Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin H.G. nr. 620/2001 – modificări (H.G. nr. 902/2016)

23 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 687

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobat prin H.G. nr. 620/2001
(M. Of. nr. 381 din 12 iulie 2001; cu modif. ult.)
H.G. nr. 902/2016
(M. Of. nr. 1014 din 16 decembrie 2016)
 – modifică: art. 3 alin. (1); art. 4 alin. (1); art. 5; art. 6 alin. (1) lit. b) – d), g), j), m), r) și ș); art. 9; art. 10 ; art. 13; art. 13 lit. a) și b); art. 14 alin. (1); art. 17 lit. a);  art. 18 alin. (1); art. 23; art. 24; art. 25; art. 26 lit. b) și e); art. 27 alin. (1);  art. 28 alin. (2); art. 31 alin. (1)
– abrogă: art. 6 alin. (1) lit. i), o) și p);  art. 14 alin. (2); art. 15; art. 16; art. 32

 

În M. Of. nr. 1014 din 16 decembrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 902/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobat prin H.G. nr. 620/2001 (Regulament).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 3 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) dispunea faptul că A.N.L. coordonează constituirea și atragerea unor surse de finanțare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) stabilește următoarele:

Art. 3

(1) A.N.L. coordonează constituirea, atragerea și administrarea unor surse de finanțare, în condițiile legii, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere”.

 

 

Art. 4 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) prevedea faptul că depozitarea resurselor și derularea activităților specifice operațiunii de creditare se realizează prin instituții bancare agreate de A.N.L., pe bază de convenții. Contractul de creditare poate fi încheiat și de instituția bancară, în numele A.N.L., pe baza împuternicirii date de A.N.L., stabilită prin convenția încheiată cu aceasta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) stabilește următoarele:

Art. 4

(1) Depozitarea resurselor și derularea activităților specifice programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin instituții financiare autorizate potrivit legii și agreate de A.N.L. pe bază de convenții”.

 

Art. 5 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 stabilea faptul că A.N.L. are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea pieței construcțiilor de locuințe;

b) realizarea unor montaje financiare;

c) constituirea, atragerea și coordonarea unor surse de finanțare în domeniul construcției de locuințe;

d) acordarea de credite ipotecare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuințelor;

e) realizarea de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

f) dobândirea de terenuri destinate construcției de locuințe și facilitarea accesului beneficiarilor de credite la terenuri pentru construcții de locuințe;

g) realizarea investițiilor privind construcția de locuințe sau intervenții la construcțiile existente;

h) facilitarea accesului la serviciile unor agenți economici specializați în derularea investițiilor pentru construcții de locuințe, precum și ale unor antreprenori în construcții;

i) facilitarea accesului la programe de protecție socială cu privire la locuință;

j) alte activități care conduc la dezvoltarea construirii, cumpărării, reabilitării, consolidării sau extinderii locuințelor, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune următoarele:

Art. 5

Obiectivele A.N.L. sunt prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) – d), g), j), m), r) și ș) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) lit. b) – d), g), j), m), r) și ș) prevedeau faptul că în realizarea obiectului său de activitate A.N.L. are următoarele atribuții principale:

(…)

b) asigură realizarea de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

c) realizează investiții privind construcția de locuințe sau intervenții la construcțiile existente;

d) fundamentează cererile anuale de alocații de la bugetul de stat; (…).

g) stabilește unele plafoane maximale de cost ale locuințelor și lucrărilor ce se vor derula sub coordonarea sa;

(…)

j) stabilește plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice și nivelul ratei dobânzii aferente acestuia;

(…)

m) încheie convenții cu autoritățile administrației publice locale (consilii județene și consilii locale), în vederea dobândirii terenurilor destinate construcției de locuințe;

(…)

r) elaborează instrucțiuni cu privire la condițiile specifice de desfășurare a unor programe privind construcția de locuințe cu credite ipotecare, precum și construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

(…)

ș) asigură gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pe care le are în patrimoniu; (…).

Noua reglementare

potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) lit. b) – d), g), j), m), r) și ș) stabilesc următoarele: în realizarea obiectului său de activitate A.N.L. are următoarele atribuții principale:

b) asigură realizarea de construcții de locuințe în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) realizează investiții privind construcția de locuințe sau intervenții la construcțiile existente în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) fundamentează cererile anuale de alocații de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor de construcții de locuințe prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(…)

g) stabilește plafoanele maximale de cost ale locuințelor executate prin programele proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(…)

j) efectuează toate operațiunile imobiliare necesare construirii, finalizării și predării către beneficiari a locuințelor construite prin programele proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(…)

m) încheie contracte și/sau convenții, în condițiile legii, cu autoritățile administrației publice locale și centrale, în vederea dobândirii terenurilor destinate construcției de locuințe;

(…)

r) elaborează proceduri cu privire la condițiile specifice de desfășurare a programelor proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(…)

ș) asigură achiziționarea, administrarea și gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, necesare desfășurării activității, conform prevederilor legale;”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. i), o) și p) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) lit. i), o) și p) stabileau faptul că în realizarea obiectului său de activitate A.N.L. are următoarele atribuții principale:

i) stabilește criteriile și condițiile de acordare a creditelor;

(…)

o) stabilește prin preselecție, conform legii, lista cuprinzând promotorii de investiții, precum și lista cuprinzând antreprenorii specializați în construcția de locuințe;

p) acordă din resursele sale credite ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuințelor;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) lit. i), o) și p) – Abrogate.

 

Art. 9 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 dispunea faptul că oficiile teritoriale care asigură realizarea programului A.N.L. în teritoriu se înființează prin hotărâre a Consiliului de administrație al A.N.L., cu consultarea Consiliului național de coordonare al A.N.L., și nu au personalitate juridică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 stabilește următoarele:

Art. 9

Oficiile regionale pentru locuințe care asigură realizarea programelor de construcții de locuințe A.N.L. în teritoriu se înființează prin hotărâre a Consiliului de administrație al A.N.L. și nu au personalitate juridică”.

 

Art. 10 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea faptul că oficiile, ca structură teritorială, se dezvoltă pe măsura cuantificării volumului de activitate din teritoriu și identificării unor programe de dezvoltare a construcției de locuințe pentru anumite zone ale țării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 dispune următoarele:

Art. 10

Oficiile regionale pentru locuințe, ca structură regională, se dezvoltă pe măsura cuantificării volumului de activitate din teritoriu și identificării unor programe de dezvoltare a construcției de locuințe pentru diferite zone ale țării”.

 

Art. 13 partea introductivă din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că Oficiile teritoriale au următoarele atribuții și responsabilități:

a) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea convențiilor încheiate cu autoritățile publice locale și cu instituțiile bancare;

b) colaborează cu organele administrațiilor publice locale în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

c) răspund de gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pe care le au în dotare;

d) desfășoară activități de prospectare a pieței de locuințe;

e) execută sarcinile transmise de administrația centrală a A.N.L.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 dispune următoarele:

Art. 13

Oficiile regionale pentru locuințe au următoarele atribuții și responsabilități:”.

 

Art. 13 lit. a) și b) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 lit. a) și b) stabileau faptul că  Oficiile teritoriale au următoarele atribuții și responsabilități:

a) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin A.N.L. pentru aplicarea convențiilor încheiate cu autoritățile publice locale și cu instituțiile bancare;

b) colaborează cu organele administrațiilor publice locale în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 lit. a) și b) dispun următoarele: Oficiile teritoriale au următoarele atribuții și responsabilități:

a) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin A.N.L. în vederea executării contractelor încheiate cu autoritățile publice locale și/sau centrale și a convențiilor încheiate cu instituțiile financiar-bancare, după caz;

b) colaborează cu organele administrațiilor publice locale și/sau centrale în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;”.

 

Art. 14 alin. (1) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglemenare, art. 14 alin. (1) stabilea faptul că  conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administrație ca organ executiv și prin Consiliul național de coordonare al A.N.L. ca organ consultativ.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) prevede următoarele:

Art. 14

(1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administrație ca organ executiv”.

 

Art. 14 alin. (2) din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (2) prevedea faptul că Consiliul național de coordonare al A.N.L. este organ consultativ, compus din 17 membri, desemnați potrivit legii și numiți prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (2) Abrogat.

 

Art. 15 din Regulament (modificat prin H.G. nr. 902/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea faptul că Consiliul național de coordonare al A.N.L. se reunește cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui acestuia, și își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare aprobat de acesta.

La cererea președintelui sau cel puțin a unei treimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea motivată a Consiliului de administrație al A.N.L. Consiliul național de coordonare al A.N.L. se poate întruni în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 – Abrogat.

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobat prin H.G. nr. 620/2001 – modificări (H.G. nr. 902/2016) was last modified: decembrie 21st, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter