Răzvan Anghel: Timpul de lucru și timpul de odihnă – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Paul Vasilescu: Drept civil. Obligații. Cristina Banciu, Liliana Ciupercă: Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare

8 mai 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 309

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Răzvan Anghel: Timpul de lucru și timpul de odihnă – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Răzvan Anghel: Timpul de lucru și timpul de odihnă – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Răzvan Anghel: Timpul de lucru și timpul de odihnă – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Organizarea timpului de lucru în scopul limitării acestuia, pentru protecția angajaților, a constituit pentru state o preocupare importantă de aproape o sută de ani. Nu întâmplător, prima convenție internațională adoptată sub egidă Organizației Internaționale a Muncii a reglementat durată muncii.

Problemele privind timpul de muncă și timpul de odihnă fac în prezent obiectul a două sesizări adresate CEDO, al unei sesizări adresate Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unui recurs în interesul legii și al unei sesizări adresate CJUE de către Curtea de Apel Constanța pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Volumul de față cuprinde și exemple din jurisprudență instanțelor naționale din alte state membre ale UE care reflectă modul de aplicare a Directivei 2003/88 și de valorificare a jurisprudenței CJUE în această materie, ele fiind relevante din perspectivă faptului că aceste instanțe (în general, instanțele supreme) au o mai mare experiență în interpretarea și aplicarea normelor europene și a normelor interne de transpunere, astfel încât s-au confruntat și au rezolvat deja probleme care pentru instanțele din România pot apărea că fiind inedite.

Cartea conține, totodată, note și comentarii pe marginea hotărârilor prezentate, corelații cu hotărârile CJUE relevante pronunțate în alte materii și referiri la aspecte litigioase ivite în jurisprudența națională pentru care sunt relevante interpretările oferite de CJUE.

Din aceste motive, lucrarea constituie un instrument practic, util pentru interpretarea dispozițiilor legale cuprinse în Codul muncii ce reglementează timpul de lucru și timpul de odihnă.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Paul Vasilescu: Drept civil. Obligații

Paul Vasilescu: Drept civil. Obligații

Paul Vasilescu: Drept civil. Obligații

Pe parcursul celor cei cinci ani de la intrarea în vigoare a Codului civil, în practică s-a simțit nevoia unor referințe și completări aduse de doctrină, astfel că, preocuparea pentru o nouă ediție a lucrării Drept civil. Obligațiile s-a născut tocmai datorită importanței și dificultății materiei, dar și a necesității aducerii la zi a aspectelor de noutate care țin de aceasta.

Concepută ca un curs universitar, ediția a 2-a reunește toate instituțiile care țin de vasta teorie a obligațiilor, pornind de la exegeza acestora, urmând explicarea mecanismelor obligaționale și problematizarea situațiilor nou ivite și ajungând la oferirea unor soluții teoretice și practice convingătoare.

Dincolo de structura cărții, care are menirea de a conduce la parcurgerea etapizată a materiei, autorul, cu o bogată experiență în activitatea didactică, invită la urmărirea „firului epic”, prin modul original de abordare a acestei părți generale a obligațiilor, a trimiterilor la literatura de specialitate și către legislațiile conexe.

Prezenta lucrare se adresează, în primul rând, celor care studiază materia obligațiilor de drept civil, în cadrul programei universitare. Cu toate acestea, datorită complexității lucrării, a problematicilor expuse și a exemplelor evocate, această carte este extrem de utilă atât celor care se pregătesc să susțină examenele de accedere în profesiile juridice, cât și practicienilor.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Cristina Banciu, Liliana Ciupercă: Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare

Cristina Banciu, Liliana Ciupercă: Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare

Cristina Banciu, Liliana Ciupercă: Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare

Despre lucrare
Lucrarea abordează fenomenul corupției printr-o analiză istorică, conceptuală, legislativă și jurisprudențială, punând accent pe conținutul constitutiv al infracțiunilor, astfel cum sunt încriminate de Codul penal. De asemenea, pentru o abordare cuprinzătoare sunt prezente trimiteri la reglementările Legii nr. 78/2000.
Este prezentată în detaliu sfera noțiunii de funcționar public, propriu-zis și asimilat, explicațiile teoretice fiind însoțite și de hotărârile prealabile pronunțate de instanța supremă în legătură cu anumite categorii profesionale subsumate acesteia (de pildă, medicul angajat cu contract de muncă ori expertul tehnic judiciar).
Un spațiu însemnat este rezervat atribuțiilor și competențelor legale ale Direcției Generale Anticorupție, dar și organizațiilor neguvernamentale, îndeosebi din perspectiva prevederilor Legii nr. 571/2004, inclusiv în ceea ce privește avertizorii de integritate.
Sub aspect procesual, lucrarea tratează modurile de sesizare a organelor judiciare (incluzând sesizarea prin amicus curiae de către organizațiile neguvernamentale); specificul acțiunii penale și civile; probațiunea specifică (prezentând condițiile de dispunere a acestora și forța lor probantă) și regimul juridic al nulităților. Nu în ultimul rând, este înfățișat modul de individualizare a represiunii penale (legală, judecătorească și administrativă) atât în ceea ce privește pedepsele principale, cât și cele accesorii ori complementare, fiind examinate criteriile generale de individualizare și pedepsele aplicabile.

Din cuprins
•      Corupția. Definiții. Clasificări
•      Cadrul legislativ intern și extern
•      Sesizarea infracțiunilor de corupție de către organizațiile neguvernamentale
•      Particularități ale infracțiunilor de corupție
•      Individualizarea pedepselor

Puncte forte
•      abordare istorică a noțiunii de corupție
•      prezentarea detaliată a rolului pe care îl au avertizorii de integritate și organizațiile neguvernamentale în descoperirea și sesizarea infracțiunilor de corupție
•      analiza detaliată a mijloacelor de probă și procedeelor, însoțită de exemple din practica judiciară
•      o jurisprudență bogată ce cuprinde 12 decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, 6 decizii ale Curții Constituționale și 21 de cauze ale Curții Europene a Drepturilor Omului
•      analiza rolului pe care îl joacă referatul de evaluare în individualizarea pedepsei

Despre autori
Cristina Banciu este consilier juridic în cadrul ONG-ului Transparency Internațional România.
Liliana Ciupercă este judecător în cadrul Secției penale a Tribunalului București.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Răzvan Anghel: Timpul de lucru și timpul de odihnă – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Paul Vasilescu: Drept civil. Obligații. Cristina Banciu, Liliana Ciupercă: Infracțiunile de corupție. Ghid de interpretare și investigare was last modified: mai 5th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter