Organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (Regulament aprobat prin Decizia CCIR nr. 7/2016)

13 apr. 2016
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 749

Despre

  • M. Of. nr. 265 din 7 aprilie 2016
  • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, aprobat prin Decizia nr. 7/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, aprobat prin Decizia nr. 7/2016
(M. Of. nr. 265 din 7 aprilie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Atribuții”)
Cap. III („Organizare și funcționare”)
Cap. IV („Resurse”)
Cap. V („Dispoziții comune, tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 265 din 7 aprilie 2016, a fost publicat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (Regulament).

Vom prezenta, în continuare, structura respectivului regulament.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Atribuții”)
Cap. III („Organizare și funcționare”)
Cap. IV („Resurse”)
Cap. V („Dispoziții comune, tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile Regulamentului în discuție.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Regulament
 
Cap. I dispune asupra definiției și prevede sediul Curții de Arbitraj, de asemenea, este prevăzută misiunea Curții de Arbitraj, aceea de a organiza arbitrajul intern și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor.

Cap. II („Atribuții”) din Regulament
 
Cap. II reglementează atribuțiile Curții de Arbitraj, și anume:

a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;
b) asigură părților, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenția arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;
c) elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția mediului de afaceri;
d) dezbate probleme de drept și jurisprudență arbitrală;
e) colaborează cu celelalte curți de arbitraj ale camerelor de comerț și industrie din țară, cu alte instituții similare de arbitraj, interne și internaționale, și cu diverse personalități din domenii de interes;
f) ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;
g) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;
h) organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor;
i) îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Cap. III („Organizare și funcționare”) din Regulament
 
Cap. III prevede componența Curții de Arbitraj, modalitatea de dobândire a calității de arbitru, lista de arbitri. Dispune asupra conducerii Curții de Arbitraj și asupra atribuțiilor acesteia, reglementează existența, definiția și atribuțiile Consiliului Științific al Curții de Arbitraj, dispune asupra plenului Curții de Arbitraj, comisiilor de specialitate ale Curții de Arbitraj, enumeră componența personalul Curții de Arbitraj. În cap. III mai este definit și tribunalul arbitral, este prevăzută modalitatea de desemnare a arbitrilor, obligațiile arbitrilor și supraarbitrilor și modul de înlocuire a arbitrilor și supraarbitrilor.

Cap. IV („Resurse”) din Regulament
 
Cap. IV dispune asupra constituirii resurselor Curții de Arbitraj, asupra asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj

Cap. V („Dispoziții comune, tranzitorii și finale”) din Regulament
 
Cap. V reglementează obligația de confidențialitate a Curții de Arbitraj, tribunalului arbitral, precum și a personalului Camerei de Comerț și Industrie a României, care au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

De asemenea, este prevăzută procedura de aprobare a Regulamentului, Codexul arbitral, precum și abrogarea dispozițiilor contrare, și anume: Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 7/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2016, precum și orice altă dispoziție contrară.

 

Organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (Regulament aprobat prin Decizia CCIR nr. 7/2016) was last modified: aprilie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter