Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare – modificări (NASF nr. 1/2017)

30 Ian 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 297

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
NASF nr. 41/2015
(M. Of. nr. 2 și 2 bis din 4 ianuarie 2016)
NASF nr. 1/2017
(M. Of. nr. 67 din 26 ianuarie 2017)

– modifică: pct. 560 alin. (1); pct. 561 alin. (2), lit. f); pct. 561 alin. (4)

– introduce: pct. 2-liniuță; pct. 481^1; pct. 482 alin. (1), lit. f);  pct. 547^1; pct. 561 alin. (2), lit. e^1); pct. 561 alin. (2), lit. g)

În M. Of. nr. 67 din 26 ianuarie 2017, a fost publicată NASF nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin NASF nr. 41/2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta modificările aduse NASF nr. 41/2015 prin NASF nr. 1/2017.

Pct. 2, liniuța din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

 

Noua reglementare

La pct. 2, după a doua liniuță, se introduce o nouă liniuță.

Potrivit noii reglementări, pct. 2, liniuță dispune următoarele:

– Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 330 din data de 15 noiembrie 2014”.

 

Pct. 481^1 din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

 

Noua reglementare

După pct. 481, se introduce un nou punct, pct. 481^1.

Potrivit noii reglementări, pct. 481^1 dispune următoarele:

481^1. – (1) Societățile de asigurare și/sau reasigurare care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției societății și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării/luării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al societății;
b) o descriere a politicilor adoptate de societate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor prevăzute la lit. b);
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile societății, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care societatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a societății.

(2) Dacă societatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele prevăzute la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.

(3) Declarația nefinanciară prevăzută la alin. (1) conține, de asemenea, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrare, de conducere și de control, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a societății, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției societății și a impactului activității sale.

(5) Pentru prezentarea informațiilor prevăzute la alin. (1), societățile se pot baza pe cadrul legal național, al Uniunii Europene sau internațional, cu menționarea cadrului legal pe care s-au bazat.

(6) Se consideră că societățile care îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (1) și-au îndeplinit obligația legată de analiză a informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 480 alin. (3).

(7) O societate care este filială este scutită de obligația prevăzută la alin. (1) dacă societatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentului punct și ale secțiunii 8.14 «Raportul consolidat al administratorilor».

(8) Dacă o entitate întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrul legal național, al Uniunii Europene sau internațional, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară conform prevederilor alin. (1), entitatea respectivă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară prevăzută la alin. (1), cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 9.1 «Aprobarea, depunerea și obligația generală de publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate»; sau
b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen de maximum 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul entității, și să fie menționat în raportul administratorilor.

(9) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și entităților care elaborează un raport separat, conform prevederilor alin. (8).

(10) Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară prevăzută la alin. (1) sau raportul separat prevăzut la alin. (8)”.

 

Pct. 482 alin. (1), lit. f) din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

 

Noua reglementare

La pct. 482 alin. (1), după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, pct. 482 alin. (1), lit. f) dispune următoarele:

f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele de administrare, de conducere și de control ale societății referitor la aspecte precum vârsta, genul sau educația și experiența profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele în perioada de raportare; dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația conține o explicație în acest sens”.

 

Pct. 547^1 din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

 

Noua reglementare

După pct. 547, se introduce un nou punct, pct. 547^1.

Potrivit noii reglementări, pct. 547^1 dispune următoarele:

547^1. – (1) Societățile de asigurare și/sau reasigurare care sunt societăți-mamă ale unui grup mare care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării/luării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor prevăzute la lit. b);
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele prevăzute la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.

(3) Declarația nefinanciară consolidată prevăzută la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare consolidate.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administrare, de conducere și de control, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.

(5) Pentru prezentarea informațiilor prevăzute la alin. (1), societățile-mamă se pot baza pe cadrul legal național, al Uniunii Europene sau internațional, cu menționarea cadrului legal pe care s-au bazat.

(6) Se consideră că societățile-mamă care îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (1) și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la secțiunea 8.14 «Raportul consolidat al administratorilor» coroborată cu prevederile pct. 480 alin. (3).

(7) O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la alin. (1) dacă respectiva societate și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentului punct și ale secțiunii 8.14 «Raportul consolidat al administratorilor».

(8) Dacă o societate-mamă întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrul legal național, al Uniunii Europene sau internațional, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară consolidată conform alin. (1), respectiva societate-mamă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată prevăzută la alin. (1), cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 9.1 «Aprobarea, depunerea și obligația generală de publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate»; sau
b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen de maximum 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul societății-mamă, și să fie menționat în raportul consolidat al administratorilor.

(9) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și societăților-mamă care elaborează un raport separat, conform prevederilor alin. (8).

(10) Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată prevăzută la alin. (1) sau raportul separat prevăzut la alin. (8)”.

 

Pct. 560 alin. (1) din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 560 alin. (1) prevedea faptul că membrii organelor de administrație, de conducere și de control ale unei societăți de asigurare și/sau reasigurare, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile financiare anuale individuale și raportul administratorilor, respectiv situațiile financiare anuale consolidate și rapoartele consolidate ale administratorilor, sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 560 alin. (1) dispune următoarele:

560. – (1) Membrii organelor de administrare, de conducere și de control ale unei societăți de asigurare și/sau reasigurare, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor și, dacă este cazul, raportul separat prevăzut la pct. 481^1 alin. (8), respectiv situațiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor și, dacă este cazul, raportul separat prevăzut la pct. 547^1 alin. (8), sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări”.

 

Pct. 561 alin. (2), lit. e^1) din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

 

Noua reglementare

La pct. 561 alin. (2), după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. e^1).

Potrivit noii reglementări, pct. 561 alin. (2), lit. e^1) dispune următoarele:

e^1) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu cerințele legale aplicabile”.

 

Pct. 561 alin. (2), lit. f) din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 561 alin. (2), lit. f) prevedea faptul că opinia referitoare la informațiile pregătite în temeiul pct. 482 alin. (1) lit. c) și pct. 482 alin. (2) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la pct. 482 alin. (1) lit. a), b), d) și e).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 561 alin. (2), lit. f) dispune următoarele:

f) opinia referitoare la informațiile pregătite în temeiul pct. 482 alin. (1) lit. c) și pct. 482 alin. (2) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la pct. 482 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f)”.

 

Pct. 561 alin. (2), lit. g) din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

 

Noua reglementare

La pct. 561 alin. (2), după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, pct. 561 alin. (2), lit. g) dispune următoarele:

g) o declarație bazată pe cunoașterea dobândită în cursul auditului cu privire la societate și la situația acesteia, cu privire la identificarea unor informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, cu indicarea naturii acestor informații eronate”.

 

Pct. 561 alin. (4) din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 561 alin. (4) prevedea faptul că prevederile alin. (2) și (3) se aplică situațiilor financiare anuale și situațiilor financiare anuale consolidate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 561 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică situațiilor financiare anuale și raportului administratorilor, precum și situațiilor financiare anuale consolidate și raportului consolidat al administratorilor, cu excepția declarației nefinanciare prevăzute la pct. 481^1 alin. (1) – (5) și a declarației nefinanciare consolidate prevăzute la pct. 547^1 alin. (1) – (5) sau a rapoartelor separate menționate la pct. 481^1 alin. (8), respectiv la pct. 547^1 alin. (8)”.

 

Art. 76^2 – 76^4 din NASF nr. 41/2015 (modificată prin NASF nr. 1/2017)

Respectiva normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării și se aplică începând cu exercițiul financiar care începe la 1 ianuarie 2017.

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare – modificări (NASF nr. 1/2017) was last modified: ianuarie 30th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter