Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, modificate prin Ordinul ANRE nr. 6/2015

13 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 743

Despre

  • M. Of. nr. 108 din 11 februarie 2015
  • Ordinul ANRE nr. 6/2015
  • Ordinul ANRE nr. 50/2013
  • Piaţa centralizată de gaze naturale

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
 
Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 50/2013 (M. Of. nr. 463 din 17 iulie 2013), suferind modificări ulterior. Cele mai recente modificări ale respectivelor reguli au fost aduse prin Ordinul președintelui ANRE nr. 6/2015, publicat în M. Of. nr. 108 din 11 februarie 2015.

Ordinul nr. 6/2015 a fost emis având în vedere următoarele prevederi:

– prevederile art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modif. și compl. ult.);

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE (M. Of. nr. 337 din 18 mai 2007, cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012 (M. Of. nr. 685 din 3 octombrie 2012).
 
Vom prezenta respectivele modificări, în cele ce urmează:

Modificarea art. 14 din Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 reglementa obligația operatorilor pieței centralizate de a publica pe site-ul propriu, după încheierea fiecărei sesiuni de licitație, dar nu mai târziu de finele zilei în care aceasta a fost organizată, următoarele informații:

a) lista participanților la sesiunea de licitație, dacă aceasta cuprinde cel puțin 3 participanți;

b) rezultatele sesiunii de licitație, precizând, pentru fiecare tranzacție încheiată, următoarele elemente: tipul de produs tranzacționat, prețul de pornire, prețul de adjudecare, cantitatea contractată și perioada de livrare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „Operatorii pieței centralizate au obligația de a publica zilnic pe site-ul propriu, până la ora 18:00, următoarele informații aferente tranzacțiilor încheiate în ultimele 24 de ore:

a) lista participanților la tranzacționare, dacă aceasta cuprinde minimum 3 participanți;

b) pentru fiecare tranzacție încheiată, următoarele elemente: modalitatea de tranzacționare, tipul de produs tranzacționat, prețul de pornire, prețul de adjudecare, cantitatea contractată și perioada de livrare”.

 
Modificarea art. 16 din Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) dispunea faptul că, pentru activitățile și serviciile desfășurate, titularii licenței de administrare a pieței centralizate au dreptul să perceapă participanților la piața centralizată tarife aprobate de către ANRE pe baza Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii piețelor centralizate din sectorul gazelor naturale.

De asemenea, potrivit art. 16 alin. (2), tarifele menționate anterior erau:

a) tarif de înscriere aplicat la înregistrarea participanților la piața centralizată (lei/participant);

b) tarif de administrare a pieței centralizate de gaze naturale, facturat lunar fiecărui participant la piața centralizată pe fiecare ofertă de vânzare/cumpărare (lei/ofertă).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 prevede următoarele:

„(1) Pentru activitățile și serviciile desfășurate, titularii licenței de administrare a pieței centralizate au dreptul să perceapă participanților la piața centralizată tarife și comisioane, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Tarifele și comisioanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, să asigure recuperarea costurilor prudent efectuate, fiind interzisă subvenția încrucișată între diferitele platforme de tranzacționare a gazelor naturale operate de către același operator al pieței centralizate.

 
Modificarea art. 17 din Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 prevede faptul că tarifele percepute în calitate de operator al unei pieței centralizate, aprobate de ANRE, erau publicate pe site-ul propriu al operatorului pieței centralizate, în termen de maximum 24 ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 stabilește: „Operatorii piețelor centralizate de gaze naturale au obligația de a publica pe site-ul propriu toate tarifele și comisioanele aplicabile”.

 
Abrogarea art. 18 din Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea faptul că, prin excepție de la art. 16 alin. (1), până la aprobarea de către ANRE a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii piețelor centralizate din sectorul gazelor naturale, tarifele menționate la art. 16 alin. (2) vor fi elaborate și propuse ANRE, spre aprobare, împreună cu fundamentarea acestora, de către titularii de licență de administrare a pieței centralizate, pe baza costurilor justificate aferente realizării într-o manieră prudentă a activității reglementate.

De asemenea, art. 18 alin. (2) stabilea faptul că propunerea de tarife reglementate practicate de operatorul unei piețe centralizate participanților la acea piață centralizată s-a elaborat de către respectivul operator pentru anul 2013, fiind înaintată ANRE împreună cu fundamentarea acestora.

Art. 18 alin. (3) dispunea faptul că, în urma analizei propunerilor elaborate și transmise de către operatorii piețelor centralizate, compartimentul de specialitate al ANRE a înaintat Comitetului de reglementare, spre aprobare, ordinul privind tarifele reglementate aferente activității de administrare a pieței centralizate de gaze naturale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se abrogă.

 
Alte prevederi ale Ordinului nr. 6/2015

Ordinul nr. 6/2015 mai prevede, pe lângă modificarea Ordinului nr. 50/2013, și faptul că operatorii piețelor centralizate de gaze naturale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

 

Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale, modificate prin Ordinul ANRE nr. 6/2015 was last modified: februarie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter