Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2015: cuprinsul și rezumatele articolelor

11 Mai 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 369
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. JURISPRUDENȚĂ

A. DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Recurs exercitat de persoana juridică. Actualitate în raport cu Decizia nr. 462/2014 a Curții Constituționale (comentarii de judecător dr. Andreea Tabacu și avocat Andrei Soare)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

2. Condiția interesului în promovarea acțiunii (comentariu de judecător dr. Gabriela Cristina Frențiu)

3. Conflict negativ de competență. Incidența dispozițiilor art. 127 NCPC (comentariu de judecător dr. Marian Budă)

4. Hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului. Îndeplinirea obligației principale stabilite în hotărâre ulterior punerii în executare a obligației alternative. Consecințe (judecător Rodica Zaharia)

5. Reproducerea unui text dintr-o lucrare originală prin includerea în „expunerea de motive” ce însoțește un act normativ în cadrul procedurii administrative și parlamentare. Limitele legale ale exercitării dreptului de autor (judecător Carmen Negrilă)

 

B. DREPTUL AFACERILOR

6. Asociat prezent în AGA care nu și-a exprimat votul. Calitate procesuală activă în promovarea acțiunii în constatarea nulității absolute a respectivei hotărâri AGA (comentariu critic de conf. univ. dr. Lucian Săuleanu)

7. Contract de asigurare. Accident cu victime. Acțiune în despăgubiri formulată de moștenitorii asiguratului vinovat de producerea accidentului. Condiții și efecte (comentariu de judecător dr. Marian Budă)

 

C. DREPT ADMINISTRATIV

8. Mențiunea eronată cu privire la termenul de atacare a actului administrativ în procedura O.U.G. nr. 34/2006 (comentariu de judecător dr. Andreea Tabacu)

9. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Constatarea existenței unei fapte de discriminare în legătură cu aplicarea prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 111/2010. Nedepășirea limitelor competenței conferite prin O.G. nr. 137/2000. Existența unei discriminări legale pozitive. Consecințe (judecător dr. Emanuel Albu)

 

D. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE

10. Decizie de debit pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestație de asigurări sociale. Condițiile de acordare a indemnizației prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 (comentariu de judecător Alina Ionela Cotorogea)

11. Daune morale. Prescripția dreptului material la acțiune. Evaluarea despăgubirilor (judecător Daniela Elena Opriș)

 

E. DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

12. Măsuri asigurătorii. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 (comentariu critic de judecător dr. Camelia Bogdan și comentariu de avocat Mădălin Enache)

 

F. HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE CIVILĂ

13. Decizia nr. 11/2014 în dosarul nr. 7/1/2014/HP/C

14. Decizia nr. 12/2014 în dosarul nr. 8/1/2014/HP/C

15. Decizia nr. 13/2014 în dosarul nr. 9/1/2014/HP/C

 

G. HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

16. Decizia nr. 24/2014 în dosarul nr. 26/1/2014/HP/P

17. Decizia nr. 25/2014 în dosarul nr. 27/1/2014/HP/P

18. Decizia nr. 26/2014 în dosarul nr. 28/1/2014/HP/P

 

II. DEZBATERI RRDJ

1. Lector univ. dr. Lucia Uță – Buna-credință în raporturile contractuale (II)

Buna-credință, ca stare psihologică, se concretizează în planul raporturilor juridice într-un ansamblu de acțiuni sau inacțiuni pe care trebuie să și le asume orice participant la viața juridică diligent și rezonabil.

Abuzul de drept, dolul, violența, frauda reprezintă manifestări ale relei-credințe în raporturile juridice, fiind sancționate de lege.

Buna-credință în contract poate însemna informare, confidențialitate, cooperare – care îmbracă forme diverse în funcție de natura contractului –, uneori chiar asistență și consiliere, precum și diligență în executarea obligațiilor.

 

2. Judecător Răzvan Anghel – Aspecte procedurale privind contestarea deciziilor de pensie, revizuirea și recalcularea pensiilor – sinteză de practică judiciară (II)

Articolul de față abordează o serie de probleme practice ivite în legătură cu contestarea deciziilor de stabilire a pensiilor în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și în legătură cu revizuirea și recalcularea pensiilor. În această a doua parte sunt expuse soluții jurisprudențiale referitoare la limitele în care instanța învestită poate analiza contestația și obligațiile acesteia în soluționarea ei pentru a asigura un acces efectiv la justiție; în legătură cu revizuirea și recalcularea pensiei, sunt prezentate soluții referitoare la procedura administrativă impusă de lege și condițiile în care beneficiarul se poate adresa direct instanței cu astfel de cereri, în lipsa unui răspuns al autorității administrative sesizate, din perspectiva dreptului de acces la o instanță; totodată, sunt prezentate soluții asupra unor situații litigioase în legătură cu data de la care se cuvin drepturile de pensie recalculate. Expunerea în sinteză a considerentelor hotărârilor judecătorești este structurată în acord cu condițiile rezultate din analiza teoretică a prevederilor legale incidente.

3. Lector univ. dr. Sorana Popa – Noua reglementare a mandatului ad-hoc și a concordatului preventiv – proceduri de prevenire a insolvenței

Indiferent de cauzele lor, lipsa lichidităților și neplata datoriilor restante afectează în mod negativ activitatea comercială, precum și evoluția societății ca întreg. Din cauza aceasta, au existat întotdeauna preocupări în ceea ce privește prevenirea și îndepărtarea consecințelor negative ale insolvenței. Adoptarea așa-numitului Cod al insolvenței, ale cărui aspecte inovatoare constituie obiect al prezentului studiu, este parte a acestei abordări.

4. Judecător dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu – Simplificarea procedurilor de recunoaștere și punere în executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate în materie matrimonială

Deplasarea cetățenilor în Uniunea Europeană determină, în materia dreptului familiei în particular, numeroase hotărâri care trebuie recunoscute și puse în executare în alte state decât cele în care au fost date.

Dificultățile pe care acest stadiu al implementării legii le cauzează sunt atenuate de impactul regulamentelor europene care asigură, în anumite cazuri, o simplificare a procedurilor de recunoaștere și punere în executare a hotărârilor pronunțate în alt stat.

În acest sens, putem vorbi de recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor pronunțate în materia divorțului, anulării divorțului sau separării soților. În acest context, aplicarea regulamentelor Uniunii Europene care sunt subiect al cooperării judiciare în materie civilă devin o prioritate în statele membre.

5. Bogdan Constantin Drăguț – Aspecte privind emergența dreptului penal internațional al mediului

În această lucrare s-a dorit a se prezenta evoluția laturii penale a dreptului mediului la nivel internațional. În primul rând, se analizează dezvoltarea extrem de rapidă a dreptului mediului, în sensul că într-un timp relativ scurt s-au consolidat principii în materie și au luat naștere norme cu aplicare și impact imediat. În parte, această viteză de evoluție se datorează caracterului global al efectelor faptelor ce sunt vizate și incriminate în dreptul mediului: poluarea transfrontalieră, criminalitatea de mediu, exploatarea necontrolată a resurselor; fenomene care în ultimii ani au luat amploare la un nivel îngrijorător. Dreptul mediul, deși este o ramură distinctă și de sine stătătoare de drept, nu poate fi analizat fără a se avea în vedere interdependența sa cu celelalte ramuri de drept, în special cu dreptul internațional public. Aceasta devine evidentă în momentul elaborării de noi norme internaționale cu aplicare imediată vizând în mod special dreptul mediului. Din acest motiv, acesta poate fi descris și ca „un atelier de experimentare juridică”. În latură penală, la nivel internațional, normele de mediu nu pot avea aplicabilitate decât transpuse din tratate și convenții în legislațiile statelor semnatare, deci acestora li se vor aplica limitările dreptului internațional public în materie penală. În mod concret, se pot stabili faptele ce vor incriminate, dar de cele mai multe ori este la latitudinea statelor semnatare dacă aceste fapte vor fi pedepsite din punct de vedere penal sau din punct de vedere administrativ și în ce mod vor fi sancționate acestea, neexistând posibilitatea stabilirii unor limite minime sau maxime de sancționare a faptelor incriminate.

👍Vezi și: Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2015

👍Vezi și: Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2015

👍Vezi și: Revista Română de Jurisprudență nr. 4/2015

👍Vezi și: Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2015

Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2015: cuprinsul și rezumatele articolelor was last modified: martie 11th, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter