Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar – modificări (OMS nr. 1375/2016)

12 Dec 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3896

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActu modificatorSumar
Regulamentul privind timpul în muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar
(M. Of. nr. 671 din 26 iulie 2004; cu modif. ult.)
OMS nr. 1375/2016
(M. Of. nr. 988 din 8 decembrie 2016)
modifică: art. 1 alin. (1); art. 2;  alin. (1) și (3);  art. 3 alin. (1) și (2); art. 4; art. 4^1 alin. (1);  art. 4^1 alin. (3); art. 5 alin. (2); art. 6; art. 7 alin. (1); art. 9; art. 12 alin. (3);  art. 13 alin. (5); art. 14; art. 15; art. 20 alin. (5); art. 21 alin. (2); art. 22 alin. (1) și (3);  art. 23; art. 27; art. 33; art. 35; art. 37; art. 38 alin. (1); art. 42; art. 48 alin. (1); art. 49 alin. (2); art. 54 alin. (1) și (2); art. 58 alin. (2)
introduce: art. 1 alin. (5);  și (6); art. 2 alin. (4); art. 4^1 alin. (2^1);  art. 5 alin. (3); art. 5^1 – 5^4; art. 7 alin. (3); art. 8 alin. (3), lit. d); art. 10 alin. (4); art. 13 alin. (8); art. 22 alin. (5) și (6); art. 40 alin. (1); art. 43 alin. (2) și (3); art. 58^1; anexa nr. 2 pct. 5 și 6; anexa nr. 3
abrogă: art. 39; art. 46; art. 47;  art. 50; art. 57; anexa nr. 1
 


În M. Of. nr. 988 din 8 decembrie 2016, a fost publicat OMS nr. 1375/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar (aprobat prin OMS nr. 870/2004).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentului prin OMS nr. 1375/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 alin. (1) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) dispune următoarele:

Art. 1

(1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare”.

 

Art. 1 alin. (5) și (6) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (5) și (6) dispune următoarele:

(5) Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară și se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Pentru medici, depășirea duratei zilnice a timpului de muncă reprezintă activitate prestată în cadrul duratei lunare a timpului normal de lucru”.

 

Art. 2 alin. (1) și (3) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) și (3) prevedea faptul că medicii încadrați în unități publice din sectorul sanitar au program de 7 ore în medie pe zi.

(…)

De asemenea, medicii care lucrează în următoarele activități și locuri de muncă au program de 6 ore în medie pe zi, după cum urmează:

a) anatomie patologică;
b) medicină legală, în activitatea de prosectură și disecție;
c) activitatea de radiologie–imagistică medicală și roentgenterapie, medicină nucleară și radioizotopi, igiena radiațiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie și cateterism cardiac.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) și (3) dispune următoarele:

Art. 2

(1) Timpul normal de muncă aferent contractului individual de muncă de bază al medicilor încadrați în unități publice din sectorul sanitar este de 7 ore în medie pe zi, respectiv de 35 de ore în medie pe săptămână.

(…)

(3) Medicii care lucrează în următoarele activități și locuri de muncă au program de 6 ore în medie pe zi, după cum urmează:
a) anatomie patologică;
b) medicină legală, în activitatea de prosectură și disecție;
c) activitatea de radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară, igiena radiațiilor, angiografie și cateterism cardiac”.

 

Art. 2 alin. (4) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

 

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (4) dispune următoarele:

(4) În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână”.

 

Art. 3 alin. (1) și (2) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) și (2) prevedea faptul că medicii directori generali și directori generali adjuncți medicali au program de 7 ore zilnic.

De asemenea, directorii generali, cu excepția medicilor care ocupă aceste funcții, au program de 8 ore zilnic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) și (2) dispune următoarele:

Art. 3

(1) Persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul unităților sanitare au program de 8 ore zilnic.

(2) Intră sub incidența prevederilor alin. (1) funcțiile de director general/director general adjunct, director/director adjunct, director executiv/director executiv adjunct, manager, manager general, precum și funcțiile specifice comitetului director din cadrul unităților sanitare cu paturi, al serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de ambulanță București-Ilfov”.

 

Art. 4 din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că în unitățile sanitare publice cu paturi medicii care lucrează în secțiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat astfel:

a) pentru spitale clinice, universitare, institute și centre medicale clinice, spitale de urgență, spitale județene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orășenești, centre medicale:
– activitate curentă de 6 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare;
– 20 de ore de gardă lunar;

b) pentru spitale de boli cronice, spitale comunale și sanatorii:
– activitatea curentă de minimum 5 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare;
– 40 de ore de gardă lunar.

Pentru spitalele nominalizate la alin. (1) lit. a), consiliul de administrație poate aproba organizarea contravizitei prin diminuarea corespunzătoare a activității curente de 6 ore în cursul dimineții, fără ca activitatea curentă în cursul dimineții în zilele lucrătoare să fie mai mică de 5 ore zilnic.

Contravizita se poate organiza la nivelul tuturor secțiilor și compartimentelor cu paturi sau numai la unele secții ori compartimente cu paturi, în funcție de profilul medical al acestora.

Contravizita se organizează după-amiaza în zilele lucrătoare și dimineața în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 dispune următoarele:

Art. 4

În unitățile sanitare publice cu paturi medicii care lucrează în secțiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat, astfel:

a) pentru spitale clinice, universitare, institute și centre medicale clinice, spitale de urgență, spitale județene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orășenești, centre medicale:
– activitate curentă de minimum 6 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare;
– 18 ore de gardă lunar;

b) pentru spitale de boli cronice și sanatorii:
– activitate curentă de minimum 5 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare;
– 38 de ore de gardă lunar”.

 

Art. 4^1 alin. (1) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4^1 alin. (1) prevedea faptul că în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda, cu prioritate, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4^1 alin. (1) dispune următoarele:

Art. 4^1

(1) În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda, în funcție de activitatea curentă a secției/compartimentului respective/respectiv sau prin desemnarea, prin rotație, a unui medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate, prezentați în UPU/CPU sau pentru cei internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective”.

 

Art. 4^1 alin. (2^1) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

 

Noua reglementare

La art. 4^1, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1).

Potrivit noii reglementări, art. 4^1 alin. (2^1) dispune următoarele:

(2^1) Responsabili de asigurarea consultațiilor interdisciplinare sunt, de regulă, medicii care în ziua respectivă urmează să efectueze garda”.

 

Art. 4^1 alin. (3) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4^1 alin. (3) prevedea faptul că medicii șef de secție/șef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligația de a coordona și de a controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4^1 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Medicii șefi de secție/șefi de laborator sau, după caz, directorul medical au obligația de a coordona și a controla acordarea consultațiilor interdisciplinare, în condițiile prevăzute la alin. (1)”.

 

Art. 5 alin. (2) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că în situația în care numărul medicilor încadrați în structurile de primire urgențe este insuficient pentru a permite organizarea activității conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se desfășoară în două ture de câte 7 ore.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) dispune următoarele:

(2) În situația în care numărul medicilor încadrați în structurile de primire urgențe este insuficient pentru a permite organizarea activității conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfășura și în două ture de câte 7 ore”.

 

Art. 5 alin. (3) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

 

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) dispune următoarele:

(3) În situația în care în structurile de primire urgențe este organizată activitate de radiologie-imagistică medicală, medicii în specialitatea radiologie-imagistică medicală au program de 6 ore în medie pe zi”.

 

Art. 5^1 – 5^4 din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

 

Noua reglementare

După art. 5, se introduc patru noi articole, art. 5^1 – 5^4.

Potrivit noii reglementări, art. 5^1 – 5^4 dispun următoarele:

Art. 5^1

(1) După activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă, medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore.

(2) Prevederea de la alin. (1) se aplică și pentru activitatea prestată într-o linie de gardă într-o zi de duminică sau de sărbătoare legală care este urmată de o zi normală de lucru.

Art. 5^2

În situația în care se acordă ziua liberă prevăzută la art. 5^1, completarea orelor care fac parte din norma de bază, de 5, 6 sau 7 ore zilnic, se poate face prin prelungirea activității curente aferente altor zile din cursul lunii, având în vedere specialitatea, adresabilitatea și modul concret de organizare a activității.

Art. 5^3

(1) Prevederea de la art. 5^1 nu se aplică în cazul spitalelor cu un număr insuficient de medici, pe specialități, care ar face imposibilă organizarea activității în condiții corespunzătoare, în cursul dimineții.

(2) Prevederea de la art. 5^1 nu se aplică medicilor care fac parte din comitetul director al unităților sanitare cu paturi, al serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de ambulanță București-Ilfov.

Art. 5^4

Modul concret de organizare a activității, acordarea perioadei de repaus de 24 de ore, precum și completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de șeful fiecărei structuri medicale și se aprobă de conducerea unității sanitare”.

 

Art. 6 din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că medicii încadrați la serviciul de ambulantă au program de 7 ore zilnic și desfășoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 dispune următoarele:

Art. 6

(1) Medicii încadrați la serviciile de ambulanță județene și Serviciul de ambulanță București-Ilfov au program de 7 ore zilnic și desfășoară activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.

(2) În situația în care numărul medicilor încadrați la serviciile de ambulanță județene și Serviciul de ambulanță București-Ilfov este insuficient pentru a permite organizarea activității conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se desfășoară în program de 7 ore.

(3) Prin excepție de la alin. (1), medicii încadrați în serviciile de ambulanță județene și Serviciul de ambulanță București-Ilfov pot desfășura activitate și în ture în sistem de 12 ore cu minimum 12 ore libere, cu acordul angajatului, pe perioade determinate de timp impuse de asigurarea capacității optime de intervenție.

(4) Se asimilează activității prestate în linia de gardă activitatea desfășurată de medici în afara programului de la norma de bază, în vederea asigurării continuității în acordarea asistenței medicale de urgență, până la finalizarea misiunii, precum și activitatea desfășurată la solicitare, din timpul liber, pentru diferite misiuni”.

 

Art. 7 alin. (1) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că medicii încadrați în laboratoarele de radiologie–imagistică medicală și laboratoarele de analize medicale desfășoară activitate în două ture.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) dispune următoarele:

Art. 7

(1) Medicii încadrați în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală și laboratoarele de analize medicale desfășoară activitate în două ture sau în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere”.

 

Art. 7 alin. (3) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

 

Noua reglementare

La art. 7, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) dispune următoarele:

(3) În situația în care numărul medicilor încadrați în laboratoarele de radiologie-imagistică medicală și laboratoarele de analize medicale nu permite organizarea activității în două ture sau în sistem de 12 cu 24, activitatea se desfășoară într-o singură tură, în cursul dimineții, și continuitatea asistenței medicale se asigură prin linii de gardă”.

 

Art. 8 alin. (3), lit. d) din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

 

Noua reglementare

La art. 8 alin. (3), după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3), lit. d) dispune următoarele:

d) activitatea de dizolvare și preparare a soluțiilor citostatice”.

 

Art. 9 din Regulament (modificat prin OMS nr. 1375/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea faptul că:

Art. 9

(1) Asistentele medicale cu studii superioare și personalul sanitar mediu, încadrate în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în același loc de muncă sau în locuri de muncă diferite.

(2) Asistentele medicale cu studii superioare și personalul sanitar mediu care își desfășoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:
a) hidrotermoterapie;
b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.

(3) Asistentele medicale cu studii superioare și personalul sanitar mediu, încadrate la următoarele locuri de muncă și activități, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:
a) anatomie patologică;
b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disecție și morgi;
c) radiologie și roentgenterapie, medicină nucleară și radioizotopi, igiena radiațiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie și cateterism cardiac.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 dispune următoarele:„Art. 9(1) Asistenții medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum și personalul sanitar mediu, încadrați în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în același loc de muncă sau în locuri de muncă diferite.(2) Asistenții medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum și personalul sanitar mediu care își desfășoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:
a) hidrotermoterapie;
b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.(3) Asistenții medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum și personalul sanitar mediu, încadrați la următoarele locuri de muncă și activități, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:
a) anatomie patologică;
b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disecție și morgi;
c) radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară și radioizotopi, igiena radiațiilor, angiografie și cateterism cardiac;
d) activitatea de dizolvare și preparare a soluțiilor citostatice.(4) Asistenții medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum și personalul mediu sanitar care își desfășoară activitatea în compartimentul de radiologie-imagistică medicală din cadrul structurilor de primire urgențe au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat”.
Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar – modificări (OMS nr. 1375/2016) was last modified: decembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter