Regulamentul Camerei Deputaților – modificări (Hotărârea nr. 48/2016)

10 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 521

Despre

  • M. Of. nr. 432 din 9 iunie 2016
  • Hotărârea nr. 48/2016
  • Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994
(rep. M. Of. nr. 277 din 12 aprilie 2016)
Hotărârea nr. 48/2016
(M. Of. nr. 432 din 9 iunie 2016)
modifică: art. 21 alin. (4); art. 26; art. 28 alin. (1); art. 123 alin. (3); art. 127
introduce: art. 28 alin. (41)

În M. Of. nr. 432 din 9 iunie 2016, a fost publicată Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (Regulament).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 21 alin. (4) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 48/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (4) prevedea:

„Calitatea de președinte al Camerei Deputaților sau cea de membru al Biroului permanent încetează în urma demisiei, a revocării sau a pierderii calității de deputat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (4) stabilește următoarele:

,,(4) Calitatea de președinte al Camerei Deputaților și a celorlalți membri ai Biroului permanent încetează înainte de expirarea mandatului, ca urmare a revocării în condițiile prezentului regulament, sau încetează de drept, în următoarele situații:

a) în caz de demisie, la data menționată în cererea de demisie;

b) în caz de încetare a calității de deputat, la data prevăzută la art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată;

c) în caz de pierdere a calității de membru al grupului parlamentar căruia îi aparține funcția și care l-a propus pentru această funcție, la data precizată de deputat sau de liderul grupului respectiv, după caz;

d) în caz de pierdere a sprijinului politic, potrivit art. 32 alin. (3) din Legea nr. 96/2006, republicată, la data informării plenului Camerei Deputaților despre încetarea de drept a calității de membru al Biroului permanent”.

 

Art. 26 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 48/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 prevedea faptul că președintele Camerei Deputaților poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, cu votul majorității deputaților prezenți, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret și se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar căruia îi aparține președintele.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 stabilește următoarele:

Președintele Camerei Deputaților poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, cu votul majorității deputaților prezenți, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret și se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus și căruia îi aparține funcția de președinte al Camerei Deputaților”.

 

Art. 28 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 48/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 alin. (1) dispunea faptul că revocarea din funcție a oricăruia dintre ceilalți membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaților poate fi solicitată de grupul parlamentar care l-a propus și se aprobă cu votul majorității deputaților prezenți. Votul este secret și se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar căruia îi aparține membrul biroului a cărui revocare se solicită.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (1) prevede următoarele:

Revocarea din funcție a oricăruia dintre ceilalți membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaților poate fi solicitată de grupul parlamentar care l-a propus și se aprobă cu votul majorității deputaților prezenți. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar respectiv. Votul este secret și se exprimă prin bile”.

 

Art. 28 alin. (41) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 48/2016)

 

Noua reglementare

La art. 28, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (41) prevede următoarele:

În cazurile prevăzute la art. 21 alin. (4), președintele de ședință al Camerei Deputaților ia act de situația de încetare de drept a calității de președinte al Camerei Deputaților și de membru al Biroului permanent și supune votului plenului Camerei Deputaților adoptarea hotărârii de vacantare a funcției”.

 

Art. 123 alin. (3) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 48/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 123 alin. (3) prevedea faptul că în cazul votului prin mijloace electronice, înaintea ședinței consacrate votului final, președintele de ședință dispune verificarea cvorumului de ședință prin realizarea votului de control. Dacă există cvorum legal, deputații, înainte de exprimarea fiecărui vot, își validează prezența electronic, care va fi afișată pe consolă și în sala de ședință.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 123 alin. (3) dispune următoarele:

,,(3) În cazul votului prin mijloace electronice, înaintea ședinței consacrate votului final, președintele de ședință dispune verificarea cvorumului de ședință prin realizarea votului de control”.

 

Art. 127 din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 48/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 127 prevedea faptul că votul prin mijloace electronice se realizează prin conectarea uneia dintre tastele „prezent”, „pentru”, „contra” sau „abținere”. Rezultatul votului electronic se afișează automat pe ecranul consolei și pe ecranul din sala de ședință. În cazul în care președintele de ședință, asistat de cei 2 secretari, constată existența unor disfuncționalități, acesta solicită plenului repetarea votului prin altă procedură. Sesizarea unor astfel de disfuncționalități poate fi realizată și de un lider de grup.

Cardul de vot electronic care permite deputatului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă. Nerespectarea interdicției atrage aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e).

Etapele votului prin mijloace electronice sunt următoarele: deputatul introduce cardul de vot în consolă, apasă tasta „prezent”, după care își poate exprima poziția în problema supusă aprobării, prin vot „pentru”, „contra” sau „abținere”; deputații care sunt în sală și nu își exercită drepturile prin validarea tastei „prezent” nu sunt considerați prezenți la ședința consacrată votului final.

De asemenea, exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp alocat votării, anunțat de președintele de ședință, precedat de un semnal sonor.

În timpul ședinței de vot final, dacă deputatul scoate cardul de vot din consolă înainte de validarea prezenței conform art. 123 alin. (3), în intervalul de timp alocat votării, acesta nu figurează prezent, la votul respectiv.

Rezultatul votului se afișează electronic în sală și pe ecranul consolei și cuprinde numărul deputaților validați

„prezenți” și numărul voturilor exprimate conform opțiunilor:

„pentru”, „contra” și „abținere”. Diferența dintre prezența validată prin apăsarea tastei „prezent” și suma voturilor exprimate conform opțiunilor menționate mai sus reprezintă numărul deputaților prezenți în momentul votării, dar care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot.

Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, acesta se introduce pentru fiecare deputat pe site-ul Camerei Deputaților, în cazul votului final, sau atunci când plenul Camerei hotărăște în mod expres.

În fine, în înțelesul respectivului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ședința consacrată votului final reprezintă procedura parlamentară de adoptare a legilor, hotărârilor și moțiunilor;

b) cvorumul de ședință consacrat votului final reprezintă condiția prealabilă, care trebuie întrunită imediat înaintea votării, în scopul asigurării unei prezențe semnificative a parlamentarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 67 din Constituția României, republicată;

c) prezența în cazul votului prin mijloace electronice, realizată pentru fiecare punct al ordinii de zi a ședinței consacrate votului final, reprezintă suma celor care au apăsat tasta „prezent”, dar s-au abținut de la exprimarea unei opțiuni de vot, plus cei care și-au exprimat una dintre cele 3 opțiuni; condiția necesară pentru formarea majorității în vederea adoptării sau respingerii actului este conform dispozițiilor art. 76 alin. (1) sau (2) din Constituția României, republicată;

d) participarea la votul prin mijloace electronice presupune activarea cardului de vot prin introducerea acestuia în consolă, apoi apăsarea tastei „prezent”, iar, pentru fiecare punct al ordinii de zi, validarea prezenței urmată de exprimarea unei opțiuni de vot.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 127 dispune următoarele:

(1) Votul prin mijloace electronice se realizează prin introducerea cardului de vot în consolă la începutul ședinței, urmată de apăsarea uneia dintre tastele «prezent», «pentru», «contra» sau «abținere». Rezultatul votului electronic se afișează automat pe ecranul consolei și pe ecranul central din sala de ședință. În cazul în care președintele de ședință, asistat de cei 2 secretari, constată existenta unor disfuncționalități, acesta solicită plenului repetarea votului prin altă procedură.

Sesizarea unor astfel de disfuncționalități poate fi realizată și de un lider de grup.

(2) Cardul de vot electronic care permite deputatului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă. Nerespectarea interdicției atrage aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e).

(3) Votul prin mijloace electronice se desfășoară astfel: președintele de ședință explică obiectul votării și inițiază procedura de vot. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp alocat votării, anunțat de președintele de ședință, precedat de un semnal sonor.

Deputatul are următoarele posibilități:

a) apăsarea tastei «pentru» – caz în care deputatul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot «pentru»;

b) apăsarea tastei «contra» – caz în care deputatul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot «contra»;

c) apăsarea tastei «abținere» – caz în care deputatul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot «abținere».

În cazul în care deputatul va apăsa exclusiv tasta «prezent», fără apăsarea vreuneia dintre opțiunile «pentru», «contra» sau «abținere», acesta va fi înregistrat prezent, în categoria celor care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot.

(4) În timpul ședinței de vot exprimat prin mijloace electronice, în cazul în care deputatul nu are cardul de vot introdus corect în consolă sau, având cardul corect introdus în consolă, nu apasă nicio tastă, acesta figurează absent la votul respectiv. Introducerea cardului de vot în consolă, în intervalul de timp alocat votării, permite deputatului să își exprime poziția în problema supusă votului. Scoaterea cardului de vot din consolă după exprimarea poziției în problema supusă votului, dar înainte de expirarea timpului alocat votării, nu invalidează opțiunea exprimată.

(5) Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, acesta se introduce pentru fiecare deputat pe site-ul Camerei Deputaților, în cazul votului final sau atunci când plenul Camerei hotărăște în mod expres.

(6) Afișarea și interpretarea rezultatului votului prin mijloace electronice se face după cum urmează: pe ecranul central și pe consolele individuale de vot, după exprimarea votului electronic se vor afișa următoarele informații: «prezenți»; «pentru»; «contra»; «abținere»; «nu votez».

 (7) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ședința consacrată votului final reprezintă procedura parlamentară de adoptare a legilor, hotărârilor și moțiunilor;

b) cvorumul de ședință consacrat votului final reprezintă condiția prealabilă, care trebuie întrunită imediat înaintea votării, în scopul asigurării unei prezențe semnificative a parlamentarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 67 din Constituția României, republicată;

c) prezența în cazul votului prin mijloace electronice reprezintă suma tuturor deputaților care au apăsat una dintre cele 4 taste afișate pe ecranul consolei de vot”.

Regulamentul Camerei Deputaților – modificări (Hotărârea nr. 48/2016) was last modified: decembrie 14th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter