup care include două sau mai multe întreprinderi a căror rezidență fiscală se află în jurisdicții diferite sau care include o întreprindere cu rezidența fiscală într-o jurisdicție, dar care este impozabilă în altă jurisdicție pentru activitatea desfășurată prin intermediul unui sediu permanent și care nu este un grup de întreprinderi multinaționale exclus.

Grup de întreprinderi multinaționale exclus – grup care, în anul precedent anului fiscal de raportare, are un venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o sumă
în lei echivalentă cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situațiile financiare consolidate ale grupului pentru respectivul an fiscal precedent.

Entitate constitutivă – oricare dintre următoarele:

a) o unitate operațională separată a unui grup de întreprinderi multinaționale care este inclusă în situațiile financiare consolidate ale grupului de întreprinderi multinaționale în scopul raportării financiare sau care ar fi inclusă în acestea dacă participațiile în capitalurile proprii ale respectivei unități operaționale aparținând unui grup de întreprinderi multinaționale ar fi tranzacționate la o bursă de valori publice;
b) o astfel de unitate operațională care este exclusă din situațiile financiare consolidate ale grupului de întreprinderi multinaționale exclusiv din motive de mărime sau de importanță relativă;
c) un sediu permanent al oricărei unități operaționale separate a unui grup de întreprinderi multinaționale menționate la lit. a) sau b), cu condiția ca unitatea operațională în cauză să elaboreze o situație financiară separată pentru respectivul sediu permanent în scopul raportării financiare, al raportării în scopuri de reglementare sau al raportării fiscale ori în scopuri de control intern al managementului.

Entitate raportoare – entitatea constitutivă însărcinată să prezinte, în numele grupului de întreprinderi multinaționale, un raport pentru fiecare țară în parte în conformitate cu cerințele art. 2913 alin. (3) C.proc.fisc în jurisdicția în care aceasta își are rezidența fiscală. Entitatea raportoare poate fi societatea-mamă finală, societatea-mamă surogat sau o societate descrisă la secțiunea II pct.

Societate-mamă finală – entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care îndeplinește următoarele criterii:

a) are, în mod direct sau indirect, un interes suficient în ceea ce privește una sau mai multe entități constitutive ale grupului respectiv de întreprinderi multinaționale, astfel încât este obligată să elaboreze situații financiare consolidate în temeiul principiilor contabile general aplicabile în jurisdicția în care își are rezidența fiscală sau ar fi obligată să facă acest lucru dacă participațiile sale în capitalurile proprii ar fi tranzacționate la o bursă de valori publice în jurisdicțiile în care aceasta își are rezidența fiscală;

b) în respectivul grup de întreprinderi multinaționale nu există nicio altă entitate constitutivă care să aibă, în mod direct sau indirect, un interes precum cel descris la lit. a) în prima
entitate constitutivă menționată.

Societate-mamă surogat – entitate constitutivă a grupului de întreprinderi multinaționale care a fost desemnată de respectivul grup de întreprinderi multinaționale ca unic substitut pentru societatea-mamă finală, cu scopul de a prezenta, în numele grupului de întreprinderi multinaționale în cauză, un raport pentru fiecare țară în parte în jurisdicția în care respectiva entitate constitutivă își are rezidența fiscală, atunci când se aplică una sau mai multe dintre condițiile stabilite la secțiunea II pct. 1 lit. b).

An fiscal – perioadă contabilă anuală pentru care societateamamă finală a grupului de întreprinderi multinaționale își pregătește situațiile financiare.

An fiscal de raportare – anul fiscal ale cărui rezultate financiare și operaționale sunt reflectate în raportul pentru fiecare țară în parte menționat la art. 2913 alin. (3) C.proc.fisc.

„Raportul pentru fiecare țară în parte” – Raportări fiscale pentru grupuri multinaționale was last modified: noiembrie 21st, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter